Μία στιγμή μας…. γιὰ τρείς ἥρωες ξεχασμένους!


 

 

 

 

 

 

Μία στιγμή μας…

Μία σκέψις μας.

Μία μικρή ἀνάμνησις….

Ἀθάνατοι!

Σήμερα τιμοῦμε…….

Φιλονόη


(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply