Οἱ κάφροι τῆς πλατείας τοῦ (ἀλλοτινοῦ) Συντάγματος!

Πρό μερικῶν ἡμερῶν εἴχαμε δεῖ  ὅλοι κάποιες φωτογραφίες περίεργες στὸ διαδίκτυο, μὲ ἕναν ἀστυνομικό τῆς ὁμάδος ΔΙΑΣ, νὰ πέφτῃ ἐπάνω σὲ ἕναν διαδηλωτή μὲ τὴν μηχανή του. (Ὅλα τὰ γεγονότα ἀφοροῦν στὴν πορεία-συγκέντρωσι τῆς 23ης Φεβρουαρίου.)

Ἐμένα προσωπικῶς μοῦ εἶχε φανεῖ κάπως τυχαῖον σὰν γεγονός.  (Μϊαν ἀθωότητα τὴν ἔχω ἐκ γενετῆς… Πρέπει νά τό προσέξω μᾶλλον……)

Τὴν ἴδια ὅμως ἡμέρα, κατὰ τὸ ἀπογευματάκι, εἶδα πάλι στὸ διαδίκτυο, ἕνα τμῆμα τῆς παρακάτω ταινίας. (Ἀπό λήψι CNN). Δίχως νὰ γνωρίζω τήν προέλευσι φυσικά τῆς εἰκόνας. Πάντως ἦταν πλέον ξεκάθαρο πώς ὁ ἀστυνομικός τῆς ὁμάδος ΔΙΑΣ δὲν ἔπεσε τυχαίως ἐπάνω στὸν διαδηλωτή.

Ἀμέσως μετά ἀπό τὸ χτύπημα τοῦ διαδηλωτοῦ, ὁ ἀστυνομικός ἐδέχθη βόμβες μολότωφ. Μία ἀπό αὐτὲς τὸν ….ἄναψαν!

 

 
 
Τό εἴδατε;

Φαντάζομαι πώς ναί! Τί καταλάβατε;

Τό θρᾶσος; Φυσικά!

Τὸ θρᾶσος ὅλων!!!

Νὰ πιάσουμε τά γεγονότα ἀπό τὴν ἀρχή;

Ἔχουμε λοιπόν καί λέμε:

23 Φεβρουαρίου, πραγματοποιεῖται ἡ μεγάλη διαδήλωσις στὴν Ἀθήνα κι ὁ κόσμος κατευθύνεται πρὸς τὸ Σύνταγμα!

Ὁ κόσμος διαδηλώνει εἰρηνικότατα! Ὁ κόσμος ὅμως. Ὄχι οἱ κάφροι!

Ποιοί εἶναι οἱ κάφροι;

Λίγο πρίν  φθάσῃ ἡ κεφαλή τῆς πορείας στὸ Σύνταγμα, ἀνάμεικτες ὁμᾶδες ἀστυνομικῶν (ΜΑΤ) καὶ μπαχαλάκηδων ἔχουν προβεῖ σὲ ἕναν ἀγώνα δρόμου!

(Καλό θὰ ἦταν σὲ ἐτοῦτο τὸ σημεῖον νὰ διαβάσετε τὸ Ἡ ἀποδοτική ἐπιχείρησις κράτος-παρακράτος Α.Ε. , ΜΑΤ, μπαχαλάκηδες καὶ ἀλήθειες καὶ Τά «ἔξυπνα» παιχνίδια τῶν ΜΑΤ!!! (Ποὺ μάθαμε πλέον! Ὅποιο θέλετε. Κυρίως τό δεύτερο!)

Αὐτός ὁ ἀγών λοιπόν, δὲν εἶχε νὰ κάνῃ μὲ τὴν ἐπικράτησι ἀλλά μὲ τὴν προσπάθεια καταλήψεως τῆς πλατείας ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (αὐτό σὰν ὄνομα νὰ τὸ θυμᾶστε, γιατί ἐκεῖ στήθηκε κι ἐκεῖ καταλύεται τώρα τελευταῖα τὸ Σύνταγμα τῶν Ἑλλήνων!!) Ὄχι φυσικά μεταξύ κρατικῶν καὶ παρακρατικῶν ὁ καυγάς!! Ὄχι! Ἐδῶ ἔχουμε τὸ τρελλό κι ἀνισόρροπον!!! Σύμπραξις κρατικῶν-παρακρατικῶν γιὰ νὰ καταλάβουν τὴν πλατεία τοῦ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ καὶ νὰ τὴν κάνουν ἀπλησίαστη στοὺς διαδηλωτές!!! Γνωστό; Σὲ κάποιους ναί….

Φθάνουν λοιπόν τὰ καλά παιδιά στήν πλατεία καὶ παίρνουν τὶς θέσεις τους. Κάπου ἐδῶ μπαίνει καὶ τὸ ἄλλο «καλόπαιδο», ὁ «δάσκαλος», ποὺ καθορίζει θέσεις καὶ ὥρα «συμπλοκῶν»!!!

Τὸ σκηνικό ἔτοιμο!! Ὁ κάθε «καλλιτέχνης» στὴν θέσι του καὶ ἀναμένονται οἱ «θεατές»!! (Ἔχουν πέσει καὶ τὰ ἀνάλογα τηλεφωνήματα… Κι ὁ ἀνάλογος προγραμματισμός… Κάποιοι κυττοῦν τὰ ὥρολόγιά τους….)

Καὶ τώρα ἀρχίζει τό μπάχαλο!!!! Νὰ οἱ Μολοτωφ, νὰ τὰ δακρυγόνα, νὰ οἱ φωτιές…. Ποιός ἐνοχλεῖται ὅμως περισσότερο ἀπό ὅλα αὐτά; Ὁ κρατικός; Ὁ παρακρατικός; Ἤ ὁ πολίτης; Φυσικά ὁ ἄμαθος καὶ ἀνυποψίαστος πολίτης!!! Γιατὶ οἱ ἄλλοι καὶ ἐκπαιδευμένοι εἶναι καὶ πληρώνονται γιὰ νὰ τά κάνουν!!!

Τὶ θὰ κάνῃ ὁ ἄμαθος κι ἀνυποψίαστος πολίτης; Τὸ φυσικότερον!!! Θὰ φύγῃ!!!

Νὰ μὴν ἀναφερθοῦμε φυσικὰ σὲ κάτι ἄλλους ποὺ πέρασαν ἀπό τὴν πλατεία κι …ἀπεχώρησαν… ἄκαπνοι!  (Ὅπως τὸ ΠΑΜΕ!!! Αὐτοί κι ἐὰν ἦταν προγραμματισμένοι!!)

Καὶ ἡ διαδήλωσις; Πάει… Καπνός… Σὰν τοὺς καπνούς ποὺ σήκωσε ἡ ἐταιρεία κράτος-παρακράτος Α.Ε…. Ἔμειναν στήν πλατεία κάτι λίγοι ῥομαντικοί νὰ παλεύουν μὲ τὶς συνειδήσεις τους κυρίως… Σὲ πολύ λίγο ἡ πλατεία ἦταν καμμένο τοπίο….

Κι ὅμως, κάτι εἶναι στραβό…. Κάτι ἀνάποδο… Δὲν γίνεται νὰ τοὺς ἐπιτρέπουμε νὰ μᾶς χρησιμοποιοῦν ὡς πρόβατα!! Δὲν εἴμαστε πρόβατα!

Ἔχω τό δικαίωμα τῆς διαμαρτυρίας κι ἔχει (ΜΟΝΟΝ Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ!!!) τὸ δικαίωμα τῆς καταστολῆς μου ἐὰν παρανομήσω! Ἐὰν ὅμως δὲν παρανομῶ, τότε γιατί προλαμβάνει τὰ γεγονότα; Ποιός λοιπόν ἐγκληματεῖ; Ὁ πολίτης ἤ ὁ ἀστυνομικός;

Καὶ μήν μοῦ  πῇ  κάποιος γιὰ τοὺς καλούς ἀστυνομικούς ποὺ μᾶς φροντίζουν, καὶ μᾶς προστατεύουν… Μήν δουλευόμαστε πλέον… Κι ἔγώ ἔτσι πίστευα. Ἒως τῆς στιγμῆς ποὺ κατάλαβα πώς τόν μόνον ποὺ θὰ ὑπηρετήσουν εἶναι τόν «ἐργοδότη» τους. Δῆλα δή, τό κράτος. Ποτέ τὸν πολίτη, ποὺ κατά βάσιν εἶναι ὁ ἐργοδότης τους!

 Μὰ τὸ κράτος παρανομεῖ δίνοντας τέτοιες ἐντολές στοὺς ἀστυνομικούς. Ἔςτω, εἶναι ὁ ἠθικός αὐτουργός. Ὅμως τό χέρι ποὺ «σφάζει» δὲν εἶναι τοῦ ἠθικοῦ ἀλλά τοῦ αὐτουργοῦ!! Τοῦ ἀστυνομικοῦ!!! Καὶ δυστυχῶς γέμισε κάφρους καὶ τὸ ἀστυνομικό σῶμα καὶ ἡ πλατεία (τοῦ ἀλλοτινοῦ) Συντάγματος!

 Δὲν γίνεται τόση σαπίλα… Δὲν μπορεῖ….

Κι ὅμως… Καί γίνεται καὶ μπορεῖ!! Δυστυχῶς! (Ἡ ἐξαίσια συμπεριφορά τῆς «ἑλληνικῆς» ἀστυνομία!!! Τί ἔλεγα γιὰ κράτος-παρακράτος Α.Ε.; Εἰδικά αὐτὰ τὰ κατακάθια ποὺ ψέκασαν πολίτες, εἰδικά αὐτά, εἶναι ἀκριβῶς αὐτό ποὺ περιγράφει ὁ τίτλος τῆς ἐταιρείας! ) 

Φιλονόη.

 

Υ.Γ. Αὐτός ὁ καυγάς μεταξύ κράτους-παρακράτους, εἶναι ἕνα ἄριστα στημένο σκηνικό ποὺ καμμίαν σχέσι δὲν ἔχει μὲ τὴν πραγματικότητα. Κάποιος θὰ πρέπῃ, ἐκτός ἀπό τὰ ἄλλα μαθήματα, νὰ τοὺς διδάξῃ καὶ  ἠθική… Ἀλλὰ… Πρὸς ὥρας τὸ θέμα εἶναι πώς αὐτοί οἱ κάποιοι πρέπει ἐπί τέλους, νὰ πάρουν τὸ εἰκονικό τους καυγά καὶ νὰ πᾶνε παρακάτω. Ὅσο περισσότεροι τοὺς καταλάβουν, τόσο πιό κακά ξεμπερδέματα θὰ ἔχουν στό τέλος… Ἡ ἐταιρεῖα κράτος-παρακράτος Α.Ε. ἀπό τὴν στιγμή ποὺ ἔγινε γνωστή, εἶναι καί τελειωμένη!


 

 

 

 

 

 

(Visited 53 times, 1 visits today)
Leave a Reply