Καταλάβαμε κύριε Καστανίδη μας κι εὐχαριστοῦμε !

Ὅλα καλά κύριε Καστανίδη μας! Μὴν ἀνησυχεῖς! Καταλάβαμε!

Νομοσχέδιον περί ἀσφαλείας!!

Μόνοι σας τὸ στοιχειοθετήσατε, μόνοι σας τὸ  ἐνεκρίνατε, μόνοι σας τὸ ψηφίσατε, μόνοι σας τὸ ἐφαρμόζετε καὶ μόνοι σας τὸ  θαυμάζετε!!!

Κάτι σὰν τὸ «Γιάννης μόνος του κερνᾶ καὶ Γιάννης μόνος του πίνει» ἕνα πρᾶγμα….

Τὶ ἀκριβῶς θὰ κερδίσω ἐγὼ ὡς πολίτης κύριε Καστανίδη μας;

Θὰ αἰσθανθῶ ἢ θὰ ὑπάρξω περισσότερο ἀσφαλὴς;  Θὰ μπορῇ δῆλα δή ἡ συγκεκριμένη νομοθετικὴ ῥύθμισις νὰ ἀνακόψῃ τὴν ἀσυλλήπτου μεγέθους αὒξησιν τῆς ἐγκληματικότητος; Θὰ μπορῇ ἡ πολιτεία νὰ ἀνακόψῃ ἢ ἔστῳ νὰ περιορίσῃ ὅλο αὐτὸ ποὺ τείνει νὰ ῥουφήξῃ καὶ νὰ ἐξαφανίσῃ κάθε μορφήν ἐλευθερίας; Κάθε ἐννοίαν δικαίου; Κάθε αἴσθησιν ἀνθρωπιᾶς;

Θέλεις νὰ σοῦ ἀπαντήσω κύριε Καστανίδη μας;

Ξέρω πώς εἶτε σοῦ ἀπαντήσω εἶτε ὄχι, ἐσὺ καὶ οἱ λοιποὶ «κυβερνῶντες» μας δὲν….

Ἀλλὰ, ἔτσι, γιὰ τοὺς τύπους, μία καὶ τὸ ξεκίνησα, ἂς τὸ τελειώσω….

Θέλω λοιπὸν κύριε Καστανίδη μας νὰ μάθῃς πώς:

ὅσους γέρους μας κι ἐὰν σακατέψουν…

ὅσες συνοριακὲς γραμμὲς κι ἐὰν ἀχρηστεύσουν…

ὅσες πλατεῖες ἢ γειτονιὲς μας καταπατήσουν….

ὅσες ἐλευθερίες κι ἐὰν ὑποσκάψουν ἢ μειώσουν….

ὅσα μνημόνια κι ἐὰν ὑπογράψουν….

ὅσες φυλακὲς κι ἐὰν στήσουν…..

ἐμεὶς γεννηθήκαμε καὶ θὰ «πεθάνουμε» ἐλεύθεροι!

(Ὄχι έσὺ κύριε Καστανίδη μας, οἱ ἄλλοι….)

Ξέρεις τὶ σημαίνει αὐτὸ κύριε Καστανίδη μας;

Κάνετε πολύ καλὰ ποὺ φυλάγεστε μὲ τὰ  …κερασμένα σας νομοσχέδια!

Κάνετε θαυμάσια ποὺ πιστεύετε πὼς ἔτσι μειώνετε ἢ κι ἐξαλείφετε τοὺς κινδύνους ποὺ σᾶς ἀπειλοῦν!

Κάνετε ἀκόμη καλλίτερα ποὺ τοὐλάχιστον θὰ κοιμᾶστε τὶς ἄγριες νῦχτες ποὺ φθάνουν…..

Μᾶς δίνετε χρόνο καὶ σᾶς εὐχαριστοῦμε!

Μᾶς δίνετε στόχο καὶ σᾶς τὸ χρωστᾶμε!

Μᾶς δίνεται ὁρμή καὶ σᾶς εὐγνωμονοῦμε!

Μὲ πραγματικήν «ἐκτίμησι» γιὰ τὸ ἔργο σας….


Φιλονόη

 

Σχόλια ἐπί τοῦ νομοσχεδίου ἐδῶ.

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply