Ἐπιστολὴ ἀπὸ ἕναν ῥαγιὰ!

Μister tatsopoulos ἢ tatsop ἀγὰ ἐφέντη’μ᾿……

Εἶπα νὰ σὲ φέρω μίαν πληροφορία ποὺ δὲν κατέεις… tatsop ἀγὰ ἐφέντη μ’…

Τὸ Κολοκοτρώνη γκαμοῦσε, πατοῦσε κι ἔντερνε κάθε τοῦρκο…..

Ἔως καὶ στὴν γκάσα τὰ μπαϊράκια σας πάταε….

Γιὰ νὰ τὸν μάθουν καὶ στὸν ἄλλο κόσμο, tatsop ἀγὰ ἐφέντη μ’… καὶ νὰ μὴν πολυκουνιοῦνται τὰ χανουμάκια….

Καὶ νὰ μὴν ξαναπεράσουν ἀπὸ τὸ ῥωμαίϊκο γιὰ νὰ μᾶς ματαφέρουν τὸ pax ottomanica τους!! Ἐντῶ εἴμαστε μπάρμπαρα, κακὰ πιντιὰ…. tatsop ἀγὰ ἐφέντη μ’… Ῥαγκιάδικα…

Ντὶν μᾶς ἀρέσει οὖτε τὸ φόρο, οὖτε τὸ γκοτζαμάσι, οὖτε τὸ ἀγὰ, οὖτε τὸ σουλτᾶνο, οὖτε  καὶ τὸ χανούμ….

Ντὶν γλέπ’ς καὶ τώρα, tatsop ἀγὰ ἐφέντη μ’…;;;;;; Ντὶν μᾶς πονάει παρὰ μόνον τὸ νέο ἐφέντη μας…. Τὸ φόρο….

Κι ἐπειντὴ γκεννηθήκαμε φοροκοπανατζῆδες, tatsop ἀγὰ ἐφέντη μ’…, ξαναβγάζουμε νέους Κολοκοτρωναίους στὰ βουνὰ γιὰ  νὰ ντιώξουν τὸν νέο κακὸ ἐφέντη…. Τὸν φόρο. Κι οὖλα τὰ τσιράκια του…  Καὶ  οὕλους τοὺς μουχαμέτηδες!!!

Ἀλλὰ ἔχει ἀφήσει κάτι ἀγγόνια  tatsop ἀγὰ ἐφέντη’μ… . αὐτὸ τὸ Γκέρο…. Κολοκοτρωναίους…..

Ὄχι μισο-ριξὲς σὰν καὶ τοῦ λόου του…. Ἀψηλοὺς, μαλλιαροὺς,  μαυριδεροὺς….

Ἄ πὰ πὰ, tatsop ἀγὰ ἐφέντη’μ.. Ἀρβανιτιὰ κανονικὴ….

Πολὺ τοὺς φοβήτηκε τὸ μάτι μ’,  tatsop ἀγὰ ἐφέντη’μ.. Φωτιὰ ξηρνοῦσαν!!!

Σίμερις ἕνα ῥαγγιὰ ὑπογγράφει, tatsop ἀγὰ ἐφέντη μ’…ὄχι τὸ

Φιλονόη.

Υ.Γ. Τatsop ἀγὰ ἐφέντη’μ.., ἐκειὸ τὸ περίεργο ποὺ εἶπες τὶ ἦταν; Πάλι γκιὰ γκόμενους μιλοῦσες;  Τς τς τς…. _Πιπέρι…. Ντὶν τ’ ἀρέσῃ στ’ ἀγγόνια του Γκέρου αὐτὸ…. Τὸ γκῶλο μὲ γκῶλο ἀλλοιῶς τὸ ἐννοοῦσε τὸ γκέρο…


(Visited 38 times, 1 visits today)
8 thoughts on “Ἐπιστολὴ ἀπὸ ἕναν ῥαγιὰ!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐπιστολὴ ἀπὸ ἕναν ῥαγιὰ! | αἰέν ἀριστεύειν

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐπιθυμὼν νὰ συμβάλλω στὴν νέα κατεύθυνσι τοῦ σχολικοῦ βιβλίου ἱστορίας. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀποδιοπομπαῖος τρᾶγος κατήντησες… « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιὰ τοὺς Κολοκοτρωναίους ἡ κλεφτουριὰ εἶναι σύμπτωμα Λεβεντιᾶς! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὅταν ὁ ΣΚΑΙ καταρρίπτεται ἀπὸ τὴν ἱστορία….. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  6. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ ἀπελευθερωτικοὶ ἀγώνες τῶν Ἑλλήνων, ποὺ δὲν ξεκίνησαν τὸ 1821. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  7. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: 1821: ἡ ἱστορία τῶν ἀνιστορήτων. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  8. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὅταν ὁ ΣΚΑΙ καταρρίπτεται ἀπὸ τὴν ἱστορία….. » Φιλονόη καὶ φίλοι...

Leave a Reply