Ἐπεῖγον: Πρότασις δράσεως!

Μέ τόν νέο νόμο Καστανίδου, περνμε σ μίαν νέα φάσι γι τν λληνική κοινωνία!

Στν φάσι τς πολύτου φιμώσεως κάθε λευθέρου λόγου!

νόμος ατς δν φτιάχνεται γι ν προστατεύσ τος λληνες π ατστισικς πιθέσεις πο δέχονται καθημερινς.

νόμος ατς φτιάχνεται γι ν καταστείλ κάθε λόγο κα κάθε λληνα πο κόμη λειτουργε ς λλην!  Πο κόμη θεωρε ερ του ποχρέωσι ν παλέψ γι τν Πατρίδα του! Πο κόμη διώκεται!

Δν χω συμπεριφερθε ποτέ ατσιστικά σ κάποιον! Δν χω φερθε ποτέ σχημα σ κάποιον! Δν χω ΠΟΤΕ φερθε σ κάποιον πως δν θ θελα ν μο φερθον!

λλά ρνομαι τν φίμωσι!!!

ρνομαι τν προσπάθεια χειραγωγήσεως!!

ρνομαι τν προσπάθεια λέγχου τς ζως μου!!

Διαβστε τ ρθρο: Ἐπεῖγον! Μίλησες, θὰ πληρώσῃς! κα θ λάβετε περισσότερες πληροφορίες.

ν συντομί, τ ζήτημα εναι νόμος Καστανίδη πο περν νέους ρισμος γι τν ατσισμό, γι τν «χθροφοβία» (νεολογισμοί!!!) κα τν «ξενοφοβία» (πό νέον ρισμό πάντα) , κινώντας ατεπάγγελτα διαδικασίες κατ το πολίτου! (Βέβαια δν διευκρινίζει ποίου πολίτου!!! Σίγουρα κατ το λληνος πολίτου μως δν συγχωρεται τίποτα!!)

Παρακαλεσθε λοιπόν, σοι λληνες συμφωνετε, ν περάσετε πό τν σελίδα διαβουλεύσεως (νέα μέθοδος «δημοκρατισμο») ν φήσετε κρίσεις κα σχόλια! Εναι παραίτητος συμμετοχή λων! Εναι θέμα θνικόν πλέον!!!

Δν εναι δυνατόν ν σ φυλακίζουν γι κφράσεις πο χρησιμοποιον γενες πί γενεν, πως γι παράδειγμα τ : «γινε Τορκος»!!! (Να, κόμη κα γι ατό!!! Συγκαταλέγεται στν «χθροφοβία» ἤ τὴν «ἐχθροπάθεια»!!!!)

σελίδα τν «διαβουλεύσεων»:

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου»

Εχαριστ.

Φιλονόη.

 

Σχετικά:

Ἐπεῖγον: μίλησες; Θὰ πληρώσῃς!

Εἴμαστε ῥατσιστές! Τὶ νὰ κάνουμε;


(Visited 7 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἐπεῖγον: Πρότασις δράσεως!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Εἴμαστε «ῥατσιστές»! Τί νὰ κάνουμε; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Έπεῖγον: Μίλησες; Θὰ πληρώσῃς! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply