Ἴμια, ἀλήθειες καὶ ψέμματα.

Σήμερα θά ξεκινήσω μέ μίαν καταγγελία ποὺ ἔχω λάβει ὡς μήνυμα.

Στό βιβλίο τῆς Ἱστορίας τῆς Γ’  Γυμνασίου ἀναφέρονται κάποιες λεπτομέρειες ἀναφορικῶς μὲ τὰ Ἴμια. Λεπτομέρειες ποὺ καθόλου δὲν φωτίζουν τὴν ὑπόθεσι σὲ ἐκπαιδευτικό ἐπίπεδο καὶ φυσικά θέτουν βάσεις γιὰ ἀμφισβητήσεις συνόρων.

Τό ἀκριβῶς συμβαίνει;

Ἐὰν μεγαλώσουμε λίγο τό ἀπόσπασμα θὰ ἔχουμε:

Διαβάζετε κάτι περίεργο;

Μᾶλλον!!!

Στό πρῶτο ἀπόσπασμα διαβάζουμε πώς ὑπάρχουν κάποιες βραχονησίδες ποὺ ὀνομάζονται Ἴμια, ἀγνώστου ὅμως ἐθνικότητος καὶ ἀκόμη πιό ἀγνώστου διεκδικητοῦ!!!

Στό δεύτερο ὅμως εἰκονίδιο τὰ πράγματα εἶναι σαφέστερα!!!

Τό πρῶτο ἀπόσπασμα προέρχεται ἀπό τὸ βιβλίο ποὺ διδάσκονται τὰ παιδιά μας καὶ τό δεύτερο ἀπόσπασμα ἀπό τὸ βιβλίο τῆς Ἱστορίας ποὺ εὑρίσκεται στὴν σελίδα τοῦ ὑπουργείου.  (Λεπτομέρειες ἐδῶ, σελίδα 163)

Στήν σελίδα τοῦ ὑπουργείου διαβάζουμε τὸ πλῆρες κείμενον. Στὰ βιβλία τῶν παιδιῶν τό διαβάζουμε κάπως …μειωμένο!!!

Γιὰ νὰ εἴμαστε ὅμως ἔντιμοι, παρατηρῶντας τὸ ὀπισθόφυλλο τοῦ βιβλίου, μαθαίνουμε πώς ἡ εὐρωπαϊκή ἔνωσις ὡς συγχρηματοδότης (75%), λογικὰ θὰ ἔχῃ κάποιες «ἀπαιτήσεις» σχετικῶς μὲ τὴν παρουσίασι τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων. Πολύ περισσότερο βέβαια ὅταν ἡ Τουρκία ἀναμένεται νὰ εἰσέλθῃ κάποιαν στιγμὴ τὴν πύλη τῆς Εὐρώπης.

Τέλος, γιὰ νὰ θυμοῦνται οἱ παλαιότεροι καὶ νὰ μαθαίνουν οἱ νεώτεροι :

Καλὴ ἡ διαστρέβλωσις τῆς ἱστορίας ὅταν ἐξυπηρετεῖ κρατοῦντες… (λέμε τώρα….)

Ἀκόμη καλλίτερη ὅταν ἐξυπηρετεῖ μία εὐνομουμένη πολιτεία… (λέμε τώρα…)

Ὅταν ὅμως μόνον ὁ κακός τους ὁ καιρός ἐξυπηρετεῖται, κάτι πρέπει νὰ κοπῇ…

Ἄμεσα.

Φιλονόη.

 

Πηγή τῶν  πρώτων φωτογραφιῶν μήνυμα. Ἡ τελευταῖα εἶναι ἀπό τὸ βιβλίο ἱστορίας. Τὸ ταινιάκι ἀπό φίλο.


(Visited 34 times, 1 visits today)
One thought on “Ἴμια, ἀλήθειες καὶ ψέμματα.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἴμια, ἀλήθειες καὶ ψέματα. | αἰέν ἀριστεύειν

Leave a Reply