Νὰ τὸν χαίρεστε βρέ!

Πάντως αὐτὸ τὸ «ὅ,τι τὰ γνώριζε», ἐμένα πολὺ μὲ προβληματίζει… Πῶς στὰ κομμάτια τὰ ἤξερε; Καὶ ἀπὸ ποῦ;

Ξέρετε κάτι;

Γιὰ νὰ τὰ γνωρίζῃ, καὶ μάλλιστα 11 χρονάκια πρίν, ὁ κύριος ἦταν στὰ «κόλπα»… Ἀκόμη καὶ στὸ μεγάλο κόλπο τῆς χρεωκοπίας….

 

Πάει ὁ 13ος μισθός, κι ὁ 14ος, καὶ ἡ συνεκμετάλλευσις, καὶ ἡ ἰσοπέδωσις τοῦ στρατοῦ, καὶ τὰ σύνορα…. Καὶ πόσα ἤξερε τὸ «παλληκάρι»… Λίγα μᾶς εἶπε….

Καὶ πόσα ἔκανε τὸ «παλληκάρι» γιὰ νὰ τὰ σταματήσῃ; Μήπως ὅμως τὸ «παλληκάρι» δὲν στήριξε τὸν ΓΑΠ μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις;

Λοιπόν, νὰ τὸν χαίρεστε….

Δὲν μοῦ κάνει…

Σὲ τίποτα…

Φιλονόη.

Υ.Γ. Νὰ περιμένουμε φυσικά συντόμως τὴν διαγραφή τοῦ χρέους; Καὶ μετὰ θὰ σκύψουμε κι ἄλλο ἀπὸ «εὐγνωμοσύνη»; Λοιπόν, γιατὶ ἐγώ πολύ φοβοῦμαι πὼς τὸ «παλληκάρι» σταμάτησε νὰ ὁμιλῇ, διότι ἔλαβε παχυλή «ἀποζημίωσι»; Καὶ μάλλιστα συνέβαλε καὶ στὴν ὁριστική παραχώρησι τοῦ Αἰγαίου μὲ τὴν ὑποστήριξί του στὸ μνημόνιο; Μόνος του τὰ εἶπε… Μόνοι μας ἂς ξεστραβωθοῦμε….

(Visited 69 times, 1 visits today)
Leave a Reply