Οἱ Μαχητὲς τῶν Πόλεων ἔρχονται;

πάρχει να βιβλίο το Νίκου Χιδήρογλου μ τίτλο “χι στν Παλαιά Πόλη”.

Θ περνοσε παρατήρητο ς νάγνωσμα, ἐὰν δν θιγε κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες!

να σημεον, πο οσιαστικς χουμε ρχίσει καὶ τ ζομε, χει ν κάν μ τν σταλινικό ριστερισμό πο καταδικάζει ὁτιδήποτε Πατριωτικό σὲ κατακριτέο καὶ ἀντικοινωνικό! Ἀκόμη καὶ ἡ ἀναφορά στὴν Ἑλληνική σημαία στοχοποιεῖται! Γενικῶς ἐπικρατεῖ μία ὑστερία ἀντεθνική καὶ ἀντι-Ἑλλαδική! Λὲς κι αὐτὸς ὁ τόπος δὲν γέννησε ἀνθρώπους ἀλλά κοράκια!

Δν γράφω γι ν κάνω κάποιαν διαφήμισι. Γράφω γι ν θυμίσω σ κάποιους, πο κόμη λπίζουν, πώς Χιδήρογλου, ς λλος προφήτης ( πλός χρήστης τς λογικς) μς προειδοποιε! Ἐὰν δν θέλουν ν διακρίνουν… δικό τους θέμα

Οἱ ὅποιοι θεοί δὲν βοηθοῦν κανέναν ὅταν κοιμᾶται βαθειά! Τοῦ ζητοῦν νὰ κινήσῃ τοὐλάχιστον κάποιαν χείρα…. ! Οἱ καταστάσεις ὅμως τρέχουν! Τὰ γεγονότα μᾶς προσπερνοῦν…. καὶ τὸ βλέμμα κάποιων ἀρχίζει νὰ γυαλίζῃ….

Ο Μαχητς τν Πόλεων πονται! Κι ατο δν χουν περιθώρια γι πισωγυρίσματα!

Φιλονόη.

(Visited 7 times, 1 visits today)
One thought on “Οἱ Μαχητὲς τῶν Πόλεων ἔρχονται;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ Μαχητὲς τῶν Πόλεων ἔρχονται; | αἰέν ἀριστεύειν

Leave a Reply