Ἡ «θρακική» Βουλγαρία.

Ἡ «θρακική» Βουλγαρία.Ὅταν βρεθῇ κάποιος σὲ μουσεῖα κι ἀρχαιολογικοὺς χώρους τῆς Βουλγαρίας, φυσικότατα ἀνακαλύπτει μόνον Θράκη καὶ θρακικὸ πολιτισμό. Ὅμως, πολὺ προσεκτικὰ οἱ Βούλγαροι ἔχουν ἀποκόψει-ἀποκρύψει τὶς σχέσεις Θρακῶν Ἑλλήνων μὲ ἀπωτέρους σκοποὺς ποὺ παραπέμπουν, ἐὰν εἶσαι γνώστης, στὴν προσπάθειά τους μελλοντικῶς νὰ δομήσουν τὶς δικές τους σχέσεις μὲ τὴν Θράκη. 

Μὴν γελᾶτε διόλου. Τὸ ἔχω ἤδη ζήσει μέσα στὴν Βουλγαρία, στὴν Τουρκία καὶ τὸ βλέπουμε ὡς ἀνέκδοτο νὰ συμβαίνῃ στὰ Σκόπια. 

Ἡ ἀνικανότης τῶν ἐκάστοτε κυβερνώντων νὰ κατανοήσουν τὰ ἱστορικὰ μεγέθη τῆς χώρα μας, ἔχει «χαρίσει» κυριολεκτικῶς τμήματα ἱστορίας μας στοὺς ἀνιστορήτους γείτονες, οἱ ὁποῖοι, ἀπὸ ἀνύπαρκτοι πασχίζουν μὲ κάθε δυνατόν μέσον νὰ ταὐτιστοῦν μὲ κάτι ποὺ δὲν θὰ γίνουν ποτέ. 

Ἄλλως τε, μὴν πᾶμε μόνον στὰ κοντινά μας. Σὲ κάθε μεριὰ τοῦ πλανήτου τὰ ἴδια συμβαίνουν. Οἱ Ἀμερικανοὶ εἶναι «οἱ μόνοι ποὺ δικαιοῦνται τὴν δημοκρατία»!!! Οἱ Γερμανοὶ οἱ «μόνοι ποὺ δικαιοῦνται τὰ συγγράμματα τῶν προγόνων μας»!!! Οἱ Βρετανοὶ οἱ «μόνοι ποὺ δικαιοῦνται τὰ στολίδια τῶν προγόνων  μας»! 

Ὅλοι ἀπὸ κάπου θέλουν νὰ πιαστοῦν γιὰ νὰ ὑπάρξουν. Ὁ Ὁμὲρ ἔγινε Ὅμηρος, ὁ Ἀλέξανδρος σκοπιανός κι ὁ Θράξ κάτι ἄσχετον ποὺ σὲ λίγο θὰ εἶναι πατὴρ παντὸς Σλαύου!!! 

Ἀλήθεια, γιατί δὲν ἀναζητοῦν σχέσεις μὲ τοὺς Καρδούχους, τοὺς Σκῦθες, τοὺς Πέρσες, τοὺς Φοίνικες; Τί στὰ κομμάτια; Ἀκόμη καὶ οἱ Ἑβραῖοι τὸν Ἡρακλῆ τὸν ἔκαμαν κομμάτι τους.  Γιατί ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς μὲ «διάφορα μαγικὰ καὶ ταχυδακτυλουργικά κολπάκια» μετουσιώνεται σὲ κάτι …Ἑλληνικό; Δὲν τοὺς ἐμπνέουν οἱ ἄλλοι; 

Κι ἐὰν τόσο πολὺ θαυμάζουν μόνον τοὺς Ἕλληνες, γιατί μὲ κάθε τρόπο πασχίζουν νὰ τοὺς ἀφανίσουν; Μήπως γιὰ νὰ ἐξαφανίσουν τὰ πειστήρια τῶν ψευδῶν ποὺ διασπείρουν; 

Ἀπὸ τὸ Βῆμα τὸ παρακάτω:

Ενας διπλούς πέλεκυς από τους αρχαίους Θράκες βρέθηκε στη Βουλγαρία
Εχει μήκος 22 εκατοστά και εντοπίστηκε κοντά στο σημερινό ύψωμα Κόζι Γκραμάντι
Θρακικός διπλός πέλεκυς μήκους 22 εκατοστών βρέθηκε στη Βουλγαρία
Εναν τελετουργικό διπλό πέλεκυ, που χρονολογείται στο 600 π. Χ. έφεραν στο φως οι αρχαιολόγοι στη Βουλγαρία κατά τις ανασκαφές που διεξάγονται στην κατοικία των ηγεμόνων του βασιλείου των Οδρυσών, που ήταν η πιο ισχυρή φυλή της αρχαίας Θράκης. Ο σιδερένιος πέλεκυς, που έχει μήκος 22 εκατοστά εντοπίσθηκε κοντά στην κύρια πύλη της οχυρωμένης κατοικίας των βασιλιάδων _στο σημερινό ύψωμα Κόζι Γκραμάντι _ και παρ΄ ότι είναι ο δεύτερος που έρχεται στο φως σε αρχαιολογική θέση της περιοχής αυτής θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό εύρημα, διότι ακόμη οι αρχαιολόγοι αναζητούν την ακριβή χρήση του.

«Η λάβρυς, όπως ονομαζόταν από τους αρχαίους Ελληνες χρησιμοποιούνταν περισσότερο για ορισμένα είδη τελετουργιών και λιγότερο για στρατιωτικούς σκοπούς ή ως οικιακό αντικείμενο»,
 εξηγεί ο επικεφαλής της ανασκαφής Ιβάν Κριστόφ. Μία άλλη υπόθεση, που βασίζεται σε αναπαραστάσεις από τάφους της αρχαίας Μακεδονίας καθώς και του τύμβου που έχει βρεθεί στην περιοχή Χάσκοβο είναι, ότι ο διπλούς πέλεκυς χρησιμοποιούνταν στο βασιλικό κυνήγι. 
«Αν όχι από τον ίδιο τον ηγεμόνα, ίσως από τους συντρόφους τους»,λέει ο αρχαιολόγος. «Υπό αυτή την έννοια, η ανακάλυψη του σιδερένιου όπλου στην αρχαία θρακική κατοικία δεν είναι τυχαία», προσθέτει. Ο ίδιος εξηγεί άλλωστε ότι η λάβρυς στην αρχαία ελληνική μυθολογία ήταν ο διπλούς πέλεκυς του Διός Λάβρανδου, που λατρευόταν στα Λάβρανδα της Καρίας και παριστάνεται όρθιος να κρατά λάβρυ πάνω από τον δεξή του ώμο.

Να σημειωθεί ότι οι πρώτες αναπαραστάσεις λάβρεος συναντώνται στη 2η χιλιετία π. Χ. ενώ στην αρχαία Θράκη οι παλαιότερες χρονολογούνται στην Εποχή του Χαλκού. Στον βαλκανικό χώρο όμως εμφανίζεται για πρώτη φορά ως ηγεμονικό σύμβολο στα χάλκινα νομίσματα του βασιλιά των Οδρυσών Αμάδοκου στα τέλη του 5ου π. Χ. αιώνα. Το νέο εύρημα πάντως θα εκτεθεί τώρα στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Βουλγαρίας. 
Θρακικὰ λοιπὸν τὰ πάντα! Κάπου κάπου κάποια σχέσις, καθαρὰ ἐπιστημονική, ὅπως ἡ παραπάνω, ἀλλὰ ἐπὶ τῆς οὐσίας, ὅταν ὁ ἀρχαιολόγος θὰ πάῃ στὸ σπίτι του καὶ θὰ ἀναλάβῃ ὁ ξεναγός, τότε πᾶνε καὶ  οἱ μελέτες καὶ οἱ ἔρευνες καὶ οἱ ἀλήθειες. Ἐρωτᾶς τὸν ξεναγό κάτι γιὰ τὴν καταγωγὴ τῶν Θρακῶν καὶ μαθαίνεις πὼς εἶναι Θρᾶκες. Ἐπιμένεις καὶ σὲ πετοῦν ἐκτὸς μουσείου. Διότι ἔτσι …πρέπει. 
Καὶ τὸ «δικό μας» Βῆμα ὅμως…. Μὴ μοῦ πεῖτε… Δὲν στηρίζει διόλου κάτι τέτοιο!!! 
(Visited 12 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ «θρακική» Βουλγαρία.

  1. Τὰ ὅσα γράφει ὁ Βούλγαρος ἀρχαιολόγος δὲν στεροῦνται ἀληθείας. Ὅμως ὁ διπλοῦς πέλεκυς δὲν ἔχει Θρακικὴν καταγωγὴν καὶ κατὰ τὴν παράδοσιν ἔφθασεν ἐκεῖ μετὰ τὸν θάνατον τῆς Ἱππολύτης ἀπὸ τὸν Ἡρακλέα. Ἡ ἱστορία εἶναι ἐνδιαφέρουσα καὶ συναρπαστικὴ, ὅσοι δὲ ἐνδιαφέρονται ἄς ἀνατρέξουν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Πλουτάρχου “ΑΙΤΙΑ ΡΩΜΑΪΚΑ” , 301, φ, 5.
    Ἐρωτᾶ ὁ Πλούταρχος: “διὰ τὶ τοῦ Λαβρανδέως Διὸς ἐν Καρίᾳ τὸ ἄγαλμα πέλεκυν ἠρμένον οὐχὶ δὲ σκῆπτρον ἤ κεραυνὸν πεποίηται;” (ἡ συνέχεια εἰς τὸ βιβλίον)! Τέλος, ἀς μὴ λησμονῶμεν ὅτι αὐτὸ τὸ ὁποῖον ἀποκαλοῦμε Ἀνατολικὴν Ρωμυλίαν καὶ τὸ ὁποῖον εἶναι ἐπαρχία τῆς Βουλγαρίας δὲν εἶναι παρὰ ἡ Βόρειος Θράκη. Πῶς δὲ παρεχωρήθη εἰς τὴν Βουλγαρίαν ἄς μὴ τὸ ἀναφέρω ἐδῶ καὶ ἔχω μετατραυματικὰ δυσάρεστα!!..

Leave a Reply