«Κοινή» λογική καὶ κοινὴ ἠθική!

«Κοινή» λογική καὶ κοινὴ ἠθική!χουμε κα λέμε:

1.000.000 γερμανικά μάρκα πρε Τσουκτος γι ν νισχύσ τ ταμεα το ΠΑΣΟΚ π μήζενς μεριά…Πς; Γιατί; Πο; Μόνον σιωπή….

Τιμωρήθηκε κάποιος; Βρέθηκε πισήμως πραγματική πορεία τν χρημάτων; ντοπίστηκε (πισήμως πάντα) κατάληξις; Κα γιατ μήζενς ν καίγεται γιά μίαν τέτοια πιδότησι; Τί πλήρωσε; Σιωπή; ξυπηρετήσεις; Συμβάσεις; περτιμολογήσεις; Πο εναι πολιτεία κα ο νόμοι της; Μ τί κριτήρια φαρμόζονται; Πότε ποφασίζει κα πότε χι ν φαρμόσ τν νόμο δικαστής;

Ἐὰν εχα γώ ς πολίτης λάβει 1.000.000 ερώπουλα, δίχως παραστατικά,  θ εχα χι κυρώσεις; Διώξεις; πιπτώσεις κα πιπλοκές; λέγχους;  Γιατί δν τιμωρήθηκε ποτέ κάποιος πο χρηματίστηκε; «Μεγάλος» «μικρός»; Πς κριβς νομάζεται πόθαλψις γκληματία κα ποσιώπησις γκλήματος κατ τν νομοθέτη; χουμε λοιπν, μ βάσι τν κοιν λογική, γκλημα; Μ βάσι τν σχύουσα νομοθεσία; Γιατί δν διώκεται;

(Ὅμως δν στοιχειοθετεται  κατηγορητήριο!  Τ γκλημα  μ βάσι τν πάρχουσα δικαστικ κα πολιτειακή λογική εναι νύπαρκτον, πρός παραγραφήν, παραγεγραμμένο! )

5,5 κατομμύρια χρωστοσε Βοσκόπουλος ς ποτέλεσμα φοροδιαφυγς. Πόσα κλήθη ν πληρώσ; 5.500 ερώ!!! Κι μως, κόμη κα γι ατ πάρχει ρνησις ποδοχς πληρωμς πό τν «τραγουδιστή»!!!

πό τν λλην πλευρὰ, κάθε μικρός μεγάλος πιχειρηματίας πο δέν μπορε ν πληρώσ μερικς δόσεις στήν τράπεζα τν φορία ντιμετωπίζει κατάσχεσι περιουσίας κα ντς λίγου ερίσκεται σ κάποιον δρόμο! δ μως νόμος τηρεται κατ γράμμα!! Κα ν συμφωνήσω μ τν πολιτεία κα τ δικαστικά της ργανα πο τν φαρμόζουν. μως πο εναι φαρμογ το νόμου στν περίπτωσι Βοσκοπούλου; Γιατί δν προχώρησε πολιτεία σ κατασχέσεις; Γιατί δν παιτε (κάτι πο μπορενά κάν)  κι δ τν πόλυτο φαρμογ το νόμου; Δύο μέτρα κα δύο σταθμά; Δύο κατηγορίες πολιτν; Δύο πτικς στν «κοινή»λογική;

1.000.000 ερώπουλα δίδει ς μοιβ λληνικ πολιτεία γι τν σύλληψι το Παλαιοκώστα!!! ν καιρ μαύρης φτώχειας κα σφυκτικς λιτότητος, πολιτεία προσφέρει μοιβς πλουσιοπάροχες!!! ντί ν προσφέρ ατ τ χρήματα γι τν ναβάθμισι τν πηρεσιν τς στυνομίας πρς τν πολίτη, τ κατευθύνει πρός ΜΙΑΝ μόνον παράνομη κφρασι!!! Ο λοιπές; γνοονται; Παρακάμπτονται; Δν φορον τν πολιτεία; Τότε πρός τί ξακολούθησίς της; Γιά τήν συντήρησι καί συνωμοτική διαχείρισι τς κνόμου πολιτείας οτε λόγος;

Μ βάσι τν κοιν λογική πάντα, Παλαιοκώστας εναι παράνομος  κα πρέπει ν διωχθ. Εναι παραβάτης νόμων. μως, γιατί στν περίπτωσι Παλαιοκώστα ν φαρμόζεται νόμος κα στν περίπτωσι Τσουκάτου χι; Γιατ θ πρέπ «κοινή λογική» ν χη πιλεκτική θική;  Γιατί κοιν λογικ πρέπει ν ταυτιστ μ τν πολιτειακή; Μήπως κάποιος προσπαθε πολύ συνειδητ ν καταστρέψ τν κοιν λογικ «δημιουργώντας» μίαν πιλεκτικ «λογικὴ» πο θά βολεύ κα θ ξυπηρετ μως συγκεκριμένες μερίδες το πληθυσμο; άν ναί, τότε γιατί ν συμπράξουμε καί νά συντρέξουμε; πιλεκτική φαρμογ το νόμου πό τν πολιτεία; πιλεκτικ χρήσι το ρου «κοινή λογική»; Μήπως κα ο πολίτες θ πρέπ ν γνοήσουν τν «πιβαλλομένη» λογικ τς πολιτείας κα ν λειτουργήσουν μ τν θικ (κα πανταχόθεν) βαλλομένη διαισθητική τους κρίσι;

Πμε μως κα στ τελεταο:

1.000.000 ερώπουλα π τν (ντ) ΕΘΝΙΚΗ τράπεζα (γνώστου θνικότητος μως…) πρς τόν ΣΚΑΙ κα τούς συντελεστές ατοῦ γι τν δημιουργία νς κτρώματος πο στοχοποιε τν ποσυνείδητο μας ντίληψι γι τ θνος, τν στορία κα τν ταυτότητά μας. Πολλ τ λεφτ (…ρη, πο θ λεγε κα κάποιος λλος….) !!!!!!

Ἐὰν ς πολίτης γ προσπαθοσα μσ χρηματισμο ν λλοιώσω τήν συλλογική συνείδησι το θνους, πς θά μ ποκαλούσατε; Ἐὰν πολιτεία ταν νομοφύλαξ (κι χι ατ τ κτρωμα) πς θ μ ντιμετώπιζε; Ἐὰν πλς διενεργοσα προσηλυτισμό σ μερίδες το πληθυσμο, πς θ μ ντιμετώπιζε νόμος κι δικαστής; Θ μο πέτρεπαν ν δρ νευ λέγχου;

Γιατί λοιπόν δικαστς σήμερα δν κινεται ατεπαγγέλτως κατ το λαφούζου κα τς (ντ)ΕΘΝΙΚΗς τραπέζης; Γιατί πολιτεία (πο μως παιτε κα ξιώνει πό τν πολίτη ν συνδράμ στήν σύλληψι το Παλαικώστα) δν παύει ατ τό προσηλυτιστικό κατασκεύασμα; Γιατί κόμη κι δ νέχεται λειτουργε μονομερς πέρ κάποιων καταπατητν κα κυρωτν το πάρχοντος Συντάγματος;

χουμε έλευθερία λόγου; Θαυμάσια!!! Γιατί τότε λαφοζος δν χει παρουσιάσει τόν Μιχαλολικο τς Χ.Α. στ ΜΜΕ του; δ δν καταπατται νόμος; Δν καταπατται λευθερία τς κφράσεως; (Τυχαον τό παράδειγμα, λλά κραον γι ν καταδείξω τν μεροληψία!!!) Κι ἀναρωτιέμαι… Γιατί μὲ αὐτὴν τὴν  ἐπιλεκτικὴ στάσι ἡ πολιτεία καταντᾶ νὰ ὑποθάλπῃ καὶ νὰ περιθάλπῃ τὸ ἔγκλημα; Δὲν περνᾶ τὸ μήνυμα τῆς ἀτιμωρησίας; Πάντα ἐπιλεκτικῶς καὶ μὲ βάσιν τὴν δική της «κοινή λογική»; Μὰ διαχωρίζοντας κοινὴ ἀπὸ «κοινὴ» λογικὴ, ποῦ καταλήγουμε; Σὲ μίαν πολιτεία ποὺ αὐτοκαταργεῖται; Ποὺ καταδεικνύει τὴν ἀνόμως ἐπικρατοῦσα πλευρά της; Τότε ποιὸς ὁ λόγος νὰ τὴν σεβαστῶ ὡς πολίτης; Γιατί νὰ τὴν προασπίσω; Γιατὶ νὰ τὴν ἀνεχθῶ;

 

Ελικρινς προβληματίζομαι!

Τ κατομμύρια πνε κι ρχονται ς πασατέμπος… Κάτι νάλογο μ τίς κοτες το «μαρτωλοῦ» ’89… Τότε στήθηκαν δημόσιες παραστάσεις-δικαστήρια- πρς τέρψιν!!! (Κατ τ γνωστά ωμαϊκά θιμα!!!!)

πό τότε κρυβόμαστε πίσω πό τ μικρά μας δακτυλάκια! Στρουθοκαμηλίζουμε κα παρηγορομε νας τόν λλον, δίχως μως κα ν μπορομε ν καταφέρουμε ν δέσουμε τήν κοινή μας λογική μ τν «κοινή λογική» τς πολιτείας.

Μς «πονάει» παράνομος στάθμευσις, παράνομος προσπέρασις, παράνομος φοροδιαφυγή, παράνομος δόμησις, παράνομος ἔκφρασις κάθε μορφῆς…. Ἀλλὰ πονάει μόνον τοὺς πολλούς!!!!

Καὶ ἡ κοινὴ λογικὴ τείνει νὰ γίνῃ κουρελόχαρτο ἐμπρὸς στὴν ἐπικράτησι τῆς «κοινῆς λογικῆς»…. Πιστεύω στοὺς εἰδήμονες κι ἐπαΐοντες… Ἀλλὰ πιστεύω καὶ στὴν ἠθικὴ! Καὶ στὴν εὐνομία! Καὶ στὴν κοινὴ λογικὴ δίχως εἰσαγωγικά! Κι ἀρνοῦμαι νὰ συμπράξω ἤ νὰ συναινέσω στὴν ἀκύρωσί της…

Ὅση παιδεία κι ἐὰν  διαθέτουμε… Ὅση ἀντίληψι… Ὅση  γνώσι… Αὐτὰ ἔχουμε! Σὲ αὐτὰ καὶ μόνον βασιζόμενοι, θὰ πρέπῃ νὰ ἀλλάξουμε ὡς ἄτομα καὶ νὰ καταρρίψουμε κάθε ἴχνος «κοινῆς λογικῆς»  ποὺ ἔχει ἐνσταλαχθεῖ μέσα μας! Μὲ αὐτὰ ὀφείλουμε νὰ ἀνατρέξουμε στὴν ἀναδόμησι ἀξιῶν καὶ ἀρχῶν. Στὴν ἀναθεώρησι δεδομένων… Αὐτὸ τὸ ἔκτρωμα σαφῶς καὶ δὲν εἶναι πολιτεία! Καὶ ὀφείλουμε σὲ κάθε γενεά ποὺ ἔρχεται νὰ τὸ σταματήσουμε! Ἄς μὴν πληρώσουν κι ἄλλοι τὶς δικὲς μας ἀνοχὲς καὶ τὰ δικά μας λάθη.

Φιλονόη.

(Visited 36 times, 1 visits today)
3 thoughts on “«Κοινή» λογική καὶ κοινὴ ἠθική!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Κοινή» λογική καὶ κοινὴ ἠθική! | αἰέν ἀριστεύειν

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀνώνυμος

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κι ὁ Βοσκόπουλος ἐπιστρέφει στὶς πίστες… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply