Ἐλλειψογρᾶφος!

Ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἦταν ἐλεύθεροι, ἔκαναν καὶ ἐλεύθερες πράξεις. Ἐλεύθερες ἔρευνες! Ἐλεύθερες μελέτες!

Νὰ ὑποθέσουμε πώς ἡ σημερινή ἐπιστήμη εἶναι ἀνελεύθερη; Μονομερῆς; Κατευθυνομένη; Δὲν ξέρω…. Πάντως δὲν εἶδα καὶ κάποιο ἔργο της ποὺ νὰ κάνῃ τὴν ζωὴ στὸν πλανήτη καλλίτερη. Εἶδα τεχνολογία, ἀλλά ἐπιστήμη…. Δὲν εἶδα… Κι αὐτό σκλαβώνει ἀκόμη περισσότερο…

Αὐτό ποὺ κινεῖται ἐπάνω (στὀ κέντρο), εἶναι ὁ ἐλλειψογρᾶφος τοῦ Ἀρχιμήδους! Ὁ Γράφων ἐλλείψεις!

Πιό κάτω, μᾶς παρουσιάζεται σὲ ἄλλην «μορφή» ἀπὸ ἕνα ταινιάκι, ἀκόμη πιό ἀναλυτικό καὶ πλῆρες:

Εἶναι τέλειο! Γιὰ ὅσους καταλαβαίνουν φυσικά…

Φιλονόη.

πηγή: ἐλεύθερη ἔρευνα καὶ ἐννέα ἔτη φωτός

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply