Κυρία Διαμαντοπούλου τὰ ἔμαθες τὰ νέα; Τὸ Πολυτεχνεῖο ἔγινε ἐπί τέλους κατάλυμα!

Σὲ κατάληψι τὰ δύο κτήρια τοῦ Πολυτεχνείου!

Καλά διαβάσατε ἀλλά δέν καταλάβατε καλά!

Δὲν τὰ κατέλαβαν ἀναρχικοί!

Δὲν τὰ κατέλαβαν φοιτητές!

Δὲν τὰ κατέλαβαν καθηγητὲς!

Τὰ κατέλαβαν λαθροεισαγώμενοι!!

Μάλλιστα κυρίες καί κύριοι!

Τοὺς παρακαλοῦν βεβαίως (δὲν θὰ μποροῦσε ἂλλως τε νά γίνῃ διαφορετικά!) νὰ ἐπιτρέψουν στούς φοιτητές νά γίνουν ἐργαστήρια!! Καὶ τοὺς παρακαλοῦν ἐπίσης νὰ ἐπιτρέψουν στοὺς φοιτητὲς νὰ γίνῃ ἡ ἐξεταστική!!!

Καὶ τὸ ἂλλο τὸ ξέρετε; Πῶς πωλοῦν οἱ διάφοροι πλανόδιοι στοὺς περαστικούς χᾶνδρες καὶ κορδέλες; Ἒ, κάπως ἒτσι πωλοῦν καὶ οἱ  φιλοξενούμενοι ….ναρκωτικά στοὺς φοιτητές!!! Ναὶ, ὃπως τὶς τσίχλες καὶ τὰ κουλούρια!!!

Τὶ  λέτω μωρὲ; Σοβαρολογεῖτε; Τὶς βρεγμένες σανῖδες γιατὶ τίς ἒχουμε;

Ἀλλά μᾶλλον κάποιοι (λέμε τώρα…) δὲν θέλουν νὰ δυσαρεστήσουν  κάποιους ἂλλους!!! (Ποιοὶ νὰ εἶναι ἂρα γὲ;)

Ποιός τούς τοποθέτησε ἐκεί; Ποιός ἒχει κάνει τό Πολυτεχνεῖον εὐαγές φιλανθρωπικόν ἳδρυμα; Ποιός ἀσκεῖ τέτοια ἐξουσία, πού ἀντί ὁ Πρύτανης νά πάρῃ στά χέρια του τήν κατάστασι, τούς παρακαλεῖ;;;;; Ἡ  κυρία ὑπουργός μας τό γνωρίζει; Θὰ κάνῃ κάτι ἢ θὰ μᾶς βάλῃ νὰ πληρώσουμε ἐκ νέου κι ἐπί κάτι φορές τὴν ἀποκατάστασι τῶν ζημιῶν; (Γιατὶ φαντάζομαι πώς αὐτά τὰ εἰσαγώμενα παλληκάρια δὲν τὸν φροντίζουν τὸν χῶρο ὃπως τοῦ πρέπει!!)

Ἐμεὶς κυρία ὑπουργέ μας, πληρώσαμε ὡς πολῖτες τούς φόρους μας γιὰ νὰ ἒχουμε Πολυτεχνεῖα, Πανεπιστήμια, ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα! Ἐσεὶς ὃμως (ὃλοι ὃσοι περάσατε ἀπό αὐτές τὶς θέσεις) χρησιμοποιεῖτε ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ χρήματα, τούς δικούς μας φόρους, τίς δικές μας περιουσίες γιὰ νὰ φαίνεστε καλοί καὶ ἀρεστοί, στοὺς φίλους κι ἑταίρους (ποὺ ἐπίσης δὲν ἐπιλέξαμε ἐμείς!) Μὲ  ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ χρήματα, τὸ παίζετε λεβέντες καὶ γαλαντόμοι. Ἀνοικτοχέρηδες καὶ χουβαρντᾶδες! Μὲ  ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ χρήματα, πληρώνετε ὃσους παραβιάζουν τὰ σύνορα, τὸ Σύνταγμα καὶ τὴν ζωή μας καὶ τοὺς συντηρεῖτε  γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ἐξακολουθοῦν νὰ μᾶς προσβάλλουν καθημερινῶς, νὰ μᾶς θίγουν καὶ νὰ ἀκυρώνουν κάθε ἒννοιαν δικαίου!!!

Θὰ ἀποφασίσετε λοιπόν νὰ κάνετε κάτι καὶ νὰ πετάξετε κάθε καταπατητή ἒξω ἀπό τήν χώρα, ἢ θὰ σπρώξετε τὸν ἀγανακτησμένο λαό στὸ νὰ πάρῃ κάθε νόμο στὰ χέρια του καὶ νὰ τὸν ἐφαρμώσῃ κατὰ τὸ δοκοῦν;

Ἀλλά ξέρω… Τὸ ἂβατον… Τὰ ἀναρχοαυτόνομα… Οἱ  ΜΚΟ…. Τὰ κυκλώματα… Τὰ πακέτα ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς…


σε θρρος  στν χωριάτη νά σο κάτσ στόν σβέρκο κα ν κουνά κα τ πόδια… χωριάτης!!! πάλι ἀπό κάποιαν γνώσι κι ἐμπειρία προέρχεται…. Ἂς μὴν τὸ ξεχνᾶτε καλλίτερα!)

Φιλονόη.

Υ.Γ. Οἱ  δημοσικᾶφροι μας, ὃπως πάντα,  τὸ ἀγνοοῦν τὸ θέμα! Εἶναι μᾶλλον γιατὶ  τὸ μόνο ποὺ ξέρουν ἀπὸ Πολυτεχνεῖο, ἀφορᾷ τὰ γεγονότα τοῦ ’73.

Τὴν εἲδησι τὴν ἒστειλε φίλος καὶ τὴν ἐνετόπισα στὸ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟ.

(Visited 15 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Κυρία Διαμαντοπούλου τὰ ἔμαθες τὰ νέα; Τὸ Πολυτεχνεῖο ἔγινε ἐπί τέλους κατάλυμα!

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κυρία Διαμαντοπούλου τὰ ἒμαθες τὰ νέα; Τὸ Πολυτεχνεῖο ἒγινε ἐπί τέλους κατάλυμα! | αἰέν ἀριστεύειν

 2. Δεν φταίνε πάντως οι μετανάστες αλλά το κράτος που τους επιτρέπει να εισέρχονται παράνομα…
  Και τώρα ύστερα απο 10 χρόνια ειςροής μεταναστών ζητάμε να γυρισούν πίσω…
  Πρέπει να καταλάβουμε και μιλάω εντίμως πόσους μετανάστες χρειαζόμαστε και πόσους όχι…
  Είναι μια καλή πρόταση για να δούμε πόσους αντέχει η κοινωνία…
  Σίγουρα όσοι πωλούν ναρκωτικά είτε είναι ξένοι, είτε Έλληνες πρέπει να γίνει επαναχρήση της Θανατικής ποινής
  Περιμένω τον σχολιασμό σας

  • Προσωπικῶς, ἐπεί δή ἒχω κάνει μετανάστης, διαφωνῶ κάθετα μέ τήν λαθρομετανάστευσι.
   Ἀναφέρομαι φυσικά στό κρᾶτος πού τήν ἐπιτρέπει, στόν ἀστυνομικό πού διατάσσεται νά τήν ἀγνοήσῃ καί στόν πολίτη πού δὲν σέβεται ἀνθρώπινα δικαιώματα.
   ΑΠΑΙΤΩ ἀπό τό κρᾶτος μου νά διώξῃ κάθε τι λαθραῖο! Ἀπό πολιτικό, κομματικό παράγοντα, λαθρομετανάστη! Ἀπαιτῶ νὰ ἐπιστρέψῃ ἡ νομιμότητα στόν τόπο! Ἒχουμε πάρα πολλά προβλήματα ὡς Ἑλλάς γιά νά μποροῦμε νά ἀντιμετωπίζουμε καὶ τῶν ξένων.
   Ἐὰν κι ἐφ’ ὅσον ἀναστραφῇ τὸ οἰκονομικό τοπίο, ναί ὰ ζητήσουμε ἐνίσχυσι ἀπό ἐργατικὸ δυναμικό. Ἀλλὰ μὲ νόμιμο τρόπο καὶ μὲ σεβασμὸ σὲ μερικούς παράγοντες ποὺ τώρα συστηματικά ἀγνοοῦνται.
   Ὅσο γιὰ τὸ ἐὰν κάποιοι εἶναι ἐδῶ 10 ἢ 20 χρόνια, ἐξακολουθῶ νὰ πιστεύω πώς δὲν νομιμοποιεῖται κανένας ὃταν ἒχει παραβιάσει σύνορα, Σύνταγμα καὶ ἀρχές!
   Θὰ τὸ συζητοῦσα μόνον ὑπό τὸ πρίσμα τῆς νομιμόητητος καὶ τῆς νομοτυπείας.

 3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κυρία Διαμαντοπούλου, τά ἔμαθες τὰ νέα; Καὶ ἡ Νομική κατάλυμα ἔγινε! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κυρία Διαμαντοπούλου, τά ἔμαθες τὰ νέα; Καὶ ἡ Νομική κατάλυμα ἔγινε! | αἰέν ἀριστεύειν

Leave a Reply