Ὁ καθόλου τυχαῖος θάνατος ἑνός ἀναρχικοῦ.

 
Ἄχ Ἑλλάδα σ΄ἀγαπῶ
καί βαθειά σ’ ευχαριστῶ
γιατί μ΄ ἔμαθες νά ξέρω
ν΄ ἀνασαίνω ὅπου βρεθῶ,
νά πεθαίνω ὅπου πατῶ
καί νά μή σέ ὑποφέρω.
Τί εἶναι κοινωνία;
Πῶς ὁρίζεται τό περίβλημα της; Ποιό εἶναι τό περιεχόμενό της;
Κοινωνία, λοιπόν σημαίνει, ἄνθρωποι πού τείνουν νά μοιάσουν, νά ἔχουν κοινά,
γιατί ἡ ρίζα τῆς λέξεως κοινωνία εἶναι ἀκριβῶς αὐτή. Ἄν διαλέξης νά εἶσαι ἄλλος
καί ὄχι κοινός, νά εἶσαι διαφορετικός καί αὐτή ἡ διαφορετικότητα νά ἔχη νά κάνη
μέ τή μή ἀγελαία συμπεριφορά. Ὅταν ἔχης τίς δικές σου ἀπόψεις καί δέν
ἀναπαράγεις τίς ἀπόψεις πού σοῦ σερβίρουν, γιατί δημιουργεῖς δικές σου
σκέψεις, δέν ἔχεις θέσι σ΄αὐτόν τόν κύκλο. Κοινωνικό περίγυρο, τόν λένε.
Ἄντέχεις ὅσο μπορεῖς νά μή κουβεντιάζεις μέ κανένα (ὅσο περνοῦν τά χρόνια καί κουβεντιάζεις μέ λιγότερες φωνές), ὅσο ἀντέχεις νά λές τά δικά σου μέ ὅποιο
κόστος. Ἀντέχεις, κυρίως, ὅσο σοῦ ἐπιτρέπει ἡ εὐαισθησία σου, μά ἕνα πρωί οἱ
λιγοστοί πού ἐνδιαφέρονται γιά σένα σέ βρίσκουν ἀναχωρητή αὐτῆς τῆς ζωῆς
καί αὐτό δέν εἶναι τυχαῖο. Ἔμφραγμα τό λένε οἱ γιατροί ἀλλά πίκρα θά τό ΄πῶ
ἐγώ καί αὐτό δέν εἶναι τυχαῖο.
Υ.Γ. Ντάριο Φό, συγγνώμη
Ρ.Α.
Δὲν ἔγραψα κάτι γιὰ τὸν Ῥασούλη…  Δὲν πρόλαβα… Ἀλλὰ θὰ μοῦ λείψῃ… Ὅπως καὶ σὲ ὅλους μας.
Φιλονόη.
(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply