Ὁ βωμὸς τῶν δώδεκα θεῶν καὶ ἡ ἀξία του.

Ὁ βωμὸς τῶν δώδεκα θεῶν ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μνημεῖα ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ δοῦν τὸ φῶς τοῦ ἡλίου. Κι ὅμως τώρα κεῖται δίπλα στὶς γραμμὲς τοῦ ἠλεκτρικοῦ σιδηροδρόμου, σείεται κάθε μερικά λεπτά καὶ καταδεικνύει τὸ ἀπολίτιστον τοῦ συγχρόνου κρατικοῦ μηχανισμοῦ.

Ἕνα μνημεῖον ἀνθρωπιᾶς, διότι ταὐτοχρόνως μὲ ὅλα τὰ ἄλλα, ἦταν καὶ βωμός τοῦ ἐλέους! Ἕνα μνημεῖον ποὺ πρέπει νὰ διασωθῇ διότι ἐκπροσωπεῖ ὅλο τὸ μεγαλεῖον τῆς φυλῆς μας.

 Ἴσως γιὰ κάποιους νὰ σημαίνῃ πολύ περισσότερα, ἀλλά παραμένοντας στὰ τοῦ πολιτισμοῦ ποὺ ἐκπροσωπεῖ, ὀφείλουμε ὡς Ἕλληνες νὰ τὸν διασώσουμε καὶ νὰ τὸν ἀναδείξουμε.

Χιλιάδες Ἑλλήνων συγκεντρώθηκαν ἐχθές τὸ πρωΐ  γιὰ νὰ διεκδικήσουν τὸ δικαίωμα τοῦ ναοῦ στὸ φῶς. 

Ἡ πολιτεία ὅμως ποῦ ἦταν; Ἡ πολιτεία ἀπούσα καὶ ἀδιάφορη!

Θὰ ἔπρεπε ὅλοι μας νὰ σκύψουμε μὲ ἐνδιαφέρον στὴν διάσωσι καὶ ἀνάδειξι τοῦ μνημείου. Εἶναι ἱερότατό μας χρέος!  Καὶ φυσικά θὰ ἔπρεπε ὁ πρωτεργάτης νὰ εἶναι ἡ πολιτεία….

Ἀντί νὰ λάβῃ ὅμως  ἡ πολιτεία τὴν πρωτοβουλία τῆς διασώσεως τοῦ μνημείου, πρέπει κάποιοι νὰ διεκδικοῦν τὸ αὐτονόητον. Ἀλήθεια, γιατί ἀκόμη κάποιοι κρατοῦν ῥόλους ποὺ δὲν ἀντιλαμβάνονται, σὲ ἐτοῦτο τὸ θέατρο τοῦ παραλόγου;

Γιὰ πόσο ἀκόμη αὐτὴ ἡ πολιτεία (καὶ κάποιοι «πολίτες» της) θὰ ἀποδεικνύεται ἀνάξιοι ἀπόγονοι ἀξίων προγόνων;

Τὸ μνημεῖο εἶναι ἱερό. Ὄλοι μας τοῦ ὀφείλουμε κάτι! Τοὐλάχιστον τὸν σεβασμό μας καὶ τὴν στήριξί μας στὴν διάσωσί του.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Εὐχαριστῶ πολύ τὸν Χρῆστο γιὰ τὶς φωτογραφίες.

(Visited 51 times, 1 visits today)
Leave a Reply