Μᾶλλον πρώτα ἡ Θεσσαλονίκη χάνεται!

Μᾶλλον πρῶτα ἡ Θεσσαλονίκη χάνεται!

Ἀπὸ αὐτὰ ποὺ διαβάζω, τέτοια συμπεράσματα βγάζω. 

Δὲν εἶναι ἡ ἀνιστορικότης. Δὲν εἶναι ἡ ἀνθελληνικότης. Εἶναι ἡ πλήρης διάλυσις καὶ καταστρατήγησις κάθε λογικῆς καὶ ἤθους. 

Τὰ πράγματα εἶναι ξεκάθαρα. Κάποιοι ἔρριξαν τὸ σπίτι τοῦ Καρκαβίτσα. Φυσικότατον γιὰ αὐτούς. 

Κάποιοι ἄλλοι στόλισαν μίαν ἡμισέληνο στὸ λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐπίσης φυσικότατον. 

Σήμερα κάποιοι ἀκυρώνουν τὴν ἱστορία γιὰ νὰ μὴν …ἀναστατώσουν τοὺς κατοίκους!!!

Εἰλικρινῶς, πλέον τίποτα δὲν μὲ ἐνοχλεῖ! Ἀπὸ ἐτοῦτα τὰ νούμερα περιμένω ἀκόμη χειρότερα. Ὄχι διότι θὰ ἐπιτύχουν κάτι στὸ τέλος. Ἀλλὰ γιατὶ ἔτσι πρέπει νὰ κάνουν, καὶ γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν ὕπαρξί τους καὶ γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσουν τὴν κατάρρευσί τους. 

Μὴν τρομάξετε ἀπὸ τὸ ΜΠΑΜ. Ὅπου καὶ νὰ εἶναι ὅμως θὰ τὸ ἀκούσετε!

Φιλονόη. 

(Μεταφέρω ἀπὸ τὰ χάλια)

Δήμος Θεσσαλονίκης: απέρριψε την ονοματοδοσία Ιωάννη Καποδίστρια και τον ανδριάντα του Κάσσανδρου

Δεν θα αποκτήσει η Θεσσαλονίκη, κεντρικό δρόμο με την ονομασία Ιωάννη Καποδίστρια, ούτε άγαλμα του ιδρυτή της Κάσσανδρου, όπως πρότεινε ο Στέλιος Παπαθεμελής.
Η απόφαση του Δ.Σ. που αιτιολογεί τις απορρίψεις, έχει ως εξής:
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μπουτάρης (αρθ. 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010)
Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα με αριθμό 43 της Ημερήσιας Διάταξης.
Α) Μετονομασία κεντρικής οδού της πόλης σε Ιωάννη Καποδίστρια. Β) Φιλοτέχνηση ανδριάντα του ιδρυτή της πόλης Κάσσανδρου εν όψει της εκατονταετηρίδας από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.
Έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 8/6/11 Πρακτικό Επιτροπής Ονοματοθεσίας Οδών, το από 28/3/11 έγγραφο του .Σ. κ. Στ. Παπαθεμελή και το κάλεσε ν΄ αποφασίσει.
Το δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση με βάση τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010
Αποφάσισε ομόφωνα
Απορρίπτεται α) η μετονομασία κεντρικής οδού της πόλης σε Ιωάννη Καποδίστρια, για να μη δημιουργηθεί αναστάτωση στη ζωή των κατοίκων από τη μετονομασία της οδού, β) η φιλοτέχνηση ανδριάντα του ιδρυτή της πόλης Κάσσανδρου εν όψει της εκατονταετηρίδας από την απελευθέρωσητης Θεσσαλονίκης, επειδή δεν είναι αρμοδιότητα της επιτροπής ονοματοθεσίας να προτείνει την φιλοτέχνηση ανδριάντων.
Αποχώρησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Β. Γάκης, Θ. Πατέλης, Κ. Γκιουλέκας, Χρ. Μάτης, . Αγκαθίδου, Αν. Ευθυμίου

φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply