Ἰδιαίτερα μαθήματα!

Τ καημένα ΛΑΘΡΟεισαγώμενα!!!!

Τ δολα!

Τ θικ!

Τ δικαίως γανακτισμένα!

Πο θέλουν κα νεοκλασικ!

Ξεκίνησαν δωρεν μαθήματα γι κάθε νδιαφερόμενο!

σοι ΛΑΘΡΟ ν τν φήλιο προσέρχονται!!!!

λλως τε, τ μαθήματα εναι δωρεν!

ΛΑΘΡΟάλγεριν μαθήματα ληστείας!

Μ τίτλο: «Πς ν ξαλαφρώνετε τοὺς Ἕλληνες»!!

Καλὰ νὰ πάθουμε;

Μᾶλλον ὅμως πίσω ἔχει ἡ ἀχλάδα τὴν οὐρὰ….

Φιλονόη.


(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply