Ἐρωτήματα περί συμβάσεως ΚΟΥΠΕΡ.

Τί γνωρίζετε γιὰ τὴν περίεργη σύμβασι ΚΟΥΠΕΡ;

Θέμα σκοτεινό καὶ ἄγνωστον στοὺς πολλούς!

Ὑπάρχει ἤ δὲν ὑπάρχει;

Συμφώνως μὲ τὴν ἀνάγνωσι ποὺ ἔκανα στὸ ΦΕΚ ποὺ τὴν περιγράφει, δὲν ἀναφέρεται τίποτα μεμπτό.

Ἀγνοῶ ὅμως τί ἔχει μεσολαβήσει στὰ ἐπόμενα χρόνια, τί ἐπεκτάσεις ἔχει λάβει (ἐὰν ἔχει λάβει φυσικά) καὶ τίς δεσμεύσεις ἔχει τὸ ἑλληνικό δημόσιο.

Φιλονόη.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΤΗΣ

Είναι η σύμβαση που υπεγράφη το 1940 και έληξε στις 31-12-2010. – Παραχωρούσε όλο τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδος σε Αμερικανικές Εταιρείες. – Αν δεν αρνηθεί η σημερινή Κυβέρνηση, η Σύμβαση θα λάβει παράταση, για άλλα 25 χρόνια.


«ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΡΑΓΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΥΠΕΡ (COOPER), η οποία έληγε στις 31.12.2010 και ανανεώνεται αυτόματα εκτός αν έχει ήδη αρνηθεί η Κυβέρνηση; 

Αγαπητοί φίλοι, καλείσθε να ερευνήσετε τα κάτωθι:

Μέχρι το τέλος του 2010 ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας ανήκει σε consortium εταιρειών των ΗΠΑ, η σχετική σύμβαση υπογράφηκε το 1940(?) και έληγε την 31.12.2010.

Υπάρχει στο Υπουργείο Βιομηχανίας το κείμενο της Σύμβασης που παραδίδεται σαν «ιερό κείμενο» από υπουργό σε υπουργό.

Αν δεν αρνηθεί η εκάστοτε κυβέρνηση, δηλαδή η ΤΩΡΙΝΗ κυβέρνηση έως το τέλος του μήνα, δηλαδή τώρα.

Εάν δεν έχει ήδη γίνει αυτό, αυτόματα η σύμβαση ανανεώνεται για άλλα 25 έτη.

Έγινε σχετική επερώτηση στην Βουλή με αριθμό 6696.

Ποιες είναι οι δεσμεύσεις της Ελλάδας από την σύμβαση Cooper, βάσει της οποίας τα λεγόμενα «στρατηγικά ορυκτά» της Ελλάδας, καθώς και ο υδάτινος μας πλούτος, τίθενται υπό την αιγίδα του Αμερικανικού consortium εταιρειών;

ΕΛΛΑΔΑ: Η πλουσιότερη χώρα του πλανήτη σε ραδόνιο, ρουτίλιο, κόκκινο υδράργυρο, λουτέσιο και λανθάνιο, εμπλουτισμένο ουράνιο, λιγνίτη, αλουμίνιο, βωξίτη, μαγγάνιο, χρυσό, νικέλιο, σμηκτίτες, μαγνήσιο, χρωμίτη, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, επίσης το περίφημο ΟΣΜΙΟ.

Η Ελλάδα μόνο από τα αποθέματα Μεθανίου που έχει στην μία άκρη της Κρήτης, φτάνει να κινήσει για 10.000 χρόνια τα αυτοκίνητα του πλανήτη!…

Η Κυβέρνηση με το Μνημόνιο και τη Δανειακή Σύμβαση έχει υποθηκεύσει την δημόσια γη…

ΠΡΟΣΟΧΗ. Για τις οποιεσδήποτε δικαστικές διαμάχες με πολίτες ή το ίδιο το κράτος που θα προκύψουν για θέματα ένεκα του Μνημονίου, αρμόδιο δικαστήριο επίλυσης είναι τα αγγλικά δικαστήρια και ως εκ της αποφάσεως τους, οποιαδήποτε δανειοδότρια χώρα, οργανισμός ή ιδιώτης δικαιωθεί από το αγγλικό δικαστήριο, θα μπορεί να πουλήσει σε τρίτους κρατική γη και κρατικό πλούτο!!…»

Αναφέρεται ότι το κείμενο της Σύμβασης παραδίδετο σαν «ιερό» κείμενο από Υπουργό σε Υπουργό.

Ως Υπουργός Βιομηχανίας (1958-1961) που ασχολήθηκα πολύ με τον ορυκτό πλούτο, δηλώνω ότι ουδείς μου ανέφερε για τη Σύμβαση αυτή για την οποία αναφέρεται ότι έχει υποβληθεί σχετική επερώτηση στη Βουλή με αριθμό 6696.

Το 1940 ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας δυνάμει της σύμβασης ότι παραχωρήθηκε σε αμερικάνικο Consortium που έληγε στις 31.12.2010 και εάν δεν κατεγγέλετο προ της ημερομηνίας αυτής ανανεώνεται αυτόματα για άλλα 25 έτη.

Αναφέρεται στο κείμενο ότι «Η Ελλάδα είναι η πλουσιότερη χώρα του πλανήτη σε ραδόνιο, ρουτίλιο, κόκκινο υδράργυρο, λουτέσιο και λανθάνιο» τα οποία πρώτη φορά πληροφορούμαι για μεταλλεύματα και ότι έχει ουράνιο λιγνίτη και όλα τα γνωστά ορυκτά που έχουμε στην Ελλάδα.

Αναφέρει επίσης ότι έχουμε πετρέλαιο και το περίφημο όσμιο και ότι η Ελλάδα μόνο από τα αποθέματα μεθανίου που έχει στη μια άκρη της Κρήτης φτάνει να κινήσει για 10.000 χρόνια τα αυτοκίνητα του πλανήτη.

Βέβαια, εάν υπάρχει η περίεργη αυτή Σύμβαση, δεν μπορεί το Consortium των αμερικανικών εταιρειών να διεκδικήσει τον ορυκτό μας πλούτο διότι:

Για τους υδρογονάνθρακες με τον Ν. 4171/61 κήρυξα έκπτωτο τον ελληνοαμερικανό Χέλη ο οποίος είχε δικαίωμα έρευνας και εκμεταλλεύσεως για 100 χρόνια, βάσει συμβάσεως από το 1932.

Παρασχέθηκε όμως δικαίωμα στον Χέλη να συνεχίσει τις γεωτρήσεις στον Νομό Ηλείας και να ολοκληρώσει τις έρευνες, που διενεργούσε επί χρόνια στο Ηλειακό υπέδαφος.

Με τον Νόμο αυτό υπέγραψα Συμβάσεις με την ΕΣΣΟ, ΒΡ, ανεξάρτητο πετρελαιοπαραγωγό του Τέξας κ. Hunt, Ρουμανία, Ήλιο και παρά το γεγονός ότι προέβησαν σε γεωτρήσεις δεν παρενέβη ποτέ το Consortium.

Για τα μεταλλεύματα με το ΝΔ 4029/59 «περί αργούντων μεταλλείων» κήρυξα έκπτωτους όσους με απλή αίτηση δέσμευσαν το 75% της χώρας χωρίς να αναπτύξουν καμία δραστηριότητα και αποδόθηκαν τα ¾ περίπου της Ελλάδος ελεύθερα προς έρευνα.

Το λεγόμενο Consortium και σε Μεταλλεία εάν η σύμβαση θεωρηθεί ισχυρή, ουδεμία ανέπτυξε δραστηριότητα και συνεπώς κηρύσσεται έκπτωτο με το ΝΔ αυτό.

Εάν υπάρχει η σύμβαση αυτή και για μεταλλεύματα δεν μπορεί να τα διεκδικήσει το ανωτέρω το Consortium.

Δημοσιοποιώ την (περίεργη) σύμβαση αυτή για να διαπιστωθεί από το ΙΓΜΕ εάν υπάρχει η σύμβαση αυτή αλλά και για τα αναφερόμενα για τα μεταλλεύματα και για το μεθάνιο.

Το περιεχόμενο της σύμβασης θεωρώ όχι σοβαρό, διότι είναι αδιανόητος, κωμικός ο ισχυρισμός που επιβεβαιώνει ότι το μεθάνιο Κρήτης 10.000 χρόνια θα κινήσει τα αυτοκίνητα του πλανήτη.

Επειδή όπως μου ανέφερε ο φίλος μου ότι υπάρχει στο Ιντερνετ, οι αρμόδιοι ας εξετάσουν να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Νίκος Μάρτης

Πηγὴ μήνυμα καὶ Κλύσμα

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply