Ὁ ἱστός τῆς ἀράχνης!

Ὁ ἱστός τῆς ἀράχνης!Τό κείμενον πού θά δημοσιεύσω σήμερα, χει κυκλοφορήσει δ καί κάποιες μέρες στό διαδίκτυο μέ τίτλο «Οκονομικός λεγχος καί Παγκόσμια Νέα Τάξις».

Πρίν σς τό παρουσιάσω, θά σς μεταφέρω κάποιες σκέψεις μου, τίς ποες κι γώ σταδιακῶς διαμορφώνω, λαμβάνοντας πληροφορίες καθημερινς πό παντο.

Πιστεύω πώς πράγματι χουν κάποιοι καταφέρει νά δομήσουν ναν στό ράχνης, πως γράφει φίλος ντώνης.

Πιστεύω πίσης πώς πράγματι χουν καταφέρει μέ σους τρόπους διαθέτουν, νά «ἀποκλείσουν» κάθε δυνατήν πόρτα διαφυγς σέ κυβερνήσεις καί πολτες. (να πολύ καλό ρθρο πού ναλύει μέ ρκετές λεπτομέρειες τά σα χουν δρομολογήσει, εναι το Νετάκια, τό Ἕνα  ἄριστα δομημένο σχέδιο χρεωκοπίας τῆς Ἑλλάδος! Τώρα τί μένει;) Τί κάνουμε; ρθότερα, πάρχει κάτι πού ν μπορομε νά κάνουμε;

άν ἀντιληφθοῦμε τά γεγονότα στίς πραγματικές τους διαστάσεις, βασιζόμενοι μόνον στίς δικές μας δυνάμεις («κοινή λογική»), χι, δέν μπορομε νά κάνουμε κάτι. Θά τολμοσα νά π τι, θά ταν πολύ καλλίτερο νά παραμείνουμε σο τό δυνατόν πιό δρανείς, πρό κειμένου νά καταφέρουμε νά ποφύγουμε τυχοσες πιπτώσεις κι ……πιπλοκές! Μς ρέσει μως ατό πού χουμε; Μς κρατάει σ ναν βαθμό σφαλείς, λλά εναι πραγματικό; εἶναι μία κόμη «παράστασις»  εκονικς πραγματικότητος;

Ὑπάρχει ἕνας μῦθος, ὁ μῦθος τοῦ σπηλαίου, πού μᾶς μεταφέρει ὁ παπποῦς Πλάτων.

Μέ λίγα λόγια, μθος μς μιλ γιά τήν «ἀνικανότητα» τοῦ ἀνθρώπου νὰ δῇ καὶ νὰ ἀντιληφθῇ τὸ «σπήλαιον» ἐντός τοῦ ὁποίου ζεῖ. Μάλλιστα, θὰ συμπληρώσω πώς, ἐὰν δὲν ἀντιληφθῇ κάποιος ΜΟΝΟΣ του τὸ ΔΙΚΟ ΤΟΥ σπήλαιον, εἶναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ νὰ ἐξέλθῃ. Ἡ ἀλλαγή ἑνός τρόπου ζωῆς μὲ ἓναν νέο, εἶναι καθαρά προσωπική μας ὑπόθεσις!!! Εἶναι ὃμως καὶ μία ἐπίπονος διαδικασία! Ἲσως γιὰ ἐτοῦτον τὸν λόγο εἶναι πολύ λίγοι, ἀναλογικῶς μὲ τὸ σύνολον, αὐτοί ποὺ τὸ ἐπιτυγχάνουν.

Τὶ σχέσι ἒχει ὁ μῦθος μὲ ὃσα σκοπεύω νὰ σᾶς παρουσιάσω;

Ὁ μῦθος εἶναι τὸ «σύστημα», ἡ «νέα τάξις πραγμάτων», τὸ «οἰκονομικόν κατεστημένον» ποὺ ἐλέγχει κάθε πλουτοπαραγωγική πηγή τοῦ πλανήτου. Οὐσιαστικῶς εἶναι τὸ σπήλαιον ἐντός τοῦ ὁποίου ΟΛΟΙ μας εἲμαστε ἐγκλωβισμένοι! Τὸ σπήλαιον, εἶναι ὁ τρόπος ποὺ βλέπουμε τὰ πράγματα κι ὄχι τὸ πῶς εἶναι τὰ πράγματα!

Τὶ μποροῦμε νὰ κάνουμε; Τὸ κυριότερον ὃλων εἶναι ἡ ἀπόφασις γιὰ συμμετοχή. Εἶναι παράλογον, οἱ λιγοστοί, (ἀπίστευτα λιγοστοί, μετρημένοι μόλις στὰ δάκτυλα τοῦ ἑνός χεριοῦ!!!) νὰ «δικαιοῦνται» καὶ νὰ ἐλέγχουν 6,5 δισεκατομμύρια ἀνθρώπων! Εἶναι παράλογον νὰ συμβαίνῃ! Εἶναι ἀδιανόητον!

Τὶ ἒχουν αὐτά τὰ πρόσωπα; Χρῆμα! Ἀπό ποῦ τὸ ἀντλοῦν; Ἀπό τὰ 6,5 δισεκατομμύρια! Ἐργάζονται 6,5 δισεκατομμύρια πολῖτες γιὰ νὰ θησαυρίζουν μερικές οἰκογένειες, οἱ ὁποῖες θησαυρίζοντας, ἀσκοῦν ὃλο καὶ μεγαλύτερον ἒλεγχο στὰ 6,5 δισεκατομμύρια. Οὐσιαστικῶς τοὺς δίδουμε τὸ ὃπλο μὲ τὸ ὁποῖο θὰ μᾶς κρατοῦν φυλακισμένους!!

Ἐλέγχουν τὴν διατροφή, τὴν ἐνέργεια,  τὸν ὀρυκτό πλοῦτο,  τὰ ναρκωτικά,  τὰ ὃπλα καὶ τοὺς πολυτίμους λίθους.

Δῆλα δή τὰ πάντα!!

Τὶ μποροῦμε νὰ κάνουμε;

Ἀρχικῶς νὰ παραμένουμε αὐτάρκεις! Γιὰ νὰ τὸ θέσω πιο ὀρθά, νὰ ξαναγίνουμε αὐτάρκεις! Βέβαια, μὲ τὸ μεγαλύτερον τμῆμα τῶν πληθυσμῶν παγκοσμίως νὰ διαβιῇ ἐντός πόλεων, κάτι τέτοιο φαντάζει ἀδύνατον! Ἀλλά δὲν εἶναι! Σὲ παγκόσμιον ἐπίπεδον συμβαίνει κάτι πολύ «περίεργον»! Ὁ ἂνθρωπος «σηκώνει» κεφάλι! Ὀρθώνει τοὺς ὤμους καὶ ἀποτινάζει ὃποιες ἐξουσίες τὸν καταλήστευαν.

Σὲ αὐτήν τὴν φάσι ἂς συνειδητοποιήσουμε ἀρχικῶς τὸ πόσο βαθειά καὶ πόσο περίπλοκα ἒχουν ἁπλώσει τὰ δίχτυα τους καὶ σὲ ἐπόμενες ἀναρτήσεις θὰ ἀναζητήσουμε τρόπους ἀπεγλωβισμοῦ ἀπό τὰ  πλοκάμια τους!

Παραθέτω τὸ πρῶτο τμῆμα τοῦ κειμένου καὶ στὴν ἑβραϊκή ἰσχύ θὰ βρεῖτε τὸ ὑπόλοιπον. Τὸ κείμενον εἶναι ἀρκετά μεγάλο καὶ χρήζει ἰδιαιτέρας προσοχῆς!

Φιλονόη

Οικονομικός έλεγχος και Νέα Παγκόσμια Τάξη

Η κυρία Παπαρήγα μιλάει συνεχώς για το μεγάλο κεφάλαιο (στην Ελλάδα;). Της αφιερώνω αυτό το άρθρο, για να μάθει αυτή και οι αφελείς που ζαλίζονται από τέτοιες αοριστίες, που συγκεκριμένα βρίσκεται το μεγάλο κεφάλαιο, ποιός το εξουσιάζει και τί επιδιώκει

 

Η Sacculina Carcini
του Honigmann

(μετάφραση: Εμμανουήλ Σαρίδης)

Η Sacculina Carcini είναι ένα ασυνήθιστο πλάσμα, είναι ένα στρείδι, που έχει εκφυλισθεί σε φυτό. Αρχίζει τη ζωή της σαν μια κάμπια (εντόμου), που κολυμπά μέσα στο νερό, ώσπου να βρει και να εγκατασταθεί σε έναν κάβουρα, τον οποίο μετατρέπει σε έναν μικρό σάλιαγκο. Μετά βυθίζεται στο κάτω μέρος αυτού του κάβουρα, δημιουργεί «ρίζες» και αρχίζει να του απορροφά τις θρεπτικές ουσίες από το αίμα του. Το ανοσοποιητικό σύστημα του κάβουρα δεν μπορεί πλέον να αντισταθεί στην Sacculina, έτσι ώστε να είναι αναγκασμένος πλέον να ζει μαζί μ’ αυτό το παράσιτο, που γεμίζει σύντομα όλο το σώμα του και το μεταμορφώνει σε ένα νέο είδος ζώου, το οποίο υπάρχει πλέον μόνο για να εξυπηρετεί το παράσιτο. Εξωτερικά ο κάβουρας φαίνεται να είναι ο ίδιος, στην πραγματικότητα όμως έχει γίνει μια κούκλα, η οποία ελέγχεται παντελώς από τον κατακτητή του.

Η Αμερική, η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία (καθώς και οι περισσότερες άλλες χώρες) βρίσκονται στην ίδια θέση με τον κάβουρα. Προς τα έξω, φαίνεται να ελέγχουν την μοίρα τους, στην πραγματικότητα όμως βρίσκονται υπό τον έλεγχο ενός κακοήθη και χειραγωγού εισβολέα.

Ο έλεγχος γίνεται μέσω των παγκοσμίως δρώντων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των Μέσων Μαζικής Πληροφόρησης (για τα ΜΜ στην Γερμανία βλέπε στο http://www.scribd.com/doc/22079461/Das-Medienmonopol) του εισβολέα, που είναι ο διεθνής Σιωνισμός. Στο άρθρο αυτό θα γίνει μια, αναγκαστικά συνοπτική περιγραφή του ελέγχου του σε άλλους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας:

Για την καλύτερη κατανόηση του θέματος θα παραθέσω πρώτα ένα απόσπασμα από το βιβλίο του David Landes “Wealth and Poverty of Nations” (“ο πλούτος και η φτώχεια των εθνών”):

Το έτος 1836 … μετά από αιώνες περισσότερο ή λιγότερο επικερδών  δραστηριοτήτων, δημιουργήθηκε ένα δίκτυο ιδιωτικών τραπεζών, οι οποίες είχαν στη διάθεσή τους αρκετά χρήματα για να κάνουν μεσο- και μακροπρόθεσμα επενδύσεις στην βιομηχανία… Οι ομάδες αυτές συνδέονταν μεταξύ τους με θρησκευτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς: Οι Ουγενότοι-Καλβινιστές, οι Σεφαραδίτες Εβραίοι, οι Γερμανο-Εβραίοι και οι οικογένειες των ορθοδόξων Χριστιανών εμπόρων γνωρίζανε τους ανθρώπους τους, ήξεραν ποιον έπρεπε να εμπιστεύονται και με ποιούς έπρεπε να είναι δύσπιστοι, ποιον να ρωτήσουν και με ποιόν θα μπορούσαν να συνεργαστούν. … Γι’ αυτό οι Rothschilds στο Παρίσι επένδυσαν στους γαλλικούς σιδηροδρόμους και στα γαλλικά και βελγικά ανθρακωρυχεία και εργοστάσια μετάλλου. Το υποκατάστημά της Τράπεζάς τους στη Βιέννης προωθούσε και έκανε επενδύσεις σε χαλυβουργεία και ανθρακωρυχεία της σφαίρας επιρροής των Αψβούργων…Το έτος 1858 ο ιδρυτής του Reuters, ο Βαρώνος Paul Julius von Reuter, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Israel Beer Josaphat, έλαβε απο την κυβέρνηση παραχωρήσεις για την κατασκευή σιδηροδρόμων στην Περσία, για τη δημιουργία μιας τράπεζας και για την είσπραξη των φόρων επί είκοσι χρόνια. Απέκτησε επίσης τα αποκλειστικά δικαιώματα για εβδομήντα χρόνια για τη λειτουργία μεταλλείων, τραμ και εταιριών υδρεύσεως, για την κατασκευή των αρδευτικών καναλιών, για την ξύλευση δασών καθώς και όποιον για την ίδρυση επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, ταχυδρομείων και άλλων επιχειρήσεων. Ο Λόρδος Curzon το αποκάλεσε αυτό “μια πλήρη και τελείως ασυνήθιστη μεταβίβαση του συνόλου του βιομηχανικού δυναμικού του βασιλείου σε ξένα χέρια“.

 

 

Αποσπάσματα από “Το περιστατικό Dearborn” της 17.12.1921 για την διείσδυση των Εβραίων στην αμερικανική βιομηχανία ποτών.

«… το μεγαλύτερο μέρος του οργανωμένου λαθρεμπορίου βρίσκεται… σ’ αυτή τη χώρα στα χέρια των Εβραίων …”
“… η παγκόσμια διακίνηση ποτών βρισκόταν στα χέρια των Εβραίων. Το εμπόριο ποτών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν, 25 χρόνια πριν από την Ποτοαπαγόρευση, σχεδόν εξ ολοκλήρου σε εβραϊκά χέρια … ”
«… ως μεσάζοντες ήλεγχαν την παραγωγή κρασιού στην Καλιφόρνια … Οι Εβραίοι έχουν, επίσης και το εμπόριο τσιγάρων υπό έλεγχο …”

“Τα ίδια ήταν και στη Ρωσία, την Πολωνία και τη Ρουμανία. Σύμφωνα με την Εβραϊκή Εγκυκλοπαίδεια: Οι Εβραίοι ήλεγχαν το εμπόριο αλκοολούχων ποτών και των επιχειρήσεων βότκας, πράγμα που εξασθένησε τη Ρωσία …”

Τα παραπάνω κείμενα γράφτηκαν πριν από περίπου ογδόντα χρόνια. Και τώρα; Πόσα μεγάλα καρτέλ είναι εβραικής ιδιοκτησίας; Ο παρακάτω κατάλογος είναι ένα απλό παράδειγμα, που απλώς δείχνει την σοβαρότητα της κατάστασης.

συνέχεια

(Visited 20 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁ ἱστός τῆς ἀράχνης!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἑβραϊκή ἰσχύς! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply