Ὀργανωμένη ἐπίθεσις κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ!

Πάλι θὰ σᾶς βάλω νὰ δεῖτε τὸν Νεοκλῆ Σαρρῆ. (Ὅσοι φυσικά ἔχετε κάποιο ἐνδιαφέρον γιὰ νὰ τὸ κάνετε.)

Ὁ Σαρρῆς ἁπλῶς «ἀνακοινώνει» ὅσα διαβάζουμε, συζητᾶμε καὶ ὑποψιαζόμαστε καθημερινῶς τὰ τελευταῖα χρόνια.

Γιὰ ὅσους δὲν «γνωρίζουν» εἶναι καιρός νὰ μάθουν.

Δὲν ἔχουμε δικαίωμα στὴν ἄγνοια πλέον.

Ἡ ἄγνοια σκοτώνει!

Φιλονόη.

 

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply