Τὰ ὀχυρά δὲν παραδίδονται! Καταλαμβάνονται!

 

 

Τό στορικόν; σαφές!!!

ργάνωσαν κάποιες «ντιρρατσιστικές» ργανώσεις να συλλαλητήριο στά Προπύλαια καί κατόπιν θά γινόταν συναυλία στήν πλατεία-ὓψωμα, το γίου Παντελεήμονος.

Στόχος; ς τό δομε θετικά κι ς δεχτομε τήν καλή πρόθεσι! καλός διοργανωτής πού πιθυμε νά συμφιλιώσ δύο διαφορετικούς κόσμους!

πό τήν λλην μεριά, καλός διοργανωτής, δέν χει φροντίσει νά πλησιάσ ΠΟΤΕ τούς κατοίκους τς περιοχς το ψώματος καί νά καταλάβ τίς νάγκες τους καί τά προβλήματά τους! (Τό βρίσκω κάπως ατσιστικό ατό, λλά ς πμε παρακάτω….)

ρωττε δήμαρχος θηναίων Καμίνης (βάσει μαρτυριν) γιά τό ἐὰν θά γίν χι συναυλία κι παντ πώς δέν χει δοθε κάποια δεια!!! (Παρά τήν πουσία δείας μως, συνεργεα  νωρίς τό πρωΐ ξεφόρτωσαν στήν πλατεία τά παραίτητα!)

Ο κάτοικοι στό μεταξύ, εχαν ργανώσει συγκέντρωσι διαμαρτυρίας, γιά τήν ατσιστική ντιμετώπισι διαφόρων φορέων ες βάρος τους, γιά τήν πομόνωσι καί γιά τήν διαφορία τς πολιτείας (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν «ἀντιρρατσιστικῶν» διοργανωτῶν!) ταν μως λέμε ο «κάτοικοι»  νά διευκρινίσουμε κάτι:

ννοομε πάντα τούς πομονωμένους κα ποκλεισμένους κατοίκους τς περιοχς! Ατούς πού χουν χάσει κάθε ννοιαν λευθερίας στήν διακίνησί  καί στήν πιβίωσί τους. (Δευτερεύοντα ζητήματα μως!)


μόνοι πού συμπαρίστανται στούς κατοίκους εναι ο νεαροί τς Χρυσς Αγς! (Πάλι καλά θά λεγα….) κραον; Τώρα πιά δέν βρίσκω τίποτα κραον σέ σα μᾶς συμβαίνουν!]

πό τίς 12:00 τό μεσημέρι ξεκίνησε νά μαζεύεται κόσμος. πό σχόλια ατοπτν μαρτύρων, πού διαβάζει ὁ ὁποιοσδήποτε  στό διαδίκτυο, τά πράγματα γύρω στίς 13:00 εχαν δη ξεφύγει πό κάθε λεγχο! Δακρυγόνα μέσα στό πλθος! Χημικά σέ γέρους καί παιδιά! (ατσιστικό; Χουντικό; Πάντως συνέβη!) νθρωποι πεσμένοι στόν δρόμο καί πολιτεία πού φειλε νά τούς προστατεύσ (λέμε τώρα…) εχε στείλει τούς κπροσώπους της γιά νά τούς τιθασεύσουν καί νά τούς μαντρώσουν!

Βέβαια, πολιτεία χει δείξει δη τίς προθέσεις της. Λίγο  μέ  κάτι συναυλίες,λίγο μέ κάτι κορνες, λίγο μέ κάτι ποκλεισμούς… Ο σκέψεις καί ο ποψίες δεύουν πρός ξεκάθαρα συμπεράσματα πλέον!

Τό πς ξεκίνησαν τά πεισόδια δέν εναι κάτι πού θά μέ πασχολήσ σήμερα. Ατό πού μέ νδιαφέρει εναι τό γιατί καὶ τὸ ποιοὶ!

Γιατί μέ τό τσι θέλω πασχίζουν κάποιοι νά καταβάλλουν τό θικό τν κατοίκων;

Γιατί μέ κάθε τρόπο πολιτεία, πού φειλε νά τούς προστατεύσ, κινεται μέ κάθε δυνατό μέσον ναντίον τους;

Γιατί χει δειάσει πάνω τους κάθε εσαγώμενο κατακάθι;

Γιατί χει παύσει τήν στυνόμευσι καί τήν θυμται μόνον ταν διοργανώνει συναυλίες;

Γιατί δέν πιτρέπει σέ ατούς τούς νθρώπους νά σκήσουν τά νόμιμά τους δικαιώματα;

Γιατί καταφέρεται τελικς ναντίον ατν πού οσιαστικς εναι πολιτεία; Τόσο πολύ θέλουν νά λλοιώσουν καί νά λώσουν τήν περιοχή; Τόσο πολύ τούς νοχλε λληνική παρουσία;

Γιατί πιτρέπει σέ λλην μερίδα πολιτν της νά στρέφεται κατά τς συγκεκριμένης περιοχς; (Μήπως ὃμως δὲν ἰσχύει κανένα ἀπό τὰ παραπάνω ἐρωτηματικά καὶ πρέπει νὰ στραφοῦμε μόνον σὲ ἓνα; Μήπως μόνον κάποιοι «εἰδικοί» ἒχουν βάλει στὸ μάτι τὴν φθηνή ἀγορά τῆς περιοχῆς;)

Ἀναπάντητα ἐρωτήματα!!!!

Ἀπό τὴν ἂλλην μεριά, γιατί ἒχουν κάποιοι λυσσάξει μὲ τὸ ζόρι νὰ στιγματίσουν ὡς ῥατσιστές ὁποιονδήποτε κρατᾶ τὴν Ἑλληνική σημαῖα; Τόσο κατακριταῖο πιά;  Ἐγώ λοιπόν σᾶς δηλώνω πώς μόνον τὴν Ἑλληνική σημαῖα κρατῶ! Καὶ δὲν εἶμαι ῥατσίστρια! (Τὸ ὃτι κοντεύετε νὰ μὲ κάνετε, εἶναι ἂλλο θέμα!!)

Τὶ μεγᾶλος καημός ἒχει πιάσει τόσο «μεγάλη»  μερίδα τοῦ κυβερνητικοῦ μας χώρου καὶ τῶν ΜΜΕ νὰ περάσουν ἓνα μήνυμα πού δὲν ἰσχύει; Νὰ μᾶς πείσουν γιὰ πράγματα πού δὲν εἲμαστε!! (Κατὰ τὸ «μαζί τὰ φάγαμε» ἢ τὸ  «εἶστε κοπρῖτες»  ἢ τὸ «ὃλοι οἱ Ἓλληνες εἶναι διεφθαρμένοι»!)

Αὐτοί δὲν εἶναι οἱ ἲδιοι Ἓλληνες πού ἀγκάλιασαν (οἱ ὑποτιθέμενοι ῥατσιστές) ὃλους τοὺς ταλαίπωρους ποὺ ἒφθαναν κατά κύματα σὲ ὃλην τὴν περιοχή; (Κι ὂχι μόνον, ἀλλά λέμε….. ) Ποιοὶ τοὺς ἒντυσαν; Ποιοὶ τοὺς τάϊσαν; Ποιοὶ τοὺς φιλοξένησαν; Οἱ ῥατσιστές;  Καὶ πῶς ἐπεβίωσαν ἒως σήμερα οἱ «κυνηγημένοι» σας; Μὲ διωγμούς; Μὰ θὰ εἶχαν ἀφανισθεῖ πρὸ πολλοῦ! Δὲν τὸ ξέρατε;

Τέλος πάντων. Πίσω στὰ γεγονότα λοιπόν. Εἲπαμε. Ἐπιθέσεις, δακρυγόνα, χημικά, συλλήψεις…. Ἓνας ἂγριος πόλεμος! Ποιοὶ πολεμοῦσαν; Ἓλληνες τοὺς Ἓλληνες!!!

Αὐτό μόνον  θὰ ἒπρεπε νὰ σᾶς κάνῃ νὰ ντρέπεστε! Μόνον! Ἒχετε βάλει μίαν μερίδα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ νὰ ἀστυνομεύῃ μίαν ἂλλην μερίδα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖα ὂχι μόνον δὲν παρανομεῖ ΑΛΛΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΔΙΚΑΙΩΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ Ο ΝΟΜΟΣ! Κι ὃλα αὐτά γιατί; Γιὰ νὰ ἀποδείξετε τὸ «δίκαιον» τοῦ καταπατητοῦ; Τόση ἀνομία πιὰ… (Γνωρίζουν κάποιοι πώς οἱ ἀντιδράσεις τῶν  κατοίκων εἶναι ἀντιδράσεις κατοίκων; Κι Ἒλλήνων καὶ (λαθρο)μεταναστῶν; Κατοίκων; Σκέτο!)

Ὑπάρχει κάποιος δήμαρχος, κάποιος ὑπουργός, κάποιος ὑπεύθυνος ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀπαντήσῃ μὲ ἐντιμότητα στὰ ἐρωτήματα μου; Στὰ ἐρωτήματω τόσων Ἑλλήνων; Στὰ ἐρωτήματα τῶν  δικῶν του παιδιῶν ὃταν θὰ ἀντιληφθοῦν πόσο κακό ἒκαναν οἱ γονείς τους στὴν Πατρίδα μας;

Ἐλπίζω νὰ βρεθῇ….

Φιλονόη.

 

Υ.Γ.1. Ἀλήθεια, ἡ ΑΔΕΔΥ ἀνήκει στὶς ἀντιρρατσιστικές ὀργανώσεις; Ἐὰν ὂχι, τὶ ἀκριβῶς ἒκανε μαζί μὲ τὸν κύριο Κωνσταντίνου καὶ τὶς λοιπές ΜΚΟ; Κι ἐὰν ἒχουν κοινά συμφέροντα, γιατί δὲν παρατοῦν τὸν συνδικαλισμό γιὰ νὰ κάνουν ἀνεξάρτητα (κι ἂνευ ἐρωτημάτων δικῶν μου) τὶς μπίζνες τους;

Υ.Γ.2. Ὁ μεγαλύτερος καημός φαντάζομαι ἀνήκει στά ΜΜΕ. Αὐτοί ἀντιμετωπίζουν τό ὓψωμα ὡς κάτι ΞΕΝΟ καί  ΜΙΑΡΟ! Σὰς ἒνημερώνω λοιπόν κύριοι, βάσει τῶν ὃσων φυσικά εἲπατε στά δελτία ἀποχαυνώσεως:

Δὲν ἀνήκω στήν Χρυσή Αὐγή! Δὲν ἀνήκω σέ ἐθνικιστική ὀργάνωσι! Δὲν ἀνήκω σὲ ἀκραίους κύκλους καί συντροφιές! Δὲν φοράω κρᾶνος! Δὲν φοράω κουκοῦλα! Δὲν κρατάω ῥόπαλο! Ἐξακολουθῶ νὰ εἶμαι κάτι ἀπό ὃλα αὐτά μέ τά ὁποῖα μᾶς στολίσατε;

Υ.Γ.3. Πρέπει νά σᾶς πονάει πολύ τό ὓψωμα… Κοπιᾶστε κι ἂλλοι… Πρό 70 ἐτῶν, ἓνα ἂλλο ὓψωμα, ἒμεινε ἂπαρτο ἀπό τόν ἐχθρό! Ἡ πλατεῖα αὐτή ἒχει γίνει σύμβολο! Ὃσο θά τήν χτυπᾶτε, τόσο θά δυναμώνῃ! Τόσο πιό πολλούς ὑπερασπιστές θά συγκεντρώνῃ γύρω της! Θυμᾶστε τόν Πρέκκα; “Τά ὀχυρά δέν παραδίδονται” φώναζε, “καταλαμβάνονται!” ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ λοιπόν! Ἒστω κι ἓνας νά μείνῃ ὂρθιος, θά παλέψη καί θά νικήσῃ! Νά τό θυμᾶστε!

Κι ἐδῶ τὰ «ἐθνικιστικά»  στοιχεῖα :

 

Σχετικόν ἂρθρον

Τό ὓψωμα 731 καί τό πεδινόν ……ὓψωμα τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply