Ἴσως νὰ φαινόμαστε, ἀλλὰ δὲν εἴμαστε …γοριλάκια!

Ἀφιερωμένο σὲ κάποιους ποὺ θεωροῦν ἑαυτὸν ……ἀνεύθυνον…. εἶτε εἶναι πολιτικοὶ, εἶτε δημοσικᾶφροι, εἶτε διαμεσολαβητές, εἶτε καλοθελητὲς, εἶτε σωτῆρες, εἶτε ……ὅ,τι πιστεύουν πὼς εἶναι….

Ἴσως στὰ μάτια σας νὰ φαντάζουμε κάπως σὰν …..γοριλάκια….

Θὰ ἔλεγα νὰ τὰ προσέξετε πάντως ἰδιαιτέρως αὐτὰ τὰ γοριλάκια….

Μετὰ ἀπὸ τόσους αἰῶνες σιωπῆς καὶ καταπιέσεως, πολὺ φοβοῦμαι πὼς τὸ γοριλάκι τοῦ συγκεκριμένου ἄσματος θὰ φανῇ κάπως σὰν ……εὐγενὴς ἐπισκέπτης….

Ἐρχόμαστε γιὰ νὰ παραλάβουμε ὅσα μᾶς ἀνήκουν…. Ὄχι γιὰ νέες διαπραγματεύσεις…..

Λὰ λὰ λὰ λὰ λὰ λὰ λὰ λὰ λά…..

Φιλονόη.

.

Υ.Γ. Ἐμεὶς δὲν εἴμαστε γοριλάκια. Μαζὶ μὲ ἐμᾶς ὅμως συνυπάρχουν καὶ καταπιεσμένα γοριλάκια! Αὐτὰ δὲν ἐλέγχονται… καὶ δὲν προγραμματίζονται… Θὰ χρειαστῇ πολὺ μεγάλος ἀγώνας πρὸ κειμένου  νὰ πεισθοῦν πὼς πρέπει νὰ βροῦν τὶς «γιαγιᾶδες» κι ὄχι τοὺς «δικαστὲς» γιὰ νὰ έκτονωθοῦν…

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply