Ὁ Ῥέππας καὶ ἡ «συστράτευσις πολιτῶν».

λόγος σήμερα περί το πουργο ποδομν, Μεταφορν καί Δικτύων, Δημητρίου έππα.

Πολλές συζητήσεις τίς τελευταες μέρες γιά τόν κύριο έππα κα τ ργα του!!!

Μάλλιστα χουμε πλέον καί νομοσχέδιο τό ποον νομιμοποιε τήν αθαιρεσία τν ργολάβων (πο κμεταλλεύονται θνικές δούς κι χι μόνον) νά λαμβάνουν ψηλότατα διόδια, νευ λέγχου καί συχνά θέτοντας αθαίρετα τιμολόγια, τά ποα στόχο χουν (ς μήν κρυβόμαστε πίσω πό τό μικρό  μας δακτυλάκι) τήν σο τό δυνατόν μεγαλυτέρα οκονομική φαίμαξι τν πολιτν-δηγν.

Στόχος το νομοσχεδίου (κατά κύριον λόγο) κα το κυρίου έππα ταν ν χτυπήσ τν «αθαιρεσία» τν διαφόρων κινημάτων πού χουν στηθε μ στόχο τήν κατάργησι τν διοδίων ςτω τν δραστική τους μείωσι.

κύριος έππας σχυρίσθηκε μάλλιστα (πό e-go.gr) :

«Η γενικευμένη ενθάρρυνση κάποιων στο να μην πληρώνουν οι πολίτες δεν ευνοεί τελικά τους πολλούς. Αν αφήσουμε η τάση αυτή να γίνει μόδα, τότε δεν θα πληρώνουμε ούτε ΦΠΑ, ούτε ενοίκιο», τόνισε ο κ. Ρέππας και πρόσθεσε ότι «αν η Ελλάδα αποκτήσει ταυτότητα ανομίας, τότε θα είναι μια χώρα εντελώς ανυπόληπτη».

Πρό μερικν βδομάδων, σ σημείωμα πο εχα γράψει μέ τίτλο Ὄχι κύριε Μαγκρίωτη μας, στ ποο τυχα κα παντήσεως κ το πουργο (Ἀπάντησις Γιάννη Μαγκρίωτη στὸ προηγούμενο ἄρθρο μου μνταπάντησι στό παρολίγον ἀνταπάντησις κλπ κλπ κλπ κα ἀνταπάντησις κλπ κλπ κλπ) ξεκαθάρισα τ κυρον τν διοδίων καί διαιτέρως τόκυρον το κυβερνητικο σχυρισμο τι τό νομοσχέδιο γι τν παραχώρησι τν θνικν δν ταν ργο Ν.Δ. (Ὁ Σουφλιᾶς ἀπαντᾶ στὸν Μαγκριώτη.)

χουμε οσιαστικς ν ντιμετωπίσουμε μίαν συστράτευσι τριν κομμάτων (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ καί ΛΑΟΣ) στήν ΚΟΙΝΗ πόφασι παραχωρήσεως τς κμεταλλεύσεως τν θνικν δν σέ ργολάβους.

Θά μπορούσα νά π, ς παρατηρητής, τι διαφαίνεται μία καταφανής προσπάθεια τς κυβερνήσεως ν στηρίξ τά ργολαβικά συμφέροντα κι χι τόν πολίτη. ς μήν ξεχνμε λλως τε τν μεγάλη νησυχία τν διαχειριστν πο ξεφράσθη τς προηγούμενες μέρες μέ δημόσιες συζητήσεις καί συνεντεύξεις τύπου.

Ατήν τήν συστράτευσι σήμερα τό πουργεο κα κυβέρνησις, ρχεται ν περασπιστ μέσ το ψηφισθέντος νομοσχεδίου, πο οσιαστικς καταδεικνύει ς παράνομη τν ρνησι πληρωμς κομίστρου!!! Στό θέμα το παρανόμου τς ρνήσεως πληρωμς, θά μ βρ σύμφωνη κάθε κυβέρνησις, πό τούς ξς ρους:

1. ν πληρονται λες ο προϋποθέσεις πο παιτονται γι τν λευθέρα διακίνησι πολιτν (παράπλευροι δοί, δευτερεύον δικό δίκτυο)

2. ν τηρονται ο συνταγματικές διατάξεις πο πιβάλλουν τν λευθέρα διακίνησι τν πολιτν (ρθρον 5 παράγραφος 4 το Συντάγματος)

3. ν πληρονται ο προϋποθέσεις κενες πο δν περασπίζονται τν μονάδα (ργολάβοι) λλά τ σύνολον σ λα τ πίπεδα. (Οκονομικά, θικά, κοινωνικά.)

Ἐὰν κάτι πό τ παραπάνω πουσιάζ, τότε ατομάτως στ μάτια τν πολιτν, τ κρτος πο φείλει ν περασπιστ τόν πολίτη (καί δέν τό κάνει) κυρώνεται καί παρανομε. άν λοιπόν στ μάτια τν πολιτν τό κρτος παρανομε, σα νομοσχέδια κι ἐὰν ψηφίσετε, στήν συνείδησι τν πολλν (καί ψηφοφόρων σας) εστε παράνομοι κα νήθικοι!!!

χουμε λοιπόν πλέον νομοσχέδιο πο στοχοποιε οσιαστικς κινήματα πολιτν, ο ποοι ντιδρον στό παράνομον καί παιτον πό τήν κυβέρνησι ν τό ναγνωρίσ καί ν τούς περασπιστ! ντ΄ ατο μως κυβέρνησις (δι μέσου νομοθετημάτων έππα) «πιτίθεται» στ κινήματα πο συστρατεύουν πολίτες!!!

Πρό λίγου λαβα μίαν πιστολή πό ναν φίλο πο θ πρότεινα σ κάποιους ν τν διαβάσουν γι ν ντιληφθον τό γελοον τς ποθέσεως!!!

κύριος έππας, πο νομοθετε, πως προανέφερα, γι ν καταστρατηγήσ τήν συστράτευσι πολιτν, πρό ρκετν τν γραφε, πευθυνόμενος σ διάφορα φοιτητικά κινήματα κα δράσεις  (πό nonews-Νews τό δημοσίευμα):

Μια άγνωστη επιστολή…
Το αιώνιο κομματικό στέλεχος, ο αιώνιος βουλευτής και πολλάκις υπουργός του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Ρέππας σαν τριτοετής φοιτητής της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών τον Νοέμβριο 1972, δηλ, την εποχή που το φοιτητικό κίνημα είχε απλωθεί στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έγραφε σε…

επιστολή του σε αθηναϊκή εφημερίδα: «Εν όψει των αρχαιρεσιών εις τους φοιτητικούς συλλόγους, οι δια ζώσης αντεγκλήσεις μεταξύ των σπουδαστών και οι μέσω των εφημερίδων οξείαι ερωταπαντήσεις, δημιουργούν ατμόσφαιραν απτομένην της καταστάσεως απώλειας της φοιτητικής αξιοπρέπειας και κλίμα ασύμφορορον δια την φοιτητικήν υπόθεσιν. Αι διορισμέναι διοικήσεις, βαλλόμεναι πανταχόθεν, αντιδρούν δι’ ανακοινώσεων – καυχησιολογιών και όχι δια της αποστοματικής πράγματι απαντήσεως των συνετών πράξεων, τας οποίας τους υποδεικνύει η λογική του δικαίου και το αίσθημα συνεπείας εις την εκτέλεσιν του έργου. Οι αντιδικούντες πρέπει ν’ αντιμετωπίσουν ρεαλιστικά την καθεστηκυίαν τάξιν εις τας φοιτικάς διοικήσεις όχι ανεχόμενοι συμβιβασμού αλλά προς γενικόν όφελος προσαρμοζόμενοι. Η ιδεολογία ενός εκάστου να παύση να δηλητηριάζη την συμπεριφορά του στον σπουδαστικόν χώρων, την στιγμήν που καυτά αναμένουν την λύσιν των πλείστα φοιτητικά αιτήματα. Ας σταματήσει ο θόρυβος απ’ όπου κι άν προέρχεται, ώστε οι δημιουργοί του να μη χαρακτηρισθούν αξίες που σαν τους ποταμούς κάνουν μεγάλον θόρυβον, επειδή ακριβώς στερούνται βάθου. Οι φοιτηταί μόνον ηνωμένοι θα επιτύχουν τους σκοπούς των. Η διχόνοια που κρυφολαχταρά να κατοιήση στις κάλπες της …. Συνάδελφοι, αν τώρα διχασθούμε ποτέ πια δεν θα είμαστε ισχυροί. Η φοιτητική μας ιδιότης ας μη εξυπηρετήσει σκοπούς που απέχουν, των φοιτητικών συμφερόντων και μεταβάλουν το σπουδαστικόν χώρον εις πολιτικήν κονίστρον….»
Το ψέμα κ. υπουργέ έχει κοντά ποδάρια

Σκέφτομαι λοιπόν σήμερα τό σύμβατον καί ναρωτιέμαι….

Τί μεσολάβησε πό τότε ως σήμερα κα έππας ντέστρεψε στάσι πολιτική κα κοινωνική; Γιατί τότε περασπιζόταν συστράτευσι φοιτητν (πολιτν) κα σήμερα τν πολεμ;

Γιατί τόσο μεγάλη μέριμνα γιά τ ργολαβικά συμφέροντα; Γιατί χι νάλογος μέριμνα γι τ τομικά συμφέροντα κάθε πολίτου;

Γιατί κάποτε κίνησις φοιτητν (πολιτν) ταν θικόν κα δίκαιον (κατ έππα πάντα) ν σήμερα δν εναι; Τί ταν ατό πο κανε τν πουργό (κι χι μόνον) ν λλάξ στρατόπεδο; ταν δίκαια τά τότε φοιτητικά ατήματα (ατήματα πολιτν) καί σήμερα εναι δικα;

Δυστυχς τίς παντήσεις ο περισσότεροι, ἐὰν δν τίς γνωρίζουμε, σίγουρα τς ποψιαζόμαστε.

Δυστυχς πίσης, νομία κάποιων νομιμοποιεται βάσει τς λογικς το παραλόγου.

Καί φυσικά δυστυχς δν πάρχει περίπτωσις νά κουστον κάποιοι, σα δίκαια κι ἐὰν κφράζουν, παρά μόνον μέσ δικαστικν ποφάσεων. Ο ποες μως δικαστικς ποφάσεις γιά νά ληφθον δν γνωρίζω σ ποίαν λογική θά βασιστον. Στήν συνταγματική στήν (διά χειρός έππα) νομοθετική;

ναμένοντας ξελίξεις.

Φιλονόη.

 

(Visited 11 times, 1 visits today)
12 thoughts on “Ὁ Ῥέππας καὶ ἡ «συστράτευσις πολιτῶν».

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ Ῥέππας καὶ ἡ «συστράτευσις πολιτῶν». | αἰέν ἀριστεύειν

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ ἕνα χέρι νίβει τό ἄλλο καὶ τὰ δύο τήν ….τσέπη τους! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ ἕνα χέρι νίβει τό ἄλλο καὶ τὰ δύο τήν ….τσέπη τους! | αἰέν ἀριστεύειν

 4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀνταπάντησις στὸν Γιάννη Μαγκριώτη. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Παρ’ ὁλίγον ἀνταπάντησις στὸν Γιάννη Μαγκριώτη. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 6. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὂχι κύριε Μαγκριώτη μας… « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 7. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀπάντησις Γιάννη Μαγκριώτη στό προηγούμενό μου ἂρθρο! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 8. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ Σουφλιᾶς άπαντᾶ στόν Μαγκριώτη! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 9. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατί λέω «ὄχι» στὸ «δὲν πληρώνω». « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 10. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Ἀδέσμευτον» τὸ «δὲν πληρώνω»; Πλάκα μᾶς κάνεις! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 11. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Δὲν πληρώνω» ἢ «σπάω καὶ σκοτώνω»; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply