Ποιὸ ὁλοκαύτωμα;;;

Τὸ παρακάτω τὸ ἔλαβα μὲ μήνυμα ἀπὸ ἕναν καλὸ φίλο χωρὶς σχόλια!

Τὰ ξέρουμε…

Τὰ διαβάζουμε καθημερινῶς!!

Ἀλλὰ ἐξακολουθοῦμε νὰ διοργανώνουμε ἐκπαιδευτικὲς ἡμερίδες γιὰ νὰ διδάξουμε τὸ ὁλοκαύτωμα σὲ ἐκπαιδευτικοὺς μας (ποὺ μὲ τὴν σειρά τους θὰ διδάξουν τὰ δικὰ μας παιδιὰ!)!! Ἄλλην ἔγνοια δὲν εἴχαμε!!!

Ἐξακολουθοῦμε νὰ ἀγνοοῦμε  τὴν ἱστορία μας, τὴν ὑποχρέωσί μας γιὰ ἀπόδοσι τιμῶν στοὺς ἥρωες τῆς ἐπαναστάσεως ἀλλὰ ἑτοιμάζουμε ἐορταστικὲς ἐκδηλώσεις πρὸς τιμὴν τῶν παθόντων τοῦ ὁλοκαυτώματος στὶς πρεσβεῖες μας! Ἄλλον καημὸ δὲν εἴχαμε!!!

Ξέρετε κάτι; Ἀδιαφορῶ; Ἔχω φίλους ἐκεὶ! Ἀνθρώπους ποὺ σπουδάσαμε μαζί! Ποὺ μοιράστηκαν μαζί μου ὅλο τὸν πόνο τους καὶ τὴν ἀπελπισία τους! Ποὺ μοῦ ἔδειξαν φωτογραφίες πολὺ πιὸ ἀπάνθρωπες ἀπὸ αὐτὲς ποὺ παρουσιάζει ἡ  ἀντιπληροφόρησις! Ποὺ μοῦ διηγήθηκαν ἱστορίες πολὺ χειρότερες ἀπὸ αὐτὲς ποὺ μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε!

Δὲν μὲ ἐνδιφέρει ὅμως….

Ὅσο θὰ βασιλεύῃ στὸν πλανήτη αὐτὸν ἔςτω κι ἕνας δυνάστης ποὺ σκοτώνει, διαμελίζει καὶ καίει παιδιὰ, θὰ τοὺς θεωρῶ ὑπευθύνους! Καὶ δὲν θὰ ἀναγνωρίζω ΚΑΝΕΝΑ ὁλοκαύτωμα! Ἀκόμη κι ἐὰν ἔλθουν αὔριοι ὅλοι οἱ «νεκροὶ» τους καὶ παρουσιαστοῦν ἐμπρὸς μου! Καὶ ἀποδείξουν πὼς …νεκρώθηκαν γιατὶ κάποιος τοὺς φέρθηκε ὅπως φέρονται σήμερα οἱ ἀπόγονοί τους! (Λέμε τώρα….)

Ὅσο θὰ γνωρίζω πὼς ἐκεὶ (καὶ ἀλλοῦ), πρὸς χάριν τοῦ χρήματος καὶ τῆς ἐξουσίας, ὑπάρχει ἄδικο, φτώχεια,  θάνατος καὶ καταστροφὴ, δὲν θὰ δέχομαι κανένα ὁλοκαύτωμα ὡς κάτι ὑπαρκτὸ!! Τὸ μόνο ποὺ ἔχουν κάνει ἔως σήμερα εἶναι νὰ «κλαίγονται» γιὰ ἕνα ὁλοκαύτωμα χρησιμοποιῶντας το ὡς «ἄλλοθι» γιὰ νὰ μὴ ἀπολογοῦνται γιὰ τὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος ποὺ ἔχουν διαπράξει ἀνὰ τοὺς αἰῶνες!!

Δὲν ὑπάρχει λοιπὸν γιὰ ἐμένα ὁλοκαύτωμα. Ἤ  καλλίτερα ὑπάρχει! Ὑπάρχει τὸ ὁλοκαύτωμα ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχει τελειώσει γιατὶ κάποιοι ἐγκέφαλοι ἀπὸ τὸ δικὸ τους τὸ σόι, ἔτσι θέλουν! Ἔτσι κερδίζουν! Ἔτσι ἐξουσιάζουν!

Ἔως ἐκείνην τὴν στιγμὴ ποὺ  θὰ  μπορῶ νὰ βλέπω χαμόγελα σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, χαρούμενα καὶ ξέγνοιαστα παιδιὰ σὲ κάθε του φανερὴ καὶ κρυφὴ γωνιὰ,  μὴν ξανακούσω γιὰ ὁλοκαύτωμα! Δὲν ὑπάρχει! Ὄχι ὅπως τὸ «μάθαμε» τοὐλάχιστον!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Μὲ αὐτὰ τὰ κτήνη, κοντεύουμε νὰ ἐθιστοῦμε σὲ κάθε μορφὴ βίας… Κοντεύουμε νὰ  θεωροῦμε φυσικὸ κάθε τι ἀφύσικο… Κοντεύουμε νὰ γίνουμε κτήνη κι ἐμεὶς…. σὰν αὐτοὺς!!!

Μοντέρνος ἰσραηλινὸς πολιτισμὸς

Τα τεράστια τείχη που έχουν υψώσει οι Εβραίοι…Ενας απο τους σκοπούς του τεράστιου τείχους είναι και ο αποκλεισμός των Παλαιστινίων….

ἀντιπληροφόρησις

σχετικὰ θέματα:

σεμινάρια ὁλοκαυτωμάτων

κάτι περίεργες ἐκδηλώσεις μνήμης

Ἑλληνισμὸςω ἤ ἀσιατισμὸς;

(Visited 152 times, 1 visits today)
Leave a Reply