Ὑπάρχει Κερκόπορτα ἀνοικτή! Νά τό θυμᾶστε!

Ἡ εἰσαγγελεύς τῆς Χαλκίδος ἐδέχθη τήν μήνυσι τοῦ κυρίου Ἀντωνίου κατά τῶν βο(υ)λευτῶν πού ὑπέγραψαν τό μνημόνιον.

Μία ἀναλυτική περιγραφή γιά τό κλίμα πού ἐπεκράτησε τήν 11η Ἰανουαρίου στήν Χαλκίδα, μποροῦμε νά διαβάσουμε στήν σελίδα τῆς Νέλλυς Ψαροῦ.

Αὐτό πού ἐγώ θέλω νά σημειώσω εἶναι τό ἐξῆς:

Ἐδῶ καί κάποιες ἡμέρες διάφοροι ἒχουν προσπαθήσει νά ἀπομυθοποιήσουν τήν κίνησι τοῦ κυρίου Ἀντωνίου.  Αὐτό πού θά πρέπει νά λάβουν ὑπ’ ὂψιν τους εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖον ἒγινε δεκτή ἡ μήνυσις ἀπό τήν εἰσαγγελέα.

Μεταφέρω ἀπό τήν σελίδα τῆς κυρίας Ψαροῦ:

http://zoidosia.blogspot.com, γίνεται ονομαστικά κατά των ανωτέρω υπευθύνων και με τρόπο που η διαδικασία δεν περνάει από τη Βουλή. Όσον αφορά την ίδια τη μήνυση, το κείμενο της οποίας καθώς και πλήθος στοιχείων μπορεί να δει κανείς στο blog του κ. Αντωνίου

Συγκεκριμένα, παρά την ασυλία που προσφέρεται από το Σύνταγμα σε βουλευτές και υπουργούς, η έσχατη προδοσία αποτελεί αυτόφωρο έγκλημα, για το οποίο ο εισαγγελέας μπορεί να διατάξει την άμεση δίωξη χωρίς την άδεια της Βουλής.

Επίσης, παρόλο που το έγκλημα αυτό διαπράχτηκε στις 6 Μαΐου, επειδη είναι διαρκές η δίωξη μπορεί να γίνει ακόμη και σήμερα – όπως και γίνεται.”

Συνεπῶς, γιά νά ἐνσκύψῃ εἰσαγγελεύς, σημαίνει πώς, βάσει τοῦ Συντάγματος, (αὐτοῦ καί μόνον) ἐπισύρεται ἐρώτημα ἐσχάτης προδοσίας!

Αὐτό δέν εἶναι ἀποτέλεσμα ἐρωτημάτων καί ὑποθέσεων πού συζητᾶμε μεταξύ μας. Εἶναι νομική ὀπτική καί ξεκάθαρη ἀναφορά τοῦ Συντάγματος.

Τί μέλλει γενέσθαι; Πς θά χειριστ δικαιοσύνη κάτι τέτοιο; Πς θά πεγκλωβιστ πό τήν βουλευτική συλία; Μά μιλμε γιά διαρκές γκλημα σχάτης προδοσίας!

Στίς 22 Δεκεμβρίου 2010 εχα γράψει να σημείωμα (φορ στήν Μιλένα ποστολάκη) μέ τίτλο Βουλευτική ἀσυλεία τέλος!

Σέ ατό μετέφερα τήν πόφασι το Ερωπαϊκο Δικαστηρίου τν νθρωπίνων Δικαιωμάτων πού ναφέρει πώς κρίνεται παράνομον καί καταχρηστικόν τό δικαίωμα χρήσεως τς βουλευτικς συλίας.


Συγκεκριμένα ἒγραφα:

“..Καταδίκη τῆς Ἑλληνικῆς βο(υ)λῆς γιά παραβίασι ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων!*

Ἐν ὁλίγοις (καί γιά ὃσους δέν ἒχουν καί πολύ μεγάλην διάθεσι νά διαβάσουν ὃλους αὐτούς τούς νομικίστικους ὃρους) :

Ἡ βο(υ)λευτική ἀσυλία ὃταν ἐφαρμόζεται ἐπί τῆς γνωστῆς βάσεως, πού ὃλοι ἒχουμε  διαπιστώσει, παραβιάζει βασικούς κανόνες ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Διότι,

-δέν εἶναι δυνατόν σέ ἀστικά ἢ ποινικά δικαστήρια νά ἰσχύῃ ἂλλη νομοθεσία γιά τούς “ κοινούς” θνητούς καί ἂλλη γιά τούς “ ἂρχοντες”.

-δέν εἶναι δυνατόν νά ἒχουν κατατεθῇ  πλέον τῶν 800 καταγγελιῶν (γιά παραβίασι νόμων τοῦ κράτους) πρός τήν βο(υ)λή καί μόνον σέ 4 περιπτώσεις (μέ τήν συναίνεσι φυσικά τῶν διωκομένων) νά ἒχῃ ἀρθῇ ἡ ἀσυλία! Ὃλοι οἱ ἐνάγοντες ἦταν τρελλοί;

-δέν εἶναι δυνατόν νά δύναται ὁ θύτης νά διώξῃ τό θῦμα (καταγγέλων)  μόνον καί μόνον γιατί ὁ θύτης εἶναι ὑπέρ ἂνω παντὀς νόμου!

-δέν εἶναι δυνατόν νά μήν ἐφαρμόζονται δικαστικές ἀποφάσεις ἐθνικῶν καί εὐρωπαϊκῶν δικαστηρίων, γιατί ἒτσι γουστάρει (κυριολεκτικῶς) ἡ κρατοῦσα τάξις.

-δέν εἶναι δυνατόν νὰ ἐχῃ τό θρᾶσος  καί τό δικαίωμα νά πολιτεύεται κάποιος πού δέν ἒχει δικαστεῖ  (καί σέ κάποιες περιπτώσεις καταδικαστεῖ) διότι ἡ ἀσυλία τόν χρίζει παιδί ἑνός ἂλλου πλανήτου.

-δέν εἶναι δυνατόν νά  ὑπάρχῃ  ἡ δυνατότης ἐξακολουθήσεως τοῦ ἀνηθίκου αὐτοῦ συστήματος μόνον καί μόνον διότι 300 πρόσωπα τό ἐπιθυμοῦν. Ὃταν γιά παράδειγμα ὑπάρχουν πλέον τῶν 50.000 ὑπογραφῶν ἀπό πολῖτες πού ἐπιθυμοῦν τήν ἂρσι τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας. (Ἐξακολουθεῖ ἡ συλλογή ὑπογραφῶν !)

Πρός ὃλα ἐτοῦτα (καί ἀρκετά ἂλλα φυσικά, νομικῆς φύσεως) ἡ βο(υ)λή μας ἒθαψε τήν καταδίκη. Βλέπετε δημιουργεῖτε   προδεδικασμένον!

Ἀκριβῶς ἐκεί βρίσκεται ἡ Κερκόπορτα!…”

Σαφῶς καί τά δύο θέματα εἶναι ἂσχετα μεταξύ τους. Ὃμως πόσο καλά μποροῦν νά συνδιαστοῦν μέ ἓνα μικρό πάντρεμα; Ὑπάρχει ἢδη μία ἀπόφασις καταδικαστική γιά τήν Ἑλλάδα καί τήν συντήρησι τοῦ ἐκτρώματος  τους περί ἀσυλίας! Γιά πόσο ἀκόμη Γιάννης θά κερνᾶ καί Γιάννης θά πίνῃ;

Νομικός δέν εἶμαι. Ὃμως ἀντιλαμβάνομαι στοιχειώδη ζητήματα.

Ἀναζητεῖστε νομικές συμβουλές! Θά εἶναι χρήσιμες! Καί κρατῆστε τίς δύο ἀποφάσεις. Τήν εἰσαγγελική ἀπόφασι ὡς πρός τήν ἰσχύ τῆς μηνύσεως καί τήν ἀπόφασι τοῦ εὐρωπαϊκοῦ δικαστηρίου. Εἶναι κλειδιά!

Φιλονόη.

 

Υ.Γ. Ψηλά τό κεφάλι Ἓλληνες! Ἒχουμε πολύ δουλειά ἐμπρός μας!

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply