Οἱ Ἕλληνες ξεκίνησαν τὴν δράσι!!!

Σήμερα τὸ μεσημέρι χιλιᾶδες κόσμου βρέθηκε στὴ Σύνταγμα γιὰ νὰ διαμαρτυρηθῇ κατὰ τῆς κάρτας τοῦ (φακελωμένου κι ἐλεγχομένου) πολίτου.

Τὸ εὐχάριστο (ὅσο καὶ περίεργο) εἶναι ἡ σχεδὸν πλήρης ἀπουσία ἱερέων….

Μόνον ἕξι στὸν ἀριθμὸ…. μαζί μὲ τρεὶς καλόγριες….

Εὐτυχῶς θὰ ἔλεγα!!! Γιατὶ αὐτὸ δὲν εἶναι ὑπόθεσις τῆς ἐκκλησίας!!

Εἶναι ὑπόθεσις κάθε ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ!!!

Ξυπνᾶμε;

Καλὸ εἶναι αὐτὸ!!

Τὶς φωτογραφίες μόλις παρέλαβα ἀπὸ τὸν φίλο Χ., τὸν ὁποῖον κι εὐχαριστῶ ἰδιαιτέρως.

Ἀπολαῦστε τις.

Φιλονόη.

Σχετικὰ θέματα:

διαμαρτυρία κατὰ τῆς κάρτας τοῦ (ἐλεγχομένου) πολίτου.

κάρτα πολίτου: τὸ ὑπερόπλον καταστολῆς τῆς ἀνθρωπίνου συνειδήσεως

ἐπείγουσα ἐγκύκλιος

Κάρτα πολίτου…. ναὶ ἢ ὂχι;


(Visited 10 times, 1 visits today)
6 thoughts on “Οἱ Ἕλληνες ξεκίνησαν τὴν δράσι!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ Ἕλληνες ξεκίνησαν τὴν δράσι!!! | αἰέν ἀριστεύειν

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ Ἕλληνες ξεκίνησαν τὴν δράσι!!! | αἰέν ἀριστεύειν

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κάρτα πολίτου…. ναὶ ἢ ὂχι; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Διαμαρτυρία κατὰ τῆς κάρτας τοῦ (ἐλεγχομένου) πολίτου! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κάρτα πολίτου: τό ὑπερόπλον καταστολῆς τῆς ἀνθρωπίνου συνειδήσεως; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply