Τὰ πιστεύετε ἢ κάνετε πώς τὰ πιστεύετε;

Τὰ πιστεύετε ἢ κάνετε πώς τὰ πιστεύετε;Οπς, ατ μο ξέφυγε!!!

Κύριε Τατσόπουλε σ πιάνω διάβαστο!!!!

Κύριε Βερέμη, σ πιάνω κραα πιτηδευμένο!!!

Κύριε Πρωτοσλτε, σ πιάνω μονομερ!

Λοιπν, κύριοι, Βερέμη καὶ Τατσόπουλε, δηλώνετε στορικο κι χι νθρωπολόγοι!

Ορευνς” σας  βασίζονται σ κάποια στοιχεα κα κυρίως σ κάποιες κτιμήσεις! Τ στοιχεα (εθισται) ν εναι συνδιασμς γραπτν κειμένων κα ρχαιολογικν ερημάτων! Ο κτιμήσεις μως εναι ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ!!! ΜΟΝΟΝ!

Διότι, ς μ κατέχοντες τν ατρικ, τν βιολογία, τν γενετικ κα τν νθρωπολογία εναι ΑΧΡΗΣΤΕΣ!!!

Διότι, ν κα πάρχουν, ΑΡΝΕΙΣΤΕ ν τς μελετήσετε κα ν τς ναφέρετε! Συνεπς σς κρίνω ς ΚΑΘΑΡΟΥΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΕΣ κα μόνον! ς τω, ς λλυπες κα μιμαθες!

Διότι, ἐὰν διαθέτετε κάποια στοιχεα φείλετε ν τ παρουσιάσετε κι χι ν τ ὑ ὑπαινίσσεστε ς κάτι πο λοι γνωρίζουν! Ατ πο ΟΛΟ κα περισσότεροι γνωρίζουν πλέον, εναι πς ατ πο λέτε στερονται ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ τεκμηριώσεως κα ληθείας!

Διαβᾶστε λίγα ἀπὸ τὰ παρακάτω (εἶμαι σίγουρη πὼς σᾶς εἶναι ἀδύνατον νὰ τὰ διαβάσετ ὅλα!!!) καὶ μετὰ, ἐὰν ἔχετε κάποια στάλα ἀξιοπρεπείας ἐπάνω σας ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΒΓΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ἀπὸ ΟΛΟΥΣ τοὺς Ἕλληνες!! Ἐὰν ἔχετε φυσικὰ!!!

Μεταφέρω ἀπὸ τὴν σελίδα τῆς Ἀρχαιλογικῆς Ἑταιρείας Ἑλλάδος: (ναὶ, ναὶ αὐτῆς ποὺ κάποιοι θέλουν μὲ κάθε τρόπο νὰ κλείσουν διὰ παντὸς!!)

H έρευνα στηρίχθηκε στη μελέτη 70 ανθρωπολογικών γνωρισμάτων 3000 περίπου Ελλήνων πολιτικών προσφύγων του 1949 στην τ. Σοβιετική Ένωση. Τα γνωρίσματα αυτά (π.χ. ύψος σώματος, πλάτος προσώπου, χρώμα δέρματος, σχήμα ματιών), αντανακλούν με τη σειρά τους τις δομές των γονιδίων και του DNA. Η στατιστική επεξεργασία, σε συνδυασμό με την γεωγραφική τους κατανομή, απέδειξε μαθηματικά την ακατάπαυστη βιολογική συνέχεια των Ελλήνων σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής και προϊστορικής εποχής (λόγω της μικρής στατιστικής απόκλισης στη διασπορά των ανθρωπομετρικών και σωματοσκοπικών γνωρισμάτων), που ανάγεται τουλάχιστο στη Μεσολιθική και Άνω Παλαιολιθική περίοδο (30.000 χρόνια). Επίσης, η ιστορική συνέχεια αποδεικνύεται από τη σύγκριση των μετρήσεων των σύγχρονων κατοίκων με αυτές των αρχαίων και προϊστορικών κρανίων της Ελλάδας, οι οποίες στατιστικά δεν παρουσιάζουν διαφορές. Έτσι, παρά τις κατά καιρούς επιδράσεις και περιορισμένες  (κυρίως εσωτερικές) μετακινήσεις πληθυσμών, με την ανθρωπολογική έρευνα έγινε φανερό ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας έμεινε βασικά αναλλοίωτος και ότι οι σύγχρονοι Έλληνες είναι απόγονοι των αρχαίων φύλων που κατοικούσαν στην ελληνική χερσόνησο. Από την ίδια μελέτη έγινε επίσης γνωστό ότι οι Αλβανόφωνοι, οι Σλαβόφωνοι (μέχρι και το Μαυροβούνιο), καθώς και οι Βλάχοι της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Μακεδονίας, είναι στην πλειονότητά τους αυτόχθονες και έτσι οι ξένες επιδράσεις σε αυτούς αφορούν κυρίως στη χρήση των νεότερων γλωσσών που μεταχειρίζονται σήμερα.

ΑΥΓΗ, 6-1-1962: «Πάνω από 150 επιστήμονες του Παν/μίου και της Ακαδημίας της Μόσχας συμφώνησαν απόλυτα με τις επιστημονικές απόψεις του κ. Άρη Πουλιανού, υπογράμμισαν τη σοβαρότητα της εργασίας και χωρίς να τσιγκουνευτούν στις εκφράσεις τους, μίλησαν με πολύ εγκωμιαστικά λόγια γι’ αυτόν. Ο δόκτωρ Σ. Α. Τόκαρεφ, καθηγητής της εθνογραφίας του Πανεπιστημίου της Μόσχας και διευθυντής του Τμήματος της Εθνογραφίας των λαών της Ευρώπης στο Ινστιτούτο Εθνογραφίας της Ακαδημίας Επιστημών της Μόσχας, δήλωσε τα εξής:

Η εργασία του Άρη Ν. Πουλιανού παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για την Εθνογραφική Επιστήμη. Το συγκεντρωμένο και επεξεργασμένο στατιστικά τεράστιο υλικό ανθρωπολογικών ερευνών ανάμεσα στους Έλληνες πρώτη φορά εισάγει στην  επιστήμη νέο είδος πηγών για τη μελέτη ενός προβλήματος βασικής σημασίας, όπως είναι η καταγωγή του ελληνικού λαού. Ως τώρα για το ζήτημα αυτό στην επιστήμη είχε γίνει γενικά δεκτή η άποψη ότι οι σύγχρονοι Έλληνες ιστορικά έχουν πολύ λίγα κοινά με τους αρχαίους  Έλληνες ιδρυτές του αρχαίου πολιτισμού, ότι οι σύγχρονοι Έλληνες στο μεγαλύτερο μέρος τους αντιπροσωπεύουν απογόνους Σλάβων, Αλβανών και άλλων λαών που μετώκησαν στην Ελλάδα και συγχωνεύτηκαν με τους Έλληνες της Βυζαντινής εποχής. Αντίθετα ο συγγραφέας της παρούσης εργασίας, πειστικά και στηριγμένος σε ανάλογο υλικό, δείχνει ότι όποια κι αν ήταν η επίδραση των Σλάβων και των άλλων λαών που ήρθαν  σε  επαφή με τους Έλληνες, ο λαός της σύγχρονης Ελλάδας είναι βασικά απόγονος του αρχαίου πληθυσμού της Βαλκανικής και των νήσων του Αιγαίου.

Ο παγκοσμίου φήμης ανθρωπολόγος του πανεπιστημίου της Μόσχας δόκτωρ Ι. Ι. Ρογκίνσκυ, σημειώνει ότι το νότιο τμήμα της Βαλκανικής βρίσκεται στην περιοχή της Ευρώπης, απ’ όπου διέρχεται η πλατειά συνοριακή ζώνη ανάμεσα στους χώρους της διναρικής και προσθιασιατικής φυλής. Έτσι σ’ αυτή την περιοχή μπορεί να διαπιστωθούν μερικά από τα γενικά προβλήματα της ταξινόμησης των λαών της Ευρώπης και της πρόσθιας Ασίας.“Επί πλέον πρέπει να σημειωθεί ότι σ’ αυτή την εργασία βρίσκει τη θέση της και η κριτική των ρατσιστικών κατασκευασμάτων σχετικώς με τη γένεση του αρχαίου πολιτισμού της Ελλάδας. (Σημ.: Εννοούνται οι ρατσιστικές θεωρίες που υποστηρίζουν ότι οι σύγχρονοι Έλληνες δεν είναι απόγονοι των αρχαίων και ότι αυτός είναι ο λόγος που ο πολιτισμός τους σήμερα υπολείπεται των αναπτυγμένων χωρών. Αντίθετα, πέραν του ανεδαφικού συσχετισμού – αν για παράδειγμα συγκριθούν οι παραδόσεις – η επιστημονική διαπίστωση για τη βιολογική συνέχεια των Ελλήνων αποδεικνύει για άλλη μία φορά ότι είναι κυρίως οι γεωγραφικές και κοινωνικο-ιστορικές συνθήκες που διαμορφώνουν το πολιτισμικό επίπεδο ενός λαού).

«Ο διευθυντής του ανθρωπολογικού τμήματος του Ινστιτούτου Εθνογραφίας της Ακαδημίας Επιστημών της Μόσχας δόκτωρ Μ. Γ. Λεβίνπρόσθεσε: …Μπορεί να φαίνεται παράδοξη η διαπίστωση ότι πολλοί λαοί της Ευρώπης ανθρωπολογικά μελετήθηκαν χειρότερα απ’ ότι οι λαοί της Αυστραλίας, Μελανησίας και άλλων μακρινών χωρών. Από τις χώρες της Ευρώπης η Ελλάς είναι μία από τις ολιγότερο μελετημένες… Η εργασία του Α. Ν. Πουλιανού συμπληρώνει αυτό το κενό. Ο συγγραφέας κατέχει πλήρως τη μεθοδικότητα των ανθρωπολογικών ερευνών, αυστηρά ετήρησε όλους τους αναγκαίους όρους και έδωσε την αρμόζουσα προσοχή.

Ο διευθυντής του Ανθρωπολογικού Ινστιτούτου και Ανθρωπολογικού Μουσείου της Μόσχας δόκτωρ Β. Π. Γιακίμωφ δήλωσε: “Η δική μου άποψη είναι ότι η εργασία του Α. Ν. Πουλιανού αντιπροσωπεύει την πιο τέλεια συγκεφαλαίωση για την Ανθρωπολογία των Ελλήνων”.

Από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Η.Π.Α., ο διευθυντής του Ανθρωπολογικού Τμήματος του Smithsonian Institute Τζ. Λ. Έϊντζελ στο American Journal of Physical Anthropology (Αμερικανικό Περιοδικό Φυσικής Ανθρωπολογίας αρ. 22, τ. 5, 1964, σ. 343) σε βιβλιοκρισία της «Προέλευσης των Ελλήνων» γράφει: «Ο Άρης Πουλιανός… σωστά αποφαίνεται ότι υπάρχει πλήρης γενετική συνέχεια από τους αρχαίους ως τους σύγχρονους καιρούς…».

ΤΑ ΝΕΑ, 25-1-1962: «Η επιστημονική έρευνα του Α. Ν. Πουλιανού αντικρούει τη δογματική θεωρία  του  μισέλληνος Γερμανού ιστορικού Φαλμεράγιερ, που έζησε το 1790-1861, την εποχή του ελληνικού αγώνος της ανεξαρτησίας – και ο οποίος (Φαλμεράιερ) εντελώς δογματικά, χωρίς δηλαδή να προηγηθεί ανθρωπολογική έρευνα – και ως εκ τούτου αυταποδείκτως αντιεπιστημονικά – προσπάθησε να στηρίξει τη θεωρία του εκσλαβισμού της Ελλάδος. Ο ερευνητής καταλήγει ότι η ανθρωπολογική έρευνα με τα  απαραίτητα ιστορικά και γλωσσολογικά στοιχεία είναι υποχρεωτική για τη λύση των εθνογενετικών προβλημάτων».

Ἔχει κι ἄλλα πολλὰ ποὺ θὰ σᾶς μεταφέρω ἐν καιρῷ! Θὰ ἐπιθυμοῦσα μὲ κάθε τρόπο νὰ δῶ τὶς ἔρευνες στὶς ὁποῖες ἀναφέρεστε!!! Ὁπωσδήποτε!! Μοῦ χρειάζονται γιὰ νὰ ἐξακολουθήσω νὰ παραμένω ἀντικειμενικὴ!

Ἐὰν δὲν μπορεῖτε νὰ διαβάσετε τὰ παραπάνω, σᾶς λέω περιληπτικῶς, ὅτι ἀναφέρονται στὶς ἔως τὸ 1965 ἔρευνες ποὺ ἔχουν γίνει καὶ οἱ ὁποῖες ἀπέδειξαν (σὲ δεῖγμα 70 ἀνθρωπολογικῶν γνωρισμάτων καὶ 3.000 Ἕλληνες, πρόσφυγες τοῦ 1949) ὅτι εἴμαστε ΑΠ’  ΕΥΘΕΙΑΣ ἀπόγονοι ἐκείνων τῶν ἀρχαίων παππούδων ΜΑΣ (γιατὶ δικοὶ σας σίγουρα δὲν εἶναι! Ἐκείνοι ἦταν λάτρεις τῆς ἀληθείας κι ὄχι τοῦ σκότους!!!)

Πιὸ κάτω παρουσάζονται οἱ μετὰ τὸ 1965 ἔρευνες σὲ δείγματα  ὑπολογίσιμα (3.000 ἤ 10.000) καὶ οἱ ὁποῖες ἐκ νέου κατέληξαν στὰ αὐτὰ συμπεράσματα!

Εἶστε ἤ ὁλίγιστοι ἢ κοινοὶ ψεῦτες!

Ὡς ὁλίγιστοι, ὀφείλετε νὰ ἀποχωρήσετε.

Ὡς κοινοὶ ψεῦτες τοὐλάχιστον ἀπαιτεῖται ἡ δημοσία συγγνώμη σας!

Ἐὰν δὲν τό πράξετε, ἁπλῶς θὰ ἐπιβεβαιώσετε τοὺς πολεμίους σας!

Κακὸ γιὰ ἐσᾶς ὑμέρμετρα καλὸ γιὰ αὐτοὺς!!

Ἐν ἀναμονῇ τῆς δημοσίου συγγνώμης σας,

Φιλονόη.

(Visited 11 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Τὰ πιστεύετε ἢ κάνετε πώς τὰ πιστεύετε;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὰ πιστεύετε ἢ κάνετε πώς τὰ πιστεύετε; | αἰέν ἀριστεύειν

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὰ πιστεύετε ἢ κάνετε πώς τὰ πιστεύετε; | αἰέν ἀριστεύειν

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τώρα μάλιστα! Καταλάβαμε! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply