Γιατί ἀκόμη πιστεύουμε πώς ὑπάρχουν νόμοι;

Τὰ «φαντάσματα» εἶναι φαντάσματα! Καὶ ἡ ἀνομία καλά κρατεῖ! Τελικῶς θὰ ἀρχίσουμε βεβαίως νὰ ἀναρωτιόμαστε πλέον, γιὰ τὸ ποιὸς τηρεῖ τοὺς νόμους! Μᾶς κάνει ἐντύπωσι ἐὰν τηροῦνται! Τόσο ἄθλιοι εἶναι ΟΛΟΙ τους!

Ἀνιστόρητοι καὶ ἐπικίνδυνοι!

Ὁ Λιᾶκος, ὡς φάντασμα, κατατρώγει τὶς σάρκες τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος, δηλητηριάζει τὰ παδιά μας καὶ καταστρατηγεῖ νόμους.  Παράγει Δραγῶνες, Ῥεπούσηδες, ἀναρχοαυτονόμους καὶ ἀριστερούληδες. Ἀλλά οὐδεῖς τὸν ἀγγίζει! Γιατί;

Τὸ ΣτΕ ἔχει ἀποφανθεῖ! Ὁ Λιᾶκος κατέχει παρανόμως μίαν θέσι ποὺ δὲν τοῦ ἀνήκει! Τὸ κράτος (μὲ ὅλες τους τὶς μορφές, δεξιές, ἀριστερές, κεντρῶες, σοσιαληστρικές καὶ καπιταλιστικές) ἀρνεῖται νὰ ἐφαρμοσθῇ ὁ νόμος! Τόσο καλά!

Καὶ κάποιοι ἐλπίζουν ἀκόμη!

Ἀλήθεια, σὲ τί;

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ὅταν θέλῃς νὰ κτυπήσῃς ἕναν κοινωνικό ἱστό, κτύπα τὴν παιδεία του! Τριάντα χρονάκια ἀρκοῦν… Ἀναζητώντας τὶς ῥίζες τοῦ κακοῦ, καταλήγουμε σιγά σιγά σὲ ὅσους δροῦν ἤ ἔδρασαν κατὰ καιροὺς, μὲ στόχο τὸν ἀπόλυτόν μας ἔλεγχο. Ἀπὸ αὐτούς ξεκινᾶμε… Καὶ σὲ αὐτοὺς καταλήγουμε…

Καὶ ἡ Δραγώνα κατέχει παρανόμως πανεπιστημιακή θέσι. Δὲν εἶναι κάτοχος πανεπιστημιακοῦ  τίτλου. Ὡς μή κάτοχος πτυχίου, πρέπει νὰ ἀπομακρυνθῇ! Ἀλλά δὲν ἀπομακρύνεται…. Τὰ ἴδια παντοῦ… Τὰ ἴδια… Ἀλήθεια, γιατί ἀκόμη πιστεύουμε πώς ὑπάρχουν νόμοι;

σχετικά θέματα:

Ἡ Δραγώνα εἶναι παράνομη ἀλλά παραμένει.

Κι ἐδῶ ὅλο τὸ σύστημα ποὺ δομήθηκε μὲ τέτοιον τρόπο ὥςτε νὰ μὴν ξεφεύγῃ οὐδεῖς:

Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ ὁ πραγματικός του ῥόλος. [1]

Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ ὁ πραγματικός του ῥόλος.[2]

Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ ὁ πραγματικός του ῥόλος.[3]

Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ ὁ πραγματικός του ῥόλος. [4]

Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ ὁ πραγματικός του ῥόλος.[5]

Μπαμπινιώτης, κόρες καὶ συμπέθεροι. (ΕΛΙΑΜΕΠ 6)


(Visited 35 times, 1 visits today)
Leave a Reply