Ὁ «φασίστας», ἡ Ἑλληνική σημαία καὶ τά «νεοαπαλευθερωτικά» κινήματα!

Στήν προηγουμένη μου νάρτησι μ τίτλο Ἡ ἑλληνική σημαία εἶναι φασιστικό σύμβολο γιὰ τὸ κίνημα τῶν διοδίων, παρετήρησα  δύο διαφορετικέςστάσεις τν φίλων ναγνωστν.

πρώτη ταν πιφυλακτική κα τέρα ταν ρνητική (ως πιθετική!!)!

ς ξεκαθαρίσω μως κάτι πο μ φορ.

Δηλώνω δημοσίως κα διωτικς, δ κι ρκετά χρόνια τό κομματικόν τς ζως μου.

Δν χω νταχθε ΠΟΤΕ σ κομματικό μηχανισμό.

Δν χω ΠΟΤΕ ποστηρίξει κάποιον πολιτικό κα δν χω πιδιώξει ΠΟΤΕ κάποιαν σχέσι μαζί τους.

Δν χω ΠΟΤΕ δεσμευθε μέ κάποιαν μικρ μεγάλη ουσφετολογικ ξυπηρέτησι κα δν σκοπεύω ν τ πράξω πό δ κα πέρα.

στάσις μου ταν πάντα πιφυλακτική κα φρόντιζα μονίμως ν κρατ τς παιτούμενες ποστάσεις πο θεωροσα πώς χρειάζομαι γι ν μν πέφτω σ συναισθηματικές κα θικές παγίδες.

χω πολλούς φίλους, λλους κοντινούς κι λλους λιγότερο κοντινούς, πο ποστηρίζουν διάφορα κόμματα κα πολιτικούς. χουμε διαφωνήσει χουμε συμφωνήσει, ναλόγως το θέματος. μως ΠΟΤΕ δν θεώρησα τος νθρώπους ατούς χθρούς μου ντιπάλους μου.

κυριότερος λόγος πο χω κρατήσει κομματική στάσι ξεκιν (κα καταλήγει) στ θέμα τς Πατρίδος μας. ποιος μηχανισμός, θελημένα μή, χει διαπράξει μικρό μεγάλο γλημα κατ Πατρίδος, γι μένα δν φίσταται!!! Εναι ποψήφιος πρς κατάργησιν. (Μέσα μου ἔχει ἤδη καταργηθῇ!!)

χω συγκεντρώσει τσουβάλια τ κατηγορ στίς «ποσκευές»  μου. πως κα πολλοί λλοι γύρω μας.

Μπορ ν γράφω λην τν νύχτα… λλά εναι πράγματα πο πλέον ο περισσότεροι γνωρίζουν. Κι ατοί πο δν γνωρίζουν τ ποψιάζονται.

χουμε πρόβλημα!!

πό τ πρτα χρόνια μετ τν πανάστασι φάνηκε ξεκάθαρα τ πο μς πήγαιναν κάποιοι. λλοτε γιατ πλς ταν νίκανοι κι λλοτε γιατ ξυπηρετοσαν ξένα συμφέροντα μόνον τό προσωπικό τους συμφέρον.

Ατ εναι πλέον γνωστ στος περισοτέρους.

Ατ μως πο λίγοι χουν κάτσει ν σκεφθον σοβαρά, εναι τ γιατί!!!

Γιατί τόσες δεκαετίες (κα τόσες πολλές φορές) χουμε πέσει θύματα τῶν ἐπιτηδείων;

Γιατί δν ναγνωρίσαμε ατος πο πράγματι γαποσαν τν τόπο καί τούς νθρώπους του, γι ν τος στηρίξουμε κα ν τού πιτρέψουμε ν κυβερνήσουν;

Γιατί τόσοι πολλοί πό μς, κόμη κα σήμερα, μπρός στν λαχτάρα μας ν βρομε μίαν λπίδα, παραδιδόμαστε νευ κριτικς σκέψεως;

Θέλω, περισσότερο πό λους σως, ν ξεκινήσ μία κίνησις πο θ δηγήσ τν λαό μας στήν οσιαστική του πελευθέρωσι!!! Δν μπορ ν περιγράψω πόσο μεγάλο εναι τό ΘΕΛΩ πού χει χτιστε μέσα μου!!! μως ατ τ κάτι (πο περιμένουμε λοι μας) δν θέλω ν εναι παράλυτο ζαβό! Θέλω ν χει τόσο γερές βάσεις, πο ν μν μπορ τίποτα κα κανένας ν τ προσβάλλ ξανά!!!

Δν γίνεται ν χουμε ναγνωρίσει, ο περισσότεροι τολάχιστον πό μς, τό τι χουν κάποιοι καπελώσει τά πάντα κα τατοχρόνως ν τούς πιτρέπουμε ν μπαίνουν σέ χώρους «καθαρούς» κα νεοσύστατους (γι ν λωνίσουν κα ν τσιμπήσουν κομμάτια πό τήν πίττα πο χάνουν).

Παράδειγμα; Δημητροκάλλης. (Λεπτομέρειες στ Ἐγκέφαλοι καὶ ἀνεγκέφαλοι!)

ρχαιότατον στέλεχος τς ΝΔ. Ορὰ το Μητσοτάκη. Στήριγμα τς Ντορίτσας! ργανωτής τονεξαρτήτου»)  κινήματος «δν πληρώνω διόδια». ργανωτής το κινήματος πολιτν Σπίθα.

Τί δουλειά χει να γνωστότατο κομματόσκυλο μέσα σ «νεξάρτητα» κινήματα; Φυσικά κα δν κατηγορ τν Μίκη. Φυσικά κα δν κατηγορ τος δεσμεύτους πολίτες το «δν πληρώνω». Κατηγορ μως τν συνειδητή (κα κατ’ μ σκεμμένη) διείσδυσι το Δημητροκάλλη στό ….ψητό!!!

πως πίσης κατηγορῶ κα τν δική μας «σχετοσύνη  κα θωότητα» πο μς δηγε στ νά πιστεύουμε πώς κάτι τέτοιο εναι «θο»!!!

Ἐὰν πάρχ χι κάποιος μηχανισμός πό πίσω του, πού τόν στηρίζει, τό γνο!!! λλ δν μο βγάζετε πό τ μυαλό τήν «σύνδεσι» το Δημητροκάλλη μ τ νέο κόμμα τς Ντορίτσας!!! (Τς ποίας ποιοί εναι ο χρηματοδότες; Γνωρίζει κάποιος;)

λλο πρόσωπο πολύ νδιαφέρον; πό τ κίνημα «δν πληρώνω».. κυρία Λεγάκη. Ποιά εναι ατή κυρία; Δικηγόρος; Θαυμάσια!!! Κα κομματική της ταυτότης; κομματική ταυτότης λων ατν πο λωνίζουν μέσα στίς διάφορες πιτροπές; κομματική ταυτότης λων ατν πο γυρνον πό κανάλι σ κανάλι; φησαν στό σπίτι τους τν κομματική ταυτότητα γι ν κπροσωπον ελικρινς νεξαρτήτους πολίτες, τν κουβαλον μαζί τους κα κατευθύνουν;

Θεωρ πώς να κίνημα νεξαρτήτων πολιτν θά πρέπ ν εναι, σίγουρα περκομματικό! Θ πρέπ ν παραμέν ΚΑΘΑΡΟ!!! Ν μν στιγματίζεται!  Ν μν καθοδηγεται!! Καὶ νὰ σέβεται τὴν Ἑλληνική Σημαία ὣς σημεῖον ἀρχῆς!

Δν γίνεται ν συζητμε γι νεξάρτητους πολίτες κα ν πιτρέπονται κομματικές προπαγνδες!!! λλως τε, γιατί συστήνεται να κίνημα νεξαρτήτων πολιτν; Μήπως γι ν φήσ (πισήμως τολάχιστον) κάθε κομματική ταυτότητα ξω πό ατό; Κα πο θ στόχευε κάτι τέτοιο; Μήπως στν πίλυσι το προβήματος πο καλεται τ κίνημα ν ντιμετωπίσ;  (Διόδια, αξήσεις, πολιτική λλαγή…)

Κι ἐὰν ναί, γιατί τότε δν πιτρέπεται ν χαρακτηριστ λληνικό;Κίνημα «νεξαρτήτων πολιτν» ποίας χώρας; Τς Ταρζανίας;

Παράδειγμα; Διαβστε τ ἡ Ἑλληνική σημαία εἶναι φασιστικό σύμβολο γιὰ τὸ κίνημα «δὲν πληρώνω» κα θ καταλάβαιτε! Σ να σχόλιο πο διάβασα, κάποιος σχυρίστηκε πώς θεωρετε τι ο φέροντες λληνικές σημαες κρύβουν φασιστικά κίνητρα. λήθεια; πό πότε; Κα δέν κρύβονται φασιστικά κίνητρα πίσω πό τς σημαες το ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΠΑΜΕ κα το ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ το ΣΥΡΙΖΑ; Στό κάτω κάτω τς γραφς, κάθε μία πό ατές τίς κομματικές παρατάξεις κπροσωπε να μίκρό τμμα τν πολιτν ς δεολογία. Ο λοιποί; Τίς νέχονται τίς ναγνωρίζουν ς συντρόφους κα ποστηρικτές; λληνική σημαία δν εναι κάτι παραπάνω πό δεολογίες μως; Δν εναι τό σύμβολο τς Πατρίδος μας. χουν κάποιο πρόβλημα λοι ατοί μ τ σύμβολο τς Πατρίδος; Τότε γιατί διαμαρτύρονται πο τος χαρακτηρίζω ς καπελωτές;

λθε κάποιος πρ καιρο κα μο κανε παρατήρησι γιατ στιγμάτισα τίς κινητοποιήσεις το ΠΑΜΕ στά διόδια. Μέ κατηγόρησε τι σπέρνω διχόνοιες! Καί σχυρίστηκε πώς εναι παραίτητος τεχνογνωσία τν κομματικν στελεχν το ΠΑΜΕ γιά τέτοια κινήματα. Το πήντησα πώς πράγματι εναι, λλά ώτησα άν φησαν στό σπίτι τους τήν κομματική ταυτότητα. Ἐὰν φησαν στ γραφεα το κόμματος τς σημαες το κόμματος. πάντησι; Δν πρα…

Ναί. Πιστεύω πώς χρειάζονται τά δέσμευτα κι νεξάρτητα κινήματα πολιτν πού θά τούς νώσουν σταδιακς σέ μίαν γροθιά καί θά δηγήσουν στήν νατροπή το σάπιου πολιτικο κατεστημένου. Ναί πιστεύω στό δολο τν περισσοτέρων πού συμμετέχουν σέ τέτοια κινήματα. Ναί πιστεύω τι  μλλον Μίκης (κα ο περισσότεροι πό τήν Σπίθα) χουν καλές προθέσεις.

Δν δέχομαι μως πονηρά κα βρώμικα δακτυλάκια!!! Κι ἐὰν πάρχουν δακτυλάκια, καιρός ο πραγματικά δέσμευτοι κα κκομάτιστοι πολίτες ντ κόψουν γιὰ πάντα!!! λλοις θ παραμείνουν ατό πού βλέπω τώρα. Κάποιοι πολίτες πού θέλουν νά κάνουν κάτι λλά θά καταλήξουν ν κάνουν ατό τό ποον λλοι πεφάσισαν γι ατούς.

Τέλος, γιά νά κλείσω.

Εναι θέμα ζωτικόν τ νά περάσουμε σ συνειδητοποιημένες δράσεις κα στήν δημιουργία κινήματος πού θά δηγήσ σ μία καθαρ λληνική διακυβέρνησι, δίχως ν πιτρέπεται σ ξένους δακτύλους ν καθορίζουν τήν πορεία κα τήν Μοίρα το θνους.

Εναι θέμα τομικό καί συλλογικό. λλά σ καμμίαν περίπτωσι δν χρειάζεται «μπειρία» τν «ργανωτν»… Ατά ρχονται μόνα τους. Ἔρχονται ὅταν ὑπάρχῃ ἕνα δυνατό ΘΕΛΩ μέσα μας!!  Κι αὐτό τὸ θέλω θὰ πρέπῃ νὰ κρύβῃ μόνον τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν Ἐλευθερία τοῦ τόπου καὶ τῶν ἀνθρώπων του!! Κάθε ἄλλη «ἐλευθερία» ποὺ σκεπάζει καὶ κρύβει τὰ προσωπικὰ πιστεύω  κάποιων,  δὲν μᾶς χρειάζεται . Χορτάσαμε!!!!

Φιλονόη.


(Visited 57 times, 1 visits today)
14 thoughts on “Ὁ «φασίστας», ἡ Ἑλληνική σημαία καὶ τά «νεοαπαλευθερωτικά» κινήματα!

 1. Αγαπητέ κύριε ή κυρία με την Ελληνοπρεπή γραφή, έχω και διατηρώ μια αλλεργία με την ανωνυμία… (Φιλονόη είναι φερετζές…) που είναι χείριστο δείγμα δειλίας…

  Ονοματεπώνυμο παρακαλώ, φαρδύ πλατύ ονοματεπώνυμο για να ξέρουμε με ποιον μιλάμε και τι πραγματικά κουβαλάει στην πλάτη του…

  • Ὄχι ἀγαπητέ μου, δὲν εἶναι φερετζές!
   Οὖτε διακρίνομαι γιά τήν «δειλία» ποὺ μὲ κατηγορεῖς.
   Ὅσο γιὰ τὸ τί κουβαλῶ στήν πλάτη μου (ἤ τί δὲν κουβαλῶ)…
   Θὰ σοῦ πῶ κάτι, πού οἱ φίλοι μου τό γνωρίζουν… (Κι ὄχι οἱ «φίλοι» μου!!!)
   Ὅσα γράφω στό κείμενο εἶναι ὅλα ἀληθή.
   Δὲν ἔχω πεῖ ποτέ μου ψέματα γιά τίποτα.
   Δὲν ἔχω ποτέ ἐκμεταλλευθεῖ ἄλλους γιὰ κανέναν λόγο!
   Εἶμαι ἤ πάρα πολύ ἀντιπαθής ἤ πάρα πολύ συμπαθής, ἀναλόγως τοῦ ποιὰ ὀπτική ἔχει ὁ συνομιλητής μου.
   Ὅσο γιὰ τὸ φερετζές….
   Θά ἔλεγα πώς θά μποροῦσες πράγματι νά διαπιστώσῃς μόνος σου ἐὰν αὐτὰ ποὺ γράφω ἀληθεύουν ἤ ὄχι!!!
   Δὲν κρύβομαι καὶ δὲν κρύφτηκα ποτέ.
   Καί δὲν σκοπεύω φυσικά νά τό κάνω ἀπό ἐδῶ καί πέρα.
   Φιλονόη.
   Υ.Γ.Τό Φιλονόη εἶναι πραγματικό καί μοῦ τό ἔχει δόσει Διδάσκαλος!!! Τό τιμῶ πολύ περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο γιατί ἦταν ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ!!!!

 2. Χαίρομαι γιά τίς καθαρές θέσεις αὐτοῦ τοῦ ἱστολογίου.
  Οἱ ἐπίσημες θέσεις τοῦ καθ΄ ἑνός, εἶναι καί ἡ ταυτότητά του.
  Στήν ταυτότητά του μπορεῖ νά βάλη ὁποιοδήποτε ὂνομα θεωρεῖ ὃτι τήν έκφράζει.
  Προσωπικά, δέν συμμετέχω σέ καμμία ἐκδλήλωσι πού κουβαλᾶ κομματική σημαία.
  Ἒχω κάκιστη ἐμπειρία ἀπό “ἀριστερούς” καί “δεξιούς” κομματισμούς.
  Ἐπειδή γράφω πολυτονικά σημαίνει ὃτι δέν πέρασα ἀπό “αριστερό” χῶρο ;
  Τό μόνο πού διεπίστωσα ἀπό κεῖ εἶναι ὃτι τά ἀνώτερα στελέχη του αἰσθάνονται ἀλλεργεία μέ κάθε τί τό Ἑλληνικό.
  Ὑπάρχουν βέβαια καί ἀφελεῖς που ἀκολουθοῦν χωρίς νά γνωρίζουν.
  Ἡ μόνη λύσις πού μᾶς ἒμεινε σήμερα εἶναι να ἐνεργοποιήθοῦμαι πατριωτικά καί ἀκομμάτιστα.

 3. ασφαλως και θα συμφωνησω με τις αποψεις σου. Δεν ειναι δυνατο να κατηγορουμεθα ως φασιστες επειδη απλα φερουμε την ελληνικη σημαια.
  Εδω και χρονια στο μπαλκονι του σπιτιου μου ανεμιζει μονιμα μια ελληνικη σημαια και ντρεπομαι που θα το πω, αλλα αυτην την ιδεα την αντεγραψα απο τα χρονια που βρισκομουν στην Αμερικη, εκει οπου πολλοι πολιτες βαζουν την αμερικανικη σημαια στα σπιτια, τα αυτοκινητα και τη δουλεια τους. Εκει ομως δε τους λενε, φασιστες, αλλα πατριωτες :[

 4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Σοσιαλιστική Διεθνιστική Ὀργάνωσις;;; Παρακαλῶ; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ξαφνικά τό «δέν πληρώνω» ἀπέκτησε ….ἑλληνικές σημαῖες!!! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 6. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐπιτροπὲς πολιτῶν γιὰ τὰ διόδια; Μᾶς δουλεύετε; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 7. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀνταπάντησις στὸν Γιάννη Μαγκριώτη. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 8. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Παρ’ ὁλίγον ἀνταπάντησις στὸν Γιάννη Μαγκριώτη. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 9. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ Σουφλιᾶς άπαντᾶ στόν Μαγκριώτη! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 10. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατί λέω «ὄχι» στὸ «δὲν πληρώνω». « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 11. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Ἀδέσμευτον» τὸ «δὲν πληρώνω»; Πλάκα μᾶς κάνεις! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 12. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Δὲν πληρώνω» ἢ «σπάω καὶ σκοτώνω»; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply