Σιγά μήν ἱδρώσῃ τό αὐτί τους!

Σιγά μήν ἱδρώσῃ τό αὐτί τους!

Τό θέμα τῶν Γερμανικῶν ἀποζημιώσεων δέν ἒχει κλείσει γιά τούς Ἓλληνες πολῖτες-θύματα τῶν κτηνωδιῶν! Ἒχει ὃμως κλείσει, κατά πώς φαίνεται, ἀπό τούς κυβερνῆτες τῶν Ἑλλήνων!

Τρέχουν τά θύματα τοῦ Διστόμου (κι ὂχι μόνον), ἐμπλέκονται σέ δικαστικές περιπέτειες, δικαιώνονται καί τό ἑλληνικόν δημόσιο, ἀντί νά πράξῃ τά δέοντα καί νά στηρίξῃ τούς πολίτες του, ὡς συνήθως ἀδιαφορεῖ!

Μήπως θά ἀναλάβουν προσωπικῶς οἱ κύριοι πού δέν λειτουργοῦν ἐνισχυτικῶς καί ὑποστηρικτικῶς ὑπέρ τῶν πολιτῶν νά πληρώσουν οἱ ἲδιοι; Σέ αὐτήν τήν περίπτωσι ὃλα λύονται!

Ἐάν ὃμως ὃλα συμβαίνουν γιά νά μήν σᾶς μαλώσουν οἱ ἑταῖροι σας, τότε κύριοι θά πρέπει νά βρεῖτε ἂμεσα ἓναν τρόπο ὦς τε νά δικαιωθοῦν τά θύματα!

Διότι, σέ κάθε ἀλλην περίπτωσιν, ἐκτός ἀπό ἀνεύθυνοι καί ῥιψάσπιδες, εἶστε καί ΠΡΟΔΟΤΕΣ! Τοὐλάχιστον! Καί  ὁ Ἓλλην δέν ξεχνᾶ ποτέ τόν προδότη!

Φιλονόη.

πό τό θνικόν Συμβούλιον διεκδικήσεως τν φειλν τς Γερμανίας πρός τήν λλάδα.

 

Τον Ιούνιο του 2011 θα εκδικαστεί ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης η προσφυγή της Γερμανίας κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ιταλίας, με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση της Γερμανίας περί ετεροδικίας και κρίθηκε νόμιμη η κατάσχεση γερμανικού ακινήτου, κειμένου στην πόλη της Φλωρεντίας για την πληρωμή μέρους του ποσού που επιδικάστηκε από τα ελληνικά δικαστήρια στους κατοίκους του Διστόμου.Η κατάσχεση αυτή, όπως είναι γνωστό, έγινε επειδή ο έλληνας Υπουργός της Δικαιοσύνης δεν επέτρεψε την εκτέλεση της απόφασης αυτής σε βάρος Γερμανικής περιουσίας που βρίσκεται στην Ελλάδα. Εκτός όμως από το έγκλημα αυτό που διέπραξε η Ελληνική Πολιτεία κατά των θυμάτων του Διστόμου, το Ανώτατο Δικαστήριο της…

Χώρας μας έκρινε: α) ότι η Γερμανία έχει το δικαίωμα της ετεροδικίας και β) ότι τα θύματα της γερμανικής κατοχής δεν έχουν δικαίωμα ατομικής αγωγής κατά του Γερμανικού Δημοσίου και η αποζημίωσή τους είναι θέμα διακρατικών διαπραγματεύσεων (οι οποίες ουδέποτε έγιναν και ουδέποτε θα γίνουν).

 

Αν δεν είχε διαπράξει τα εγκλήματα αυτά η Ελληνική Κυβέρνηση και η Ελληνική Δικαιοσύνη, θα είχε το δικαίωμα η Χώρα μας, μέχρι τις 15/1/2011 να παρέμβει στο Δικαστήριο της Χάγης υπέρ της Ιταλίας και να ζητήσει την απόρριψη της γερμανικής προσφυγής, ώστε να πάρουν οι κάτοικοι του Διστόμου ένα μικρό μέρος της αποζημίωσης, που τους επιδίκασαν τα

 

ελληνικά δικαστήρια (τα δικαστικά έξοδα). Δυστυχώς, η παρέμβαση αυτή δεν θα γίνει. Πρώτον, διότι έχουν προηγηθεί τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο εγκλήματα της Ελληνικής Κυβέρνησης και δεύτερον, διότι και χωρίς αυτά η κυβέρνησή μας δεν θα τολμούσε να παρέμβει.

Για τους λόγους αυτούς παρεμβαίνει το Συμβούλιό μας με την παρούσα ανακοίνωση και α) καταγγέλλει για μια ακόμα φορά την εγκληματική συμπεριφορά των ελληνικών κυβερνήσεων σε βάρος του Ελληνικού Λαού και υπέρ της Γερμανίας και β) να ζητήσει από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να σταθεί στο ύψος του, να μην καμφθεί από τις γερμανικές και φιλογερμανικές πιέσεις και να απορρίψει την γερμανική προσφυγή κατά της απόφασης του Αρείου Πάγου της Ιταλίας, με

 

την οποία επικυρώθηκε η κατάσχεση γερμανικού ακινήτου κειμένου στη Φλωρεντία της Ιταλίας προς μερική (έστω και ελάχιστη) αποζημίωση των θυμάτων του Διστόμου.

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος

Μανώλης Γλέζος

Ο Γενικός Γραμματέας

Ευάγγελος Μαχαίρας

(Δημοσιεύθηκε στό Ἢπειρος Ἑλλάς)

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply