Περισσότεροι ἀπὸ τὸ 80% τῶν Ἑλλήνων,δὲν τούς θέλουν!!!

Τ πόσο μο ρέσετε!!

Σήμερα τ πρωΐ (8 Φεβρουαρίου 2011, αδιοφωνικός σταθμός ΦΛΑΣ) κούστηκε κάτι, πο σο κι ἐὰν τ ψάχνω στ διαδίκτυο, δν τ βρίσκω.

γινε μία ρευνα πο φοροσε στος ΛΑΘΡΟμετανστες κα στ ἐὰν ο λληνες τος θέλουν χι στν τόπο τους!

Τ ποτέλεσμα;

Περισσότεροι π τ 80% τν λλήνων δν τος θέλουν!!

Δηλώνουν μάλλιστα: «ν φύγουν». (Τν κπομπ τν κουσε φίλος κα φρόντισε ν μ νημερώσ!)

λήθεια, γιατ δν διαβάσαμε κάπου κάτι; Γιατ τόσο στ σιωπηλ ρευνα; Γιατ μία προτασούλα μόνον σ ναν αδιοφωνικ σταθμ κα μετ σιωπ; Τόσο βαρ σς πεσε;

κος κε!!!!

Περισσότεροι π τ 80% το λληνικο πληθυσμο ν δηλών πώς θέλει ν φύγουν ο ΛΑΘΡΟμετανστες!!! Τί δν σς βγκε σωστ; (Βέβαια πόσο περισσότερο δὲν εἶπαν κι αὐτὸ εἶναι ἕνα θέμα….)

Δν ταν μόνον ΣτΕ λοιπόν;

ταν κα ο περισσότεροι  τν πολιτν;  Χὲ χχὲ….. Περιμένετε… ρχονται κι λλα… Καλλίτερα…

τσι πο τ πτε σ λίγο θ φθάσουμε στ 99,5%…. Τ 0,5% θ εστε σες!!! Οἱ ὅσοι καταδιώκετε τοὺς Ἕλληνες… Γιατὶ ἔτσι πρέπει νὰ εἶναι….

Συνεχίστε βρ!!!

Σ λίγο καιρ θ μς συσπειρώσετε τόσο πολ πο δν θ μς ναγνωρίζετε!!! Καρφίτσα δὲν θὰ πέφτῃ ἀνάμεσα μας… Τόσο κοντὰ θὰ εἴμαστε!!!

… Κα τν Νταράλαινα μολυτ!!! Ν βοηθ τ κορίτσι!!! Σ λίγο θ τς δόσουμε κα εδικ παράσημο!! Τ παράσημο τς σιδηρόκολλας!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Τ 80% (κα περισσότεροι) θέλουν ν φύγουν ο ΛΑΘΡΟμετανστες π τν τόπο μας! λλ δυστυχς κυβερν κόμη τ 20%!!! Δν νομίζετε πς φθασε στιγμ ν λλάξ ατ; Γιατ τ 20% δν εναι σημεριν κυβέρνησις… Εναι κάθε χρωματισμένο κομματόσκυλο, π κάθε παράταξι κα κάθε μικρ μεγάλο κόμμα…. μες εμαστε ο πολλο!!! μες ποφασίζουμε!!! χι ατο!!! Ατς τόπος κόμη λληνικς εναι!!! Σηκωθεῖτε  Ἕλληνες!!! Κοντοζυγώνει ἡ στιγμὴ!

 

Σχετικά θέματα:

Εἴμαστε «ῥατσιστές»! Τί νά κάνουμε;

Σαχλαμάρες τῆς Ἀλ Σάλεχ

(Visited 12 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Περισσότεροι ἀπὸ τὸ 80% τῶν Ἑλλήνων,δὲν τούς θέλουν!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Περισσότεροι ἀπὸ τὸ 80% τῶν Ἑλλήνων,δὲν τούς θέλουν!!! | αἰέν ἀριστεύειν

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Σαχλαμάρες τῆς Ἀλ Σάλεχ! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Εἴμαστε «ῥατσιστές»! Τί νὰ κάνουμε; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply