Ἄρνησις συμμετοχῆς σὲ ὁποιαδήποτε δίκη!

Ὁ Δημήτρης Ἀντωνίου εἶναι ἠλεκτρονικὸς μου φίλος. Ἐδῶ καὶ δύο ἡμέρες ἔχει κάνει μίαν πολύ ἐνδιαφέρουσα πρότασι, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ τὴν γνωρίσουν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότεροι Ἕλληνες.

Δρῶντας μὲ τὸν τρόπο ποὺ προτείνει, καταφέρνουμε νὰ «ἀκυρώσουμε» τὴν παρανομία καὶ παρατυπία τοῦ πλασματικοῦ κράτους ποὺ μᾶς κυβερνᾶ!

Ἐὰν δὲν ἐκδικαστῇ ἡ ὑπόθεσις Ἀντωνίου, δὲν θὰ πρέπῃ νὰ τυγχάνει οἰασδήποτε ἀποδοχῆς καμμία δικαστικὴ ἀπόφασις!!!

Πρέπει νὰ ἐπιτευχθῇ νομιμοποίησις τῆς ὑπαρχούσης κυβερνήσεως γιὰ νὰ νομιμοποιηθοῦν καὶ τὰ δικαστικὰ ὄργανά της!

Μελετῆστε την, ὅσοι ἔχετε κάποιες δικαστικὲς ὑποθέσεις καὶ ἀπατεῖστε ἐφαρμογὴ της!

Φροντίστε νὰ γίνῃ γνωστὴ σὲ κάθε Ἕλληνα! Ἡ «νομιμότης» κάθε ὀργάνου πρέπει πλέον νὰ ἀποδειχθῇ!

Φιλονόη

Υ.Γ. πλήρης κύρωσις, π τος πολίτες, τς δικαστικς σχύος, καθιστ τ κρτος παράνομον! Κάτι πο σχύει!

Ν θυμστε: Τ πλα μας παραμένουν: λόγος, γραφ κα σκέψις!!! Ν τ θυμστε!!!

Πρότασις πό Δημήτρη Ἀντωνίου


(η ένσταση αυτή έχει κατατεθεί στο δικαστήριο και “δουλεύει”).

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠλΗΜ/ΚΕΙΟΥ (ΕΦΕΤΕΙΟΥ) ΑΘΗΝΩΝ

 

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

(ΚΠΔ 3,9, άρθρα 4-6 ν.1756/88, άρθρο 14 ν.1649/86, Συντ. 87 παρ.1-2, 93 παρ.4)

 

Του Κατηγορουμένου ……………………………….

 

Ενίσταμαι κατά της νομιμότητας συγκρότησης του παρόντος δικαστηρίου και της διεξαγωγής της σημερινής ………………δίκης, στην οποία παρίσταμαι ως εφεσιβάλων με την αρ. …………….έφεσή μου κατά της αρ…………….απόφασης του Μονομελούς (Τριμελούς) Πλη/κείου Αθηνών, με την οποία κατεδικάσθην ……………..διότι αυτές (η συγκρότηση και διεξαγωγή) διεξάγονται υπό καθεστώς βίαιης Κατάλυσης του Ελληνικού Συντάγματος δια της παρανόμου εκχώρησης της Εθνικής μας Κυριαρχίας, ήτοι της Νομοθετικής, Εκτελεστικής και Δικαστικής Εξουσίας, που κυρίαρχα ανήκουν αποκλειστικά στον Κυρίαρχο Λαό (άρθρα 1, 5 παρ.2-3, 26, 52 Συντ.), από την Ελληνική Κυβέρνηση και μέρος της Βουλής των Ελλήνων σε ξένες δυνάμεις, με τρόπο που συνιστά την διάπραξη του εγκλήματος της Εσχάτης Προδοσίας (ΠΚ 134,134α), η οποία συνετελέσθη κυρίως- κι όχι μόνο- δια των άρθρων 10 παρ.α,β, 14 παρ.1-5, και Παραρτήματος (υπόδειγμα νομικής γνωμάτευσης) 4 παρ.11, της από 08-05-2010 Διεθνούς Δανειακής Σύμβασης και δι όλων των άρθρων του ν.3845/2010 (Μνημόνιο, που εμπεριέχεται αυτούσιο στην Σύμβαση-βλ. παρακάτω), καθώς και δια της 2ης παρ. της 1ης σελ. του παραρτήματος ΙV του άρθρου 1ου παρ.3 του ν.3845/2010, που υπεγράφησαν και ψηφίστηκαν, αφενός η Διεθνής Δανειακή Σύμβαση από την Ελληνική Κυβέρνηση και την Τρόικα (ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ) και αφετέρου ο νόμος με πλειοψηφία από την Ελληνική Βουλή, Αντισυνταγματικά και Παράνομα, χωρίς επιπλέον να τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 28 παρ.2-3 και 36 παρ.2 του Ελληνικού Συντάγματος, παρόλο που και η ενδεχόμενη τήρησή των τελευταίων δεν εξαλείφει το αξιόποινο χαρακτήρα της Εσχάτης Προδοσίας των παραπάνω πράξεων (βλ. κατατιθέμενα στοιχεία).

Επιπλέον, η εκχώρηση της Εθνικής μας Κυριαρχίας (και των τριών της συστατικών) ομολογήθηκε πολλάκις από τον Πρωθυπουργό της χώρας από το επίσημο βήμα της Βουλής και σε άλλες δημόσιες κι επίσημες δηλώσεις του, καθώς και από κορυφαίους υπουργούς της Κυβέρνησής του (βλ. το στοιχείο «ομολογίες προδοσίας»).

Κατά συνέπεια, λόγω αδυναμίας νομίμου συγκρότησης του παρόντος δικαστηρίου, σύμφωνα και με τα άρθρα 87 παρ.1,2 και 93 παρ.4 Συντ. και άρθρα 7 παρ.1, 8 παρ.1, 20, 25 Συντ., αντικειμενικής –και υπό προυποθέσεις και υποκειμενικής- κατάλυσης της ανεξαρτησίας της δικαστικής συνείδησης του δικαστή – θεμελείου της απόδοσης Δικαίου- και αντικειμενικής έλλειψης Λαικής και Δημοκρατικής νομιμοποίησης του δικαστηρίου, στις παρούσες συνθήκες αναγκαστικής-έστω κι ακουσίας- εξάρτησης της δικαστικής συνείδησης από ξένες δυνάμεις και σε ευθεία αντιστοιχία των πολιτικών και δικαστικών συνθηκών της Προδοτικής Κυβέρνησης Τσολάκογλου στην διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής 1941-44

ΖΗΤΩ

Να αναβληθεί η συζήτηση και έκδοση απόφασης επί της παρούσας ένστασής μου, μέχρι εκδόσεως τελεσιδίκου αποφάσεως στην ΑΒΜ, Α10/1688/ 27-05-2010 μήνυση του Δημ. Αντωνίου ενώπιον του Εισαγγελέα Χαλκίδος, η οποία πήρε τον αριθμό ΙΔ2010/19473/15-10-2010 στην Εισαγγελία Αθηνών, με την οποία μήνυσε για Εσχάτη Προδοσία –σύμφωνα με τα παραπάνω- την Ελληνική Κυβέρνηση που υπέγραψε την Δανειακή Σύμβαση και τους 172 βουλευτές που ψήφισαν τον ν.3845/06-05-2010 (Μνημόνιο), το οποίο περιέχεται αυτούσιο (και περιέχει την) στην Διεθνή Δανειακή Σύμβαση, όπως προκύπτει από το Προοίμιο παρ.6-7, άρθρο 3 παρ.4(γ) της Σύμβασης, σελ.4-5 της αιτιολογικής έκθεσης της Σύμβασης (*), άρθρο 1 παρ/1-3 του ν.3845/2010 και σελ.3 της αιτιολογικής έκθεσης του ν.3845/2010) και το περιεχόμενο του οποίου (Μνημονίου) συνετάχθη συνεπώς καθ επιταγή και συμμόρφωση προς την προαναφερθείσα Προδοτική Διεθνή Δανειακή Σύμβαση.

(*) Η Διεθνής Δανειακή Σύμβαση αυτή δεν έχει ακόμα κυρωθεί με κυρωτικό νόμο από την Βουλή, κατά το άρθρο 28 παρ.2-3 του Συντάγματος!

Στοιχεία: 1) Αντίγραφα των αναφερομένων άρθρων της Δανειακής Σύμβασης και του Μνημονίου

2) Τις «ομολογίες προδοσίας»

3) Την αρ. 5872/12-11-2010 βεβαίωση κατάθεσης της μήνυσής μου κατά των Βουλευτών από την γραμματεία της Εισαγγελίας Χαλκίδος

Κοιν. Πρόεδρον του Αρείου Πάγου

Εισαγγελέαν του Αρείου Πάγου

Υπουργόν Δικαιοσύνης

 

Αθήνα…………………..Ο ενιστάμενος

 

(Visited 10 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Ἄρνησις συμμετοχῆς σὲ ὁποιαδήποτε δίκη!

 1. Αυτό μπορεί να επεκταθεί και ενάντια σε όλες τις αγωγές που υποβάλλονται από τις τράπεζες (που βαρύνονται με το αδίκημα της ΔΙΑΡΚΟΥΣ και ΚΑΘ’ ΥΠΟΤΡΟΠΗΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑΣ και ΑΠΑΤΗΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ), κατά των σε αδυναμία ευρισκομένων εξαπατηθέντων δανειοληπτών, οι οποίοι υφίστανται απώλειες από κατασχέσεις, υπερπολλαπλάσιες των οφειλών τους! Το Ελληνικό κράτος, νομιμοποιεί ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ τους παρανομούντες να ασκήσουν ΕΝΔΙΚΗ ΒΙΑ κατά των ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ. Σε εναρμόνιση με την εικόνα ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΥ που προκύπτει κατά του κράτους από την προηγούμενη ένσταση, ενισχυόμενη με την ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ κατά συρροήν, προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας, η απεμπόλιση και απέκδυση της νομιμότητας που κατέχει το Κράτος και οι εκπορευόμενες από αυτό εξουσίες όταν τηρεί ορθώς τον Καταστατικό του Χάρτη, που ονομάζεται Σύνταγμα. Συνεπώς κάθε Δικαστήριο, ακόμη και ΑΣΤΙΚΟ δεν νομιμοποιείται να δικάζει υπό αυτές τις συνθήκες και δεν παράγει ΕΝΝΟΜΑ ή/και ΝΟΜΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

  • Τί γνωρίζω ἀλλά ἐκεί μπαίνουν κι ἄλλοι παράμετροι, ὅπως πολύ σωστά λές.
   Ὑπάρχει ἀκόμη ἕνα κείμενο ποὺ κυκλοφορεῖ στὸ διαδίκτυο καὶ καταγράφει ὅλες τίς ἐπί πλέον παραμέτρους ποὺ ἀφοροῦν στίς τράπεζες. Θά τό ἀναζητήσω καί θά σοῦ τό φέρω.

 2. Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Πιστεύω ότι όποιος προσφέρει στους συν-Έλληνες που στενάζουν κάτω από τον απολυταρχικό ζυγό των Τραπεζών, των Τοκογλύφων και των παράνομων μειοψηφικών Κυβερνήσεων που τις εκπροσωπούν, όπλα νομικά στην φαρέτρα τους, θα έχει προσφέρει τα μέγιστα στον Αγώνα για Απελευθέρωση. Το Θηρίο πρέπει να φάει τις Σάρκες του για να χαθεί, ήτοι με τα δικά του νομικά όπλα να χτυπηθεί το παρανομών κράτος. Εν πάσει περιπτώσει το Πολίτευμα που αρμόζει σε αυτήν την ταλαίπωρη χώρα είναι η ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ με την αρχαία έννοια του όρου, για να εξηγούμαστε. Πλήθος Αρίστων συμπολιτών μας δεν έχει πρόσβαση στις Δημοκρατικές διαδικασίες στις οποίες αντί να επικρατούν οι Άριστοι, επιβιώνουν οι “ΆΧΡΗΣΤΟΙ”.

  • Συμφωνῶ.
   Μέ μίαν διαφορά ποὺ (πολύ φοβᾶμαι πώς) τείνει νά ἐπικρατήσῃ!!
   Κατά πῶς πᾶνε τὰ πράγματα, πολύ πιθανόν νὰ πρέπῇ νὰ περάσουμε μέσα ἀπό τὴν χειροτέρα της μορφὴ! Τὴν ἄμεσο δημοκρατία. Θά πρέπῇ νὰ ὑπάρξῃ συστηματική ἐκπαίδευσις γιὰ νά ἀντιληφθοῦμε τὴν ἀρίστη πολιτεία.
   Σήμερα ὅλοι θέλουν λόγο.
   Ὅλοι θεωροῦν ἑαυτούς ἱκανούς γιὰ ἄρθωσι λόγου.
   Δέν ξέρω λοιπόν πῶς ἀντιμετωπίζεται κάτι τέτοιο.

Leave a Reply