Ἐξισλαμισμός!

Δὲν εἶναι μῦθος!

Εἶναι μία νέα πραγματικότης!

Εἶναι μία κατάστασις ποὺ τείνει νὰ ἀλλοιώσῃ κάθε μορφή εὐρωπαϊσμοῦ καὶ νὰ ὁδηγήσῃ ὁλόκληρες κοινωνίες στὸν ἀφανισμό καὶ τὴν λήθη!

Εἶναι τὸ ἀληθινό πρόβλημα ποὺ καλοῦνται πλέον νά ἀντιμετωπίσουν οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες δίχως νὰ ἐθελοτυφλοῦν!

Ἔχουμε “ἀδρανοποιηθεῖ”  ὡς πολῖτες;

Ἔχουμε παραδοθεῖ;

Ἢ ἔχουμε ἀκόμη χρόνο νὰ τὸ ἀλλάξουμε;

Φιλονόη.

(Visited 9 times, 1 visits today)
One thought on “Ἐξισλαμισμός!

Leave a Reply