Προετοιμάζουν «κιβωτούς» γιά νά σωθοῦν οἱ… περιούσιοι;;;;

Προετοιμάζουν «κιβωτούς» γιά νά σωθοῦν οἱ… περιούσιοι;;;;2Ἐάν πράγματι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει;

Τί μᾶς ἑτοιμάζουν;

Πάντως τό σκᾶφος ἒχει πολύ μεγάλο ἐνδιαφέρον!!

Λέω νά παραγγείλω ἓνα γιά τήν περίπτωσι πού θά χρειαστῇ!!!

Μοῦ ἂρεσε περισσότερο τό πολυεπίπεδον τοῦ καλλιεργεὶν!

Φιλονόη.

Η ρωσική εταιρεία Remistudio η οποιά ειδικεύεται σε αρχιτεκτονικά σχέδια  δημοσιοποίησε ένα project για την κατασκευή μιας «κιβωτού» όπως την ονομάζει ικανή να συντηρήσει αυτόνομα ζωή και βιολογικούς κύκλους παραγωγής καλλιεργειών και όλα αυτά σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, κλιματικών αλλαγών και άλλων συναφών θεωριών που παραπέμπουν στο «αισιόδοξο» μήνυμα περί καταστροφής του κόσμου.Προετοιμάζουν «κιβωτούς» γιά νά σωθοῦν οἱ… περιούσιοι;;;;1

Η προτεινόμενη κατασκευή –η οποία αποτελεί ουσιαστικά μια βιόσφαιρα- έχει σχήμα κοχυλιού και θα μπορεί να βρίσκεται είτε στη θάλασσα επιπλέοντας είτε στην ξηρά. Η βιόσφαιρα-καταφύγιο θα είναι ικανή να αντέχει σε τεράστια παλιρροϊκά κύματα και άλλες φυσικές καταστροφές.

Οι αρχιτέκτονες της  Remistudio υποστηρίζουν ακόμη πως η κατασκευή με αψίδες και καλώδια θα μπορεί να αντέχει σε σεισμούς σε περίπτωση που το κατασκεύασμα βρίσκεται στην ξηρά. Η «κιβωτός» θα διαθέτει ηλιακούς συλλέκτες και συστήματα συλλογής βρόχινου νερού ώστε να συντηρεί αυτόνομα ζωή αλλά και για την υποστήριξη των καλλιεργειών σε περίπτωση οι κάτοικοί της θα είναι αδύνατο να την εγκαταλείψουν για κάποιο χρονικό διάστημα.Προετοιμάζουν «κιβωτούς» γιά νά σωθοῦν οἱ… περιούσιοι;;;;2

Προετοιμάζουν «κιβωτούς» γιά νά σωθοῦν οἱ… περιούσιοι;;;;3

 

Τμῆμα εἰδήσεων defencenet

(Visited 7 times, 1 visits today)
6 thoughts on “Προετοιμάζουν «κιβωτούς» γιά νά σωθοῦν οἱ… περιούσιοι;;;;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: τί γίνεται μέ τήν τροφήν μας καί ….ὂχι μόνον…. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ντροπή τους! Ἀντί νά ἀπευθυνθοῦν σέ ἐνημερωμένους ἐνήλικες, δηλητηριάζουν παιδιά μέ τήν παραπληροφόρησι! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Codex Alimentarius, ὁ τρομοτροφονόμος. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Codex alimentarius: ἀντιμετωπίζεται; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ μέγιστον στοίχημα | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  6. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: τί γίνεται μέ τήν τροφήν μας καί ….ὂχι μόνον…. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply