Ἔχουμε κυβέρνησι ἤ ἔχουμε μαριονέτες;

Στό elkosmos διαβάζουμε σήμερα γιά τήν πλήρη κατάργησι τῆς βίζας

στὰ ἑλληνικά νησιά, ὡς ἀπαραίτητον ὅρον ἐπισκέψεως γιά τούς τούρκους.

Κι ὅλα αὐτά στὸν «βωμό» τοῦ χρήματος, ἰσχυρίζεται ἡ κυβέρνησις!! Ἢ ὀρθότερα, στὸν βωμό τοῦ τουρισμοῦ!!!!

Θά ἔκρινα σκληρά τήν κυβερνητική τοποθέτησι ἐὰν ἰσχυριζόμουν πώς κάτι τέτοιο εἶναι ΑΝΤΕΘΝΙΚΟΝ; Θά ἤμουν ὑπερβολική ἐὰν ἔκρινα τήν κίνησι ὡς ἐπιπόλαια; Θά φαινόμουν ἰδιαιτέρως ἀντιδραστική ἐὰν ζητοῦσα ἀπό τὴν κυβέρνησι νὰ μήν ὑλοποιήσῃ τέτοιου εἴδους ἀποφάσεις;

Γιατί οἱ ἀντιρρήσεις μου;

Διότι κατά κύριον λόγο ΑΠΑΝΤΕΣ πλέον γνωρίζουμε τήν προσπάθεια ἀνακινήσεως περιουσιακῶν ζητημάτων ἀπό τούς γείτονες.

Ἄπαντες γνωρίζουμε τήν προσπάθεια τῆς γείτονος νά ἐξουσιάσῃ τμῆμα ἤ ὅλο τὸ Αἰγαῖον.

ΑΠΑΝΤΕΣ γνωρίζουμε τίς μεθοδεύσεις ποὺ πραγματοποιοῦνται γιὰ συνδιαχείρισι ΕΘΝΙΚΟΥ μας ΠΛΟΥΤΟΥ!

Πῶς συνδέονται αὐτά μεταξύ τους; Μέ τό αὐτονόητον! Δίδοντας τό δικαίωμα τοῦ ἐλευθέρως διακινεῖσθαι στά νησιά μας, δίδουμε τό δικαίωμα τοῦ ἐλευθέρως ΣΤΙΓΜΑΤΙΖΕΙΝ καί ΚΑΤΑΠΑΤΕΙΝ ἐθνικά χώματα.

Γνωρίζουμε πώς πολλοί δικηγόροι-ἐκπρόσωποι πηγαινοέρχονται στά διάφορα ὑποθηκοφυλακεῖα μας μέ στόχο τήν ἀνεύρεσι περιουσιακῶν στοιχείων τῶν τούρκων πού ζοῦσαν στόν ἑλλαδικό χῶρο. Μήπως ἀφ’ ἑνός τούς διευκολύνουμε κι ἀφ’  ἑτέρου τούς ἐνθαρρύνουμε;

Γνωρίζουμε ἐπίσης τήν προσπάθεια δημιουργίας γκρίζων ζωνῶν καί τήν συστηματική ἀμφισβήτησι ἐθνικῆς κυριαρχίας μέσῳ τῶν καθημερινῶν θαλασσίων καί ἐναερίων παραβιάσεων. Ἀντί νά ἀξιώσουμε, μέ κάθε νόμιμον μέσο, τήν παύσι αὐτῶν τῶν δράσεών τους, τούς ἐνθαρρύνουμε παραχωρώντας τό δικαίωμα τοῦ ἐλευθέρως διακινεῖσθαι ἐντός τῶν συνόρων μας; Μήπως στό τέλος δέν θά χαρακτηρίζεται ὡς παραβίασις ἡ κατ’ ἐξακολούθησιν παραβίασις; Ποῦ εἶναι ἡ κοινή λογική; Ἀντί νά σταματήσουμε τήν ἀνομία τὴν ἐνθαρρύνουμε; Καί γιατί ὁ ἤδη ἀποδεδειγμένος  κι ἄνευ σεβασμοῦ τρόπος χειρισμοῦ τοῦ Αἰγαίου ἀπό τούς γείτονες νὰ ἀλλάξῃ σήμερα; Πότε ἀνεγνώρισαν κάποιαν δική μας παραχώρησι ὡς σημεῖον ἀναφορᾶς γιά νά πράξουν τό ἀνάλογον;

Γνωρίζουμε ἐπίσης τό θέμα τῆς ΑΟΖ καί τῆς πιέσεως ἐκ τῆς γείτονος γιά μή ὁριοθέτησί της. Οἱ ἴδιοι βέβαια, κατά τό συμφέρον τους πάντα, ὁριοθετοῦν ΑΟΖ στήν Μαύρη Θάλασσα. Ἐάν λοιπόν ἐμείς καταργοῦμε τά ἀπαραίτητα διαπιστευτήρια γιά εἴσοδο κι ἔξοδο ἀπό τήν χώρα, μήπως κάτι τέτοιο καταδεικνύῃ τήν παντελή ἀπουσία προθέσεως καθορισμοῦ ΑΟΖ ἀπό τό ἑλληνικό κρᾶτος; Μήπως πᾶμε στόν ὁρισμό μίας κοινῆς ΑΟΖ (κατά παράβασιν διεθνῶν συνθηκῶν) παραδίδοντας ἀμαχητί, γιά πρώτη φορά στά παγκόσμια χρονικά, ἐθνικό ἔδαφος;

Οἱ κυβερνητικές ἀποφάσεις ἔχουν ληφθεῖ! Οἱ καταπατήσεις εἶναι ζήτημα χρόνου γιὰ νὰ ἐμφανισθοῦν μὲ ὅλη τους τήν μεγαλοπρέπεια;  Μήπως ἡ συστηματική ὁλιγωρία τῶν τελευταίων κυβερνήσεων δέν εἶναι ὐπεύθυνος γιὰ ὅσα συμβαίνουν σήμερα στήν Θράκη; Πᾶτε νά δημιουργήσετε νέα τετελεσμένα στό Αἰγαῖον; Κι ὁ «κυρίαρχος» λαός; Πάλι δέν ὑπολογίζονται ὁ λόγος του καί οἱ ἀνησυχίες του;

Θά βρεθῇ ἐπί τέλους κάποιος μέσα σὲ αὐτήν τήν κυβέρνησι ποὺ θά ἐκφέρῃ ἕναν λόγο συνειδητό καὶ δὲν θά σκύβῃ δουλικά τήν μεσούλα σὲ κάθε ἀπαίτησι ἐπιδόξων καταπατητῶν; Ἔχουμε κυβέρνησι ἤ ἔχουμε μαριονέτες;

Φιλονόη.

 

Ὅλο τό κείμενο:

Οριστικά χωρίς βίζα οι τούρκοι στα νησιά μας

Στο όνομα της ενίσχυσης του τουρισμού… Την περασμένη Δευτέρα το πρωί, σας ενημερώσαμε από την ιστοσελίδα της εφημερίδας μας (www.elkosmos.gr), για μια συνάντηση υπουργών, με αντικείμενο τις «διευκολύνσεις θεωρήσεων σε χώρες ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος». Η συνάντηση έγινε. Και όπως είχαμε προβλέψει, αφορούσε και στην Τουρκία. Η κυβέρνηση αυτή, αρέσκεται άλλωστε να παίζει παιχνίδια με τη φωτιά. Στις δηλώσεις του που ακολούθησαν τη συνάντηση και αφου μίλησε πρώτα για τον τουρισμό από τη Ρωσία για «ξεκάρφωμα», ο Δημήτρης Δρούτσας, απαντώντας σε ερώτηση αν συζητήθηκε και το θέμα με τις ημερήσιες βίζες στην Τουρκία, απάντησε: «Νομίζω οι νέες αγορές είναι αυτές που ξέρουμε, είναι η Ρωσία, είναι η Κίνα, είναι η Ινδία, όλες αυτές οι περιοχές – και η Τουρκία βεβαίως και νομίζω και πέρυσι είχαμε μία σημαντική αύξηση επισκέψεων από Τούρκους πολίτες. Προσπαθούμε να βρούμε εδώ λύσεις και στο θέμα της ‘μονοήμερης επίσκεψης’, όπως την αποκαλούμε και εδώ θα είμαστε όσο το δυνατόν πιο ευέλικτοι». Προσέξτε: θα είναι «όσο το δυνατόν πιο ευέλικτοι»! Αυτό σημαίνει, ότι θα δώσουν την ευκαιρία σε Τούρκους πράκτορες, λαθρέμπορους, κακοποιούς και εμπρηστές, να αλωνίζουν ελεύθεροι στην ελληνική επικράτεια!Και αδιαφανείς διαδικασίες με απόρρητα κονδύλια…
Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, πέρσι στον κωδικό 0896 του προϋπολογισμού του ΥΠΕΞ που αφορούν στις απόρρητες δαπάνες, αναγράφεται ποσό της τάξης των 18 εκατομμυρίων ευρώ. Φέτος και παρά την οικονομική κρίση, το ποσό ανέβηκε στα 34 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί αυτή η αύξηση του 20% και μάλιστα σε εποχές που οι στρόφιγγες έχουν κλείσει για όλους; Για «επικοινωνιακή στήριξη» και με ποιά σκοπιμότητα; Προσέξτε: η αύξηση έγινε με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εξωτερικών. Φυσικά, εκτός του ΥΠΕΞ, κανείς δεν θα γνωρίζει σε ποιους και πως διατέθηκαν τα χρήματα… Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Φυσικά, χαμένη είναι η χώρα και τα συμφέροντά της.


(Visited 17 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ἔχουμε κυβέρνησι ἤ ἔχουμε μαριονέτες;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἔχουμε κυβέρνησι ἤ ἔχουμε μαριονέτες; | αἰέν ἀριστεύειν

Leave a Reply