Ὅλο αὐτὸ δὲν εἶναι ζωὴ! Εἶναι ἄρνησις τῆς ζωῆς!

δ κα πολ καιρ θέλω ν γράψω κάποια πράγματα γι τν χρήσι το facebook. γνωστ σελίδα κοινωνικς δικτυώσεως!

χω κι γ ναν λογαριασμ κε καὶ ἀντιλαμβάνομαι πολλὰ ποὺ δὲν μοῦ ἀρέσουν! Γιατὶ τὸν διατηρῶ; Τὸν θεωρῶ ἐργαλεῖο μόνον. Τίποτα περισσότερο!

Εἶμαι μᾶλλον ἀπὸ τοὺς κακοὺς του πελᾶτες, γιατὶ δὲν ἔχω διαθέσει κανένα σχεδὸν προσωπικὸ στοιχεῖο ἐκεὶ μέσα. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὅμως, ἡ σύνδεσις μὲ λογαριασμοὺς, μὲ ἐνδιαφέροντα, μὲ κάποιους πραγματικοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχω πραγματικὲς σχέσεις, γνωρίζω πὼς καταγράφονται καὶ παρακολουθοῦνται!

Ὑπάρχουν πολλὰ ἀλλὰ στὰ ὃσα, θέλοντας καὶ  μὴ, παρατηρῶ! Πάρα πολλὰ καὶ μὲ προβληματίζουν!

Παρατηρ τν προσπάθεια μαδοποιήσεως γι παράδειγμα.

Τν προσπάθεια κατηγοριοποιήσεως.

Τν φανερ κάποιες φορς, προσπάθεια κανονικο φακελώματος, ἐλέγχου ἤ καθοδηγήσεως.

Ν θέσω μερικ ρωτήματα;

facebook χει δυνατότητες ναζητήσεως παλαιν φίλων  κα γνωστν. Μ τος ποίους χεις χαθε μως δ κα χρόνια! Κα ξαφνικ βρεθήκατε μέσ ατς τς σελδος. χεις ναρωτηθε γιατ χαθήκατε; Μήπως γιατ χώρισαν ο δρόμοι σας; Μήπως γιατ πορεία το κάθε νς πρεπε ν τραβήξ διαφορετικν δρόμο;

ποκτς νέους φίλους κε μέσα. Σο δίδουν τν ψευδαίσθησι το κοινωνικο! Σ κάνουν ν πιστεύς πς ατο ο 200 300 4.800 φίλοι εναι παρκτο! Ἐὰν γι κάποιον λόγο σβήσς τ μηχανήματα, πάρχει περίπτωσις κάποιος π λους ατος ν σ ναζητήσ; Ν σ ξαναθυμηθ; Ν προβληματισθ; Γιατ δν κάνεις να πείραμα; Σβσε τ μηχανήματα, τος λογαριασμος κα περίμενε!!! Τ τηλέφωνο θ χτυπήσ μόνον π τος δύο τρες πραγματικος σου φίλους! Ατος πο θ σο τηλεφωνοσαν οτως ἤ λλως!

-Παίζεις δεκδες παιχνίδια κα δέχεσαι μέτρητες φαρμογς! Σο γεμίζει τν χρόνο! Σ κάνει ν μν σκέφτεσαι! Σ κάνει ν ξεφεύγς! Κα εναι πραγματικ ζω ατ; Πρ μερικν μηνν, στν τηλεόρασι φιλικο σπιτιοῦ, εδα τν γελοιοποίησι μίας γυναίκας πο σηκωνόταν π τ μαρα χαράματα γι ν ποτίσ τν …λεκτρονικ της λαχανόκηπο!!! μως, μία κα καταπιάνεσαι μ λαχανοκήπους, γιατ δν δημιουργες ναν ληθιν στν βεράντα σου; Τολάχιστον ατς θ σο παράσχ κάτι χρήσιμο!

-Στέλνεις λουλούδια, γλυκ, δρα…λεκτρονικ!!! Εναι θαυμάσια! μως γιατ δν σηκώνεσαι ν πάρς π τ περίπτερο μίαν μόνο ΤΣΙΧΛΑ κα ν πς στν φίλο πο ορτάζει; Ατ θ εναι μία πραγματικ κοινωνικ δικτύωσις! Κα θ περάσς πραγματικ εχάριστα!

φαγητ στν κατσαρόλα κάηκε! Τ παιδ χέστηκε! σύντροφος σου χει σχέσι… κόσμος γύρισε νάποδα! Κι μως, σ κε… Στ προσωποβιβλίο…. Τόσο πολύ κουράστηκες π τν ζω σου; λλαξ την τότε! , νοιξε ναν λκκο  κα πέσε μέσα! Δν θ καταλάβς τν διαφορ!

ζω σου εναι παίσια! σύντροφς σου δν εναι ατ πο νειρευόσουν! Χρειάζεσαι μίαν λλαγ! Κα βρίσκεις μέσα π κε κάποιον κάποιαν λλην…. Δν νομίζεις πώς εναι τραγικν;  Δν νομίζεις πώς ἐὰν πράγματι εναι ατ πο χρειάζεσαι λλαγ συντρόφου, ατ θ μποροσε ν γίν διά ζώσης κα ν φέρ οσιαστικ νδιαφέροντα στὴν ἐπιφάνεια; π τν λλην μως, ἐὰν δν εναι κάτι πο χρειάζεσαι λλαγ συντρόφου, πιστεύεις πς ξίζει τν κόπο ν παίζς μ εαίσθητες σορροπίες;

Συγγνώμη γι τ κήρυγμα!

λο ατ εναι να μέσο κα μόνον! Εναι να ργαλεο! Δν εναι ζω!

λο ατ εναι τεχνητ μ μοναδικ σκοπ ν σ κατηγοριοποιήσ! Ν σ μεταμορφώσ σ ριθμ σ κουκκίδα ντς κάποιου γραφήματος! λο ατ δν εναι ζω! Εναι ρνησις τς ζως!

σ φυσικ ποφασίζεις! γ σκέψεις καταθέτω μόνον….

Φιλονόη.

Δὲς ὅμως κι αὐτὰ…. Ἴσως ἔχουν νὰ σοῦ ποῦν κάτι ἰδιαίτερο….

Δύο πληροφορίες μόνο

(Visited 11 times, 1 visits today)
One thought on “Ὅλο αὐτὸ δὲν εἶναι ζωὴ! Εἶναι ἄρνησις τῆς ζωῆς!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὅλο αὐτὸ δὲν εἶναι ζωὴ! Εἶναι ἄρνησις τῆς ζωῆς! | αἰέν ἀριστεύειν

Leave a Reply