Ἐσὺ τὶ θὰ ἔκανες;

Αὐτὸ τὸ παιδί ξέρει! Μιλάει! Φωνάζει!

Ἕνα κορίτσι ποὺ ἔχει συνειδητοποιήσει βαθύτατα ὅλο τὸ ἔγκλημα ποὺ γίνεται εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος!

Ἕνα παιδί ποὺ ζητᾶ χῶρο ζωτικό!

Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ἀγωνιᾶ γιὰ ὅσα τοῦ κλέβουν!

Ἐσὺ θὰ διένυες 5.000 μίλια γιὰ νά μιλήσῃς σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ “νοιάζονται”;

Ἐσύ θὰ ἔπαιρνες τὸν λόγο γιὰ νὰ τοὺς ξυπνήσῃς τὴν λογική;

Ἐσὺ θὰ ἔκανες κάτι γιὰ νὰ παύσῃ ἡ τρέλλα ποὺ μαστίζει τὰ κεφάλια τους καὶ ἰσοπεδώνει τὰ πάντα;

Ἐὰν δὲν γίνουμε ὅλοι σὰν αὐτὸ τὸ παιδί….

Ἐὰν δὲν γίνουμε ὅλοι γνῶστες…

Ἐὰν δὲν γίνουμε ὅλοι συμμέτοχοι….

Ἐμεὶς, οἱ  πολλοί καὶ ἁπολύτως ὑπεύθυνοι….

Ἄς μήν κλαιγόμαστε κι ἄς μήν ἀναζητοῦμε εὐθῦνες!!!

Ὁ πλανήτης εἶναι τὸ σπίτι μας! Ἐμεὶς θὰ συνεχίσουμε νὰ τοῦ φερόμαστε σὰν νὰ μήν ὑπάρχῃ;

“Γιατὶ νὰ εἲμαστε ἐμεὶς, ποὺ ἔχουμε τὰ πάντα, τόσο πλεονέκτες; ” λέει τὸ παιδί!

“Οἱ γονείς θὰ ἔπρεπε νὰ μποροῦν νά ποῦν στὰ παιδιά τους: Ὅλα θὰ πᾶνε καλὰ! Δὲν εἶναι τὸ τέλος τοῦ κόσμου! Καὶ κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε!” λέει τό παιδί!

“Θὰ σᾶς θέσω μίαν πρόκλησιν: Ταιριᾶξτε λόγια μὲ ἔργα!” λέει τό παιδί!

Ἄς γίνουμε συνειδητοποιημένοι ἄνθρωποι ποὺ δροῦν καὶ ἀντιλαμβάνονται! Ὄχι παρατηρητές καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ἀντικείμενα ἐλέγχου!

Μποροῦμε!

Φιλονόη.

 

(Visited 6 times, 1 visits today)
One thought on “Ἐσὺ τὶ θὰ ἔκανες;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐσὺ τὶ θὰ ἔκανες; | αἰέν ἀριστεύειν

Leave a Reply