Τὰ μαργαριτάρια ἀπὸ τὸ Pax ottomanica!

Τὰ μαργαριτάρια ἀπὸ τὸ Pax ottomanica!

Νομίζω πώς τελειώσαμε! Σᾶς ζάλισα! Αὐτά τὰ περί pax ottomanica (α΄μέρος , β΄μέρος καὶ γ΄ μέρος) μὲ κούρασαν πολὺ! Καὶ ἦταν μόνον γιὰ τὸ πρῶτο ἐπεισόδιο! Φανταστεῖτε τί ἔχει νὰ γίνῃ στὰ ὑπόλοιπα!!! Μὲ μίαν ἱστορικὴ ἐγκυκλοπαίδεια ἀγκαλιὰ θὰ κοιμόμαστε ὅλοι! Δὲν ξέρω ἐὰν ἀξίζει τὸν κόπο! Αὐτοὶ ὅλοι ποὺ χτίζουν νέες “ὀπτικὲς”, εἶναι χαμένοι γιὰ χαμένοι! Τὰ νέα παιδιὰ ὅμως; Ἀξίζει τὸν κόπο νὰ τοὺς τὰ χαρίσουμε; Ἀξίζει τὸν κόπο νὰ τελοῦν ὑπὸ ἄγνοιᾳ;

Δὲν ξέρω… Ξέρω μόνον πὼς καλή εἶναι ἡ ἑλληνοτουρκική φιλία! Ὅμως θὰ εἶναι ἀκόμη καλλίτερη ὅταν ἔχουμε ἐπίγνωσι, αὐτογωσία καὶ τὰ νῶτα μας φυλαγμένα.

Τατσόπουλος, 13:33,  «……Τὰ χρόνια τῶν φράγκων οἱ Ἕλληνες ἔτρωγαν σὰν τοὺς δυτικοὺς. Οἱ τρόποι καὶ τὰ σκεύη τους δὲν διέφεραν πολύ ἀπὸ ἐκείνα τῆς ὑπόλοιπης Εὐρώπης.

Διακόσια χρόνια ἀργότερα, οἱ περισσότεροι Ἕλληνες ἔχουν ὑιοθετήσει τὰ ὀθωμανικὰ ἤθη! Καρέκλες καὶ τραπέζια ἔχουν ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ χαμηλὰ ἔπιπλα. Μαχαιροπείρουνα δὲν ὑπάρχουν11! Ἀντὶ γιὰ πιάτα, τώρα σερβίρονται καὶ μοιράζονται τὸ φαΐ σὲ μεγάλους δίσκους!Πολλοὶ ἄνδρες ντύνονται σύμφωνα μὲ τὰ ὀθωμανικὰ πρότυπα. Φροντίζουν οἱ γυναῖκες τους νὰ μὴν κυκλοφοροῦν ἀκάλυπτες12 καὶ ζοῦν χωριστὴ κοινωνικὴ ζωὴ ἀπὸ αὐτὲς!»

11: Εὐτυχῶς!!! μᾶς ἐπέτρεψαν νὰ ἐπιστρέψουμε στὴν σπηλαιώδη κατάστασι καὶ νὰ ξαναβροῦμε τὸ φῶς μας!! Ἀκόμη ἑκατό χρόνια νὰ ἔμεναν καὶ δὲν θὰ ὑπῆρχε ΚΑΝΕΝΑΣ Ἕλλην στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο!!

12: Ὠραῖα τὰ καφασωτὰ κύριοι! Κλείνουν τὴν γυναίκα διὰ παντὸς μέσα! Θαυμάσια! Πολιτισμός!! Πνευματικὴ ἀνάτασις! Τέτοια ὀμορφιὰ πάντως… Λίγο ἀκόμη νὰ ἔμεναν, θὰ φορούσαμε καὶ φερετζὲ!

Πρὶν περάσω στὰ θαυμάσια μαργαριτάρια σας, θὰ θέσω μίαν τελευταῖα ἐρώτησι:

Ἐφ’ ὅσον ὅλα ἦταν θαυμάσια, ὑπῆρχε εἰρήνη, ἀνάπτυξις, ἐξέλιξις, ἐλευθερία, ἐθελοντικοὶ ἐξισλαμισμοὶ… ἐμεὶς γιατὶ χάσαμε τὴν Ἀναγέννησι; Δὲν τὸ καταλάβαμε ἤ συνέβη κάτι ἄλλο, χειρότερο;

Καὶ μήπως αὐτὸ τὸ κάτι ἄλλο τὸ ἔλεγαν Τοῦρκο;

Τατσόπουλος, 20:25 «ἦταν ὁ πατριάρχης κληρονόμος τοῦ τίτλου  τῶν αὐτοκρατόρων τοῦ  βυζαντίου!»

Τατσόπουλος, 21:14: «Γιὰ τοὺς ὑπηκόους τοῦ σουλτάνου ἡ θρησκεία μπορεῖ νὰ ἀποτελῇ στοιχεῖον διαχωρισμοῦ ἀλλὰ δὲν ἐξελίσσεται σὲ πεδίον διαμάχης». Σίγουρα!

Τατσόπουλος, 22:13 : «οἱ γάμοι μεταξύ τους δὲν εἶναι σπάνιοι μετὰ ἀπό ἐξισλαμισμό!!!»

Τατσόπουλος, 26:42: «Ἡ ἑλληνικὴ ὕπαιθρος ἐρημώνει! Οἱ ξένοι περιηγητὲς ποὺ ἐπισκέπτονται τὴν κεντρικὴ καὶ νότιο Ἑλλάδα στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰῶνος, περιγράφουν μίαν εἰκόνα ἀποκαρδιωτικὴ!»  Κάτι σὲ ὀρλοφικὰ μοῦ βρωμάει ἐδῶ ὅμως… Μήπως εἶχαν βάλει οἱ ὀθωμανοὶ τὸ βρωμόχερό τους γιὰ μίαν καλὴ καὶ μεγάλη ἐκκαθάρισι;

Πάντως τὴν Παναγιὰ, ὅπως τὴν ἔφτιαξαν ἔτσι καὶ τὴν χάλασαν….

Μιχαηλίδης, 19:08, «Οἱ χριστιανοὶ καὶ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι  ὑπόδουλοι, ἦταν αὐτοὶ ποὺ πλήρωναν τὴν πλειοψηφία τῶν φόρων.»

 

29:16 Κάποιος Πέτρος Μέγγος, ἀπὸ τὰ περίχωρα τῆς Σμύρνης, στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰῶνος γράφει:

«ἡ τουρκικὴ διοίκησιςεἶναι σὰν φίδι! Δὲν μπορῶ νὰ βρῶ καλλίτερη παρομοίωσι. Ἐκμεταλλεύονται ὁποιαδήποτε ἀφορμὴ γιὰ νὰ πάρουν τὰ λεφτὰ τῶν Ἑλλήνων. Διοικοῦν ἐν τελῶς εὐθαίρετα! Μπορεῖ ἀνὰ πάσᾳ στιγμὴ νὰ πάρουν τὴν περιουσία καὶ τὴν γῆ σου. Καὶ οἱ Ἕλληνες δὲν μποροῦν νὰ τὴν διεκδικήσουν χωρὶς νὰ ἐκτεθοῦν σὲ τεράστιο κίνδυνο! Ξέρω πολλοὺς Ἕλληνες ποὺ ἡ ζωὴ τους καταστράφηκε ἔτσι. Στὰ δικαστήρια τοὺς ἀπαγγέλονται ποινὲς, χωρὶς νὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ὑπερασπιστοῦν τὸν ἐαυτὸς τους μὲ πειστήρια! Ἂν ἠ ποινὴ εἶναι θάνατος ἐκτελοῦνται μέσα σὲ εἰκοσιτέσσερις, τὸ ἀργότερο σαρανταοκτώ ὧρες!»

Τατσόπουλος, 30:10, «…ἀκόμη καὶ σὲ περιόδους σχετικῆς ἡρεμίας καὶ εὐημερίας, ἡ ζωὴ στὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία εἶναι σκληρὴ. Ἐπιδημίες, πλημμῦρες, ξηρασίες, πυρκαϊὲς, πειρατία ἀλλὰ καὶ συνεχεὶς πόλεμοι… Ὅλα αύτὰ εἶναι μέρος τῆς καθημερινοτήτος.»

Βερέμης, 35:02, «Βέβαια, στὶς ὀρεινὲς περιοχὲς δημιουργεῖται μία ἄλλη  ἀνομικὴ κατάστασις ποὺ εἶναι ἡ ληστεία. Οἱ ὀρεινοὶ πληθυσμοὶ εἶναι καὶ ληστοτρόφοι. Ὅταν δὲν εἶναι οἱ ἴδιοι ληστὲς.» Πρόσεχε κύριε Βερέμη μὴν σὲ ἀκούσῆ ὁ Γέρος… Μικροσκοπικὸς ἀλλὰ βαράει ἄσχημα!!!

Τατσόπουλος, 35:45, «…Μέχρι σήμερα ἔχουν μείνει γνωστοὶ ὡς ἁρματολοὶ καὶ κλέφτες! Οἱ  κλέφτες σχηματίζουν συμμορίες καὶ ζοῦν ἀπὸ τὴ λεηλασία. Φυγόδικοι, ἐγκληματίες, χρεοφειλέτες, τυχοδιῶχτες. Πολὺ συχνὰ τέτοιου εἴδους ἄτομα καταφεύγουν στὰ βουνὰ.»

Τατσόπουλος, 37:39 «Οἱ ὁμᾶδες ἐνόπλων ποὺ ὀργανώνονται ἀνάμεσα στὶς ὀρεινὲς κοινότητες τῶν Καλαβρύτων, τῆς Καρύταινας καὶ τῆς Μάνης, θὰ παίξουν καθοριστικό ῥόλο στὴν ἐπανάστασι. Ὠς τόσο, οἱ κλέφτες δὲν εἶναι Ῥομπὲν τῶν δασῶν τῆς ἐποχῆς, ποὺ κλέβουν ἀπὸ τοὺς πλούσιους γιὰ νὰ δίνουν στοὺς φτωχοὺς. Δὲν εἶναι οὖτε ἐθνικοὶ ἥρωες! Ἡ κλεφτουριὰ εἶναι μᾶλλον σύμπτωμα τῆς φτώχιας κι ἕνας ἀπὸ τοὺς τρόπους ἀντιμετώπισης της. Τὰ πρῶτα τους θύματα εἶναι οἱ ἁπλοῖ χωρικοὶ καὶ οἱ ἀγρότες…. Οἱ κλέφτες λεηλατοῦν ἀδιακρίτως τὴν περιουσία χριστιανῶν ἤ μουσουλμάνων γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἐπιβιώσουν στὶς σκληρὲς συνθῆκες τοῦ βουνοῦ…. …..Δὲν ἔχουν τὴν αἴσθησι πὼς ἀνήκουν σὲ ἔνα εὐρύτερο σύνολο. Σὲ ἕνα ἔθνος!»

 


Καὶ τὸ καλλίτερο γιὰ τὸ τέλος:

Τατσόπουλος, 11:34 «ἡ ἄφιξις τῶν ὀθωμανῶν ὀφελεῖ τοὺς ἀγρότες»

Φαντάζομαι κι ὅλους τοὺς Ἕλληνες! Μὲ τὶς ὑγεῖες σας λοιπὸν καὶ καλὴν χώνεψι! Γιατὶ τὸ βλέπω, δὲν σᾶς καλοκάθεται ποὺ σᾶς πήραμε στὸ ψιλὸ…

Φιλονόη.

Υ.Γ. Τόσο καλὰ ποὺ περνούσαμε…. Τόσο εἰρηνικὰ… Τόσο ἀνθρώπινα… Γιὰ ἐτοῦτο λυσσάξατε νά τὸ ξαναπεράσουμε; Δὲν μποροῦμε βρὲ παιδιὰ…. Πονάει ὁ Τοῦρκος καὶ δὲν τὸν ἀντέχουμε… Ἄσε ποὺ ἔχουμε πολὺ καλλίτερα πράγματα νὰ κάνουμε….

Κι ἐδῶ ὅλο τὸ ταινιάκι γιὰ νὰ τὸ θαυμάσετε!!


 

α’ μέρος ἡ pax ottomanica

β΄ μέρος προσωρινὴ συνέχεια γιὰ τὸ  pax ottomanica

γ’ μέρος: ἡ pax ottomanica (γ’ μέρος)

δ΄ μέρος: ἡ pax ottomanica (δ’ μέρος)


(Visited 66 times, 1 visits today)
15 thoughts on “Τὰ μαργαριτάρια ἀπὸ τὸ Pax ottomanica!

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ Pax ottomanica (γ’ μέρος) « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὰ μαργαριτάρια ἀπὸ τὸ Pax ottomanica! | αἰέν ἀριστεύειν

 3. Σκεφτομαι τώρα που δώσαμε τις πληρωμένες απαντήσεις μας, ετοιμάζω κι εγώ ένα τελευταίο άρθρο, για όλες τις επαναστάσεις πρίν το 1821, να γράψεις κι εσύ ο,τι έχεις ακόμη στο μυαλό σου και να πουμε πχ από την 1.2.2011 μπουκοτάζ στο ΣΚΑΙ!

  Κανείς να μην βλέπει ΣΚΑΙ! Αυτό φοβούνται! Αν το τραβήξουμε πολύ μήπως τους κάνουμε και δωρεάν διαφήμιση!

  Αλλά πρέπει να το αποφασίσουμε όλοι οι Βλογκερ μαζί και να το διαδόσουμε, μέχρι να συμμορφωθούνε.

  Τι λές;

  • Συμφωνῶ καὶ ….διαφωνῶ!
   Πρέπει, κατ’ ἐμὲ νὰ δοῦν καὶ νὰ καταλάβουν ΟΛΟΙ (ὅσοι ἀκόμη μποροῦν) τὸ τερατούργημα! Νὰ τὸ ἀκυρώσουν πρωτίστως μέσα τους καὶ νὰ γράψουν, ἀκόμη καὶ οἱ πέτρες, σημειώματα διαμαρτυρίας.
   Τὸ νὰ μὴν τὸ δοῦμε καὶ νὰ ὑπάρχῃ δὲν ἔχει νόημα.
   Τὸ νὰ τὸ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ μόνοι τους, ἔχει νόημα!
   Ἐκεὶ μᾶς θέλω!
   Καὶ ξέρεις κάτι Νετάκια;
   Καλὸ τὸ διαδίκτυο. Ἀλλὰ ἡ μαμὰ σου κι ὁ θεῖος μου κι ὁ παπποὺς του, δὲν ἔχουν πρόσβασι στὸ διαδίκτυο.
   Προτείνω: Ἐκτυπώσεις καὶ μοίρασμα ΠΑΝΤΟΥ!!! Ὅπου ὑπάρχει τηλεόρασις! Μήπως καὶ σβήσουν ἐπὶ τέλους!
   Πάντως ἐμεὶς συνεχίζουμε! Δὲν θὰ τοὺς περάσῃ!!
   Φιλονόη.

   Υ.Γ. Εἶμαι μέσα γιὰ τὴν δράσι ποὺ προτείνεις, μὲ ταὐτόχρονο δράσι στὰ ὑπόλοιπα!

 4. Σεβαστόν! Περιμένω να ακούσω και τι θα μου απαντήσουν κι άλλοι.

  Δεν έχω χρόνο (εργάτης δουλεύω), αλλά θα το ξενυχτήσω να γράψω ένα ημερολόγιο όλων των επαναστάσεων από το 1453-1821, επειδή βλέπω ότι έχεις γνώσεις θα στο στείλω όταν το δημοσιεύσω κι αν έχεις κάτι να προσθέσεις να μου το πείς κι έγω θα το συμπληρώσω, με το όνομά σου φυσικά.

 5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ Pax ottomanica! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 6. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τοὺς κόβω….. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 7. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐπιθυμὼν νὰ συμβάλλω στὴν νέα κατεύθυνσι τοῦ σχολικοῦ βιβλίου ἱστορίας. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 8. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὅταν ὁ ΣΚΑΙ καταρρίπτεται ἀπὸ τὴν ἱστορία….. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 9. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ ἀπελευθερωτικοὶ ἀγώνες τῶν Ἑλλήνων, ποὺ δὲν ξεκίνησαν τὸ 1821. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 10. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ Pax ottomanica καὶ ἡ ἐπιστημονική ἀλήθεια της. (β’ μέρος) « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 11. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: 1821: ἡ ἱστορία τῶν ἀνιστορήτων. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 12. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὅταν ὁ ΣΚΑΙ καταρρίπτεται ἀπὸ τὴν ἱστορία….. » Φιλονόη καὶ φίλοι...

 13. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποιοί πλαστογραφοῦν τήν ἀληθινή ἱστορία τοῦ 1821; » Φιλονόη καὶ φίλοι...

Leave a Reply