Καταστρέφει καὶ δὲν πληρώνει! Ἔτσι τοῦ ἀρέσει!

Ἐν τάξει λοιπόν, νὰ δεχθῶ πώς δὲν ἔχετε καμμίαν σχέσι μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὸ ΠΑΜΕ. Γιὰ νὰ τὸ λέτε μὲ τὸσο πᾶθος, ὀφείλω νὰ σᾶς πιστεύσω.  Ἐπίσης ὀφείλω νὰ καταγγείλω πώς εἴσαστε ἀκριβῶς αὐτό ποὺ δηλώνετε πώς εἶστε. Ἀκυρωτές το Συντάγματος κα τς λληνικς πολιτείας

Νὰ τὸ αἰτιολογήσω; Τὸ χρειάζεστε; Θεωρώντας ἐσεῖς πώς τὸ κρᾶτος παρανομεῖ μὲ τὶς συμβάσεις ποὺ ὑπέγραψε, ἀφ’ ἑνός δὲν καταδικάζετε κινήσεις βανδαλισμοῦ καὶ καταστροφῆς, ἀφ’ ἑτέρου τὶς ὑποστηρίζετε. Δὲν ξέρω γιὰ ὅλους ὅσους συμμετέχουν στὸ κίνημα, λλά Παπαδόπουλος συμφωνε κα τ δηλώνει! Παρακαλῶ:

Συγκεκριμένα μετὰ ἀπὸ τὸ 12ο  λεπτό, ὁ κύριος Παπαδόπουλος ὄχι μόνον ὑποστηρίζει τὴν καταστροφή τῶν μηχανημάτων στοὺς σταθμούς ἀστικῶν συγκοινωνιῶν ἀλλὰ οὐσιαστικῶς συμβουλεύει ν δρομε μ τν τρόπο πο σκέπτεται διος. Ἀκύρωσις τῆς ἀτομικῆς περιουσίας κύριε Παπαδόπουλε; Πέρασε παρακαλ ν τ ναλύσς στν λληνικό λαό! λλά ν τ ναλύσς κριβς πως τ ννοες! Γιατί ἐὰν δὲν ἔχῃς πρόβλημα μὲ καταστροφή δημοσίου περιουσίας, ποὺ ΟΛΟΙ μες χουμε πληρώσει γι ν πάρχ, τότε δν χεις πρόβλημα μ καταστροφή κα κύρωσι καμμίας περιουσίας! Νὰ θεωρήσω δεδομένο πώς ὅταν θὰ άναλάβῃς ἐξουσίες θὰ ὀργανώνῃς ἀποστολὲς καταστροφῆς περιουσιῶν σὲ κάθε σπίτι ποὺ δὲν σοῦ ἀρέσει ὁ ἰδικοκτήτης του; Ἀκόμη κι ἐὰν ἔχῃ ἀνόμως ἀποκτήσει τὸ σπίτι; Κι ὁ νόμος κύριε Παπαδόπουλε; μήπως σύ εσαι νόμος;

Ἐπιθυμεῖς λοιπόν τὴν ἀκύρωσι τῆς ἰδιοκτησίας! Γιατί αὐτό θέλεις κύριε Παπαδόπουλε! Ἀλήθεια, τὶ ἀκριβῶς ἔχεις στὸ μυαλό σου; Κάτι σὲ κατακόκκινο μήπως; Ἀπό τὸ πολύ αἷμα;

Γιὰ τὴν «χώρα ποὺ θὰ γίνῃ στὸ μέλλον», ὅπως λές, ποὺ δὲν θά πληρώνῃ κανείς, τίποτα, ἔχω ἐπιφυλάξεις. Γιατί κάποιος θά πρέπῃ νὰ ἐργάζεται καὶ νὰ παράγῃ χρῆμα. Ἐκτός ἐὰν βασίζεσαι στοὺς ΛΑΘΡΟμετανᾶστες, τοὺς ὁποίους ὅταν θὰ φτιάξῃς τὴν χώρα ποὺ ὀνειρεύεσαι, θ τος χς σκλάβους γιν μετακινεσαι σύ λευθέρως. Γιὰ ἐτοῦτο τοὺς θέλετε ἐδῶ; Μὰ ἐὰν τοὺς θέλετε γιὰ ἐτοῦτο, τότε ἐγώ προτιμῶ νὰ εἶμαι ῥατσίστρια. Γιατί ἐγώ θέλω νὰ ἐργάζεται ὁ Ἕλλην, νὰ ζῇ ἀξιοπρεπῶς καὶ νὰ μπορῇ νὰ πληρώνῃ ὅσα χρειάζεται. Δν θέλω δούλους. Οτε λευκούς οτε μαύρους. Ἀλλά μᾶλλον οὖτε καὶ σὲ αὐτό συμφωνοῦμε.

Ἔχω ἄλλην ἄποψιν ὅμως!    Αὐτήν λοιπόν τὴν χώρα, στὴν ὁποία ἀναφέρεσαι, ἐμεῖς τὴν ἔχουμε! Δὲν τὴν πετᾶμε. Νὰ πετάξουμε τὰ κατακάθια ναὶ! Ἀλλά τὴν χώρα τὴν ἔχουμε! Τὴν φιλοσοφία τὴν ἔχουμε! Τὴν σκέψι τὴν ἔχουμε! Κι σ δν τν θέλεις κύριε Παπαδόπουλε. σύ θέλεις ν τν καταργήσς κα ν τν κυρώσς! Μὲ τὴν καταστοφή;   (Βέβαια στὸ 17ο  λεπτό τὸ ἀνασκευάζεις ἐλαφρῶς, γιατί σὲ πίεσαν, ἀλλά δὲν ξεφεύγεις!!! Τὰ ἴδια λές!) Γιὰ ἐτοῦτο καὶ μόνον κύριε Παπαδόπουλε, δὲν μοῦ ἀρέσεις!

Πᾶμε ὅμως καὶ στὸ ἄλλο, ἐκεῖνο γιὰ τοὺς φασίστες καὶ τοὺς ῥατσιστές. Μοῦ ἄρεσε πάρα πολύ ὁ πολύ ἀπλὸς τρόπος ποὺ τὸ διετύπωσες.  Δὲν θέλετε λοιπόν φασίστες καὶ ῥατσιστές!

Μάλλιστα. Βέβαια γι σς φασίστες εναι σοι κρατον λληνική σημαία. Κι ἐπεί δὴ ἐγώ κρατῶ Ἑλληνική σημαία, εἶμαι φασίστας. Μὲ τὰ δικά σας πάντα κριτήρια. 

Δὲν θέλετε καὶ ῥατσιστές. Ἐγώ λοιπόν ἐπίσης δηλώνω ῥατσιστής. Μὲ τὰ δικά σας κριτήρια πάντα. Διότι, παρά τοῦ γεγονότος πώς ποτέ δὲν ἔχω φερθεῖ ῥατσιστικά σὲ ἄνθρωπο, ξακολουθ ν πιθυμ κα ν διεκδικ τν ξοδο τν ΛΑΘΡΟμεταναστν πό τν χώρα μου. Κάτι τέτοιο ὅμως γιὰ ἐσᾶς εἶναι ῥατσιστικό! Καὶ φυσικά, ἐὰν κρίνω ἀπό τὰ φιλικά σας ἱστολόγια, εἶστε πάνω ἀπό ὅλα καὶ πρώτα ἀπό ὅλα ὑπέρ τῆς «δικαιώσεως» τῶν καημένων ἀπεργῶν πείνας.

Αὐτοί ὅμως οἱ καημένοι, ὅταν παρεβίαζαν τὰ σύνορα, δὲν τὸ ἔκαναν μὲ σκοπό τὴν δική μου ἐλευθερία. Τὸ ἔκαναν γιατὶ ἁπλῶς ἦταν καταπατητές. Ὅταν παρεβίαζαν τὸ Σύνταγμα, δὲν τὸ ἔκαναν γιατί σέβονταν τὰ δικαιώματα τοῦ κάθε συνανθρώπου τους. Τὸ ἔκαναν γιατί ἀκριβῶς δὲν τὰ σέβονταν. Ὅταν κατέλαβαν τὴν Νομική, δὲν τὸ ἔκαναν γιατὶ σέβονταν τὴν πολιτεία, ἀλλὰ γιατὶ ἤθελαν νὰ τὴν καταργήσουν!

Δὲν πᾶς κάπου ἐπισκέπτης, ἀκάλεστος, νὰ σὲ ταΐσουν, νὰ σὲ ποτίσουν καὶ στὸ τέλος νὰ κάνῃς ἀπεργία πείνας γιὰ νὰ καταφέρῃς τὴν …ἔξοδο τοῦ νοικοκύρη. Ατό λέγεται κατάχρησις κα χαριστεία.  

Ἔτσι λοιπόν! Νὰ βγαίνετε καὶ νὰ τὰ λέτε! Ἔτσι νὰ σᾶς μάθουν κι αὐτοί ποὺ δὲν σᾶς ξέρουν!  Καὶ τὸν  Δημητριάδη πάντα ἀπό κοντά κύριε Παπαδόπουλε! Λίγο ἀκόμη ἐὰν μείνῃ δίπλα σου, θὰ τὸν κάνῆς ξεφτέρι. Κι ἐπεί δή φαντάζομαι πώς θὰ ἔχετε πολλά ξεφτέρια σὰν καὶ τοῦ λόγου σου, νὰ τὸ χαίρεστε τό κίνημά σας. Ὅπως καὶ τὶς ὑποκρισίες σας!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἐγώ πίστευα πώς μόνον ὁ Δημητροκάλλης εἶναι τὸ μεγάλο τιμώμενο πρόσωπο τῆς παρέας σας! Δὲν φαντάστηκα… Πῶς θὰ μποροῦσα ἄλλως τε… Ἀλήθεια, μὲ τὸν ΑΝΤΑΡΣΥΑ τὶ ἀκριβῶς σχέσι ἔχετε; Μὲ τὸν Κωνσταντίνου; Θὰ τὰ λέμε… Θὰ τὰ λέμε… Ὄχι ὅλα μαζεμένα σήμερα… Ἔχω ὑπομονή…

Πάντως ἕνα περίεργο πρᾶγμα… Κάθε φορά ποὺ ὁ Ἑλληνισμός πάει νὰ πάρῃ τὰ ἐπάνω του, δύο ξένοι γάϊδαροι ἔρχονται καὶ μαλώνουν γιὰ τὸ ποιὸς θὰ ἁρπάξῃ τὸν ἀχυρώνα… Τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐννοῶ… Ἀλλά τὸ μάθαμε κι αὐτό… Ἄλλως τε, θὰ τὰ λέμε….Συχνά…

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply