Τὸ γιαουρτάκι κάνει καλό στὴν ἐπιδερμίδα!

Κι ἔφτιαξε μίαν ἐπιδερμίδα!!!

Μία γιαουρτιά ἔφαγε (ἔτσι εἶπαν) ὁ Ἀλαβᾶνος! Τὸ πόσο ὅμως στενοχωρέθηκε!!  Δὲν λέγεται!  Γιὰ νὰ μὴν σᾶς πῶ πώς τὸ γιαούρτι τοῦ χάρισε κάτι ψηφαλάκια παραπάνω… Ὄχι σπουδαῖα πράγματα… Ἦταν βλέπετε μικρό κεσεδάκι! Δὲν ἦταν πήλινο!! Δὲν εἶχε καὶ πετσούλα!  Γιὰ νὰ τὸ καταλάβῃ! Καὶ νὰ χαρῇ τὸ «παλληκάρι» κάπως περισσότερο μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν….

Ἀλλὰ τώρα πάει ὁ Ἀλαβᾶνος! Μπαγιάτεψε!! Ποιός εἶναι ὁ κακός; Θὰ ἔλεγα ποιὸς εἶναι τὸ παχύδερμο, ἀλλὰ δὲν τὸ λέω γιατί κυκλοφορεῖ καὶ ἡ ἐχθροπάθεια τοῦ Καστανίδου!!! Νὰ μὴν τὴν πάθουμε ἀπὸ παγκαλοπάθεια! Νὰ πᾶμε ἀπό κάτι πιὸ σοβαρό!

Ὁ Πάγκαλος λοιπόν ἐπείνασε! Σύνηθες θὰ πεῖτε…

Δὲν εἶχε μαγειρέψει καὶ ἡ κυρά! Ἔχει ἀκόμη καὶ τὰ νεῦρα της γιὰτί ἔχασε ἐκεῖνον τὸν παλιοδῆμο… Εἶπε λοιπὸν νὰ βγῇ καὶ νὰ ξεσκάσῃ, τὸ πιντί! Λίγο παρακάτω.. Στὰ Καλύβια! Πῆρε καὶ τὴν διμοιρία του μαζύ… Ποῦ νὰ πάῃ μόνος του; Τολμάει; Δὲν τολμάει… Καὶ ξεκίνησε… Ὅταν ὅμως ἔφθασε, κάποιοι δὲν τὸν ἤθελαν… Καὶ τοῦ πέταξαν …γιαουρτάκια! Μὲ πετσούλα ὅμως! Καλυβιώτικα!!! Δυστυχῶς, δίχως τὸ πήλινο!! Δυστυχῶς!!!

Ἔξαλλος ὁ ἀντιπρόεδρος!!! Ποιοὺς κυβερνᾶ; Τούς γιαγκοῦλες; Φώναξε καὶ τὶς ὁμαδοῦλες  (τῶν κοπριτῶν καὶ ἀχρήστων) τῆς ΔΙΑΣ κι ἔκατσε νὰ φάῃ μίαν …καζάνα μπουκιές, γιὰ νὰ πᾶνε κάτω τὰ φαρμάκια!!!  Πολὺ πίκρα πῆρε… Μὰ πάρα πολύ!!! Κράξιμο στὴν Βουλιαγμένη! Κράξιμο στὸ Παρίσι! Κράξιμο στὸν δρόμο ἀπὸ περαστικούς… Κράξιμο παντοῦ…


Φᾶε, φᾶε... Κάποιαν στιγμή θὰ σκάσῃς... Ποῦ θὰ πάῃ;

Βέβαια, ὅταν δὲν τὸν καταγράφουν οἱ δημοσιογρᾶφοι, σηκώνει τὴν βαριά του παγκαλικὴ χερούκλα  καὶ βαράει στὸ δόξα πατρί!  Συνήθως εἶναι ὅμως φρόνιμος! Δὲν βαράει! Δὲν ἀπειλεῖ! Δὲν τρομοκρατεῖ!  Ποτὲ δημοσίως! Πάντα ἰδιωτικῶς τὰ κάνει αὐτὰ ὁ ἀντιπρόεδρος! Πάντα!  Ξέρει νὰ κρατάῃ (δημοσίως) τὰ προσχήματα! Τοὐλάχιστον….

Ἀλλὰ οἱ «ἀναίσθητοι» δὲν τὸ ἀφησαν τὸ πιντί νὰ σαβουρώσῃ μὲ τὴν ἡσυχία του!  Ἔκατσαν ἔξω ἀπὸ τὸ ἑστιατόριο καὶ τὸν ἔκραζαν!! Δὲν ντρέπονται!! Οἱ «κοπρίτες» καὶ οἱ «λεχρίτες»! Νὰ μὴν ἀφήσουν τὸν ἀντιπρόεδρο νὰ φάῃ μὲ τὴν ἡσυχία του ἔως ..σκασμοῦ, μήπως ἐπί τέλους  καὶ σκάσει ὁ ..σκασμένος!

Φιλονόη.

Συμπλήρωμα:


πηγή πληροφορίας:  Ζούγκλα καὶ  Πολίτες Λαυρεωτικῆς.

Σχετικά θέματα:

τό βαρύ παγκαλικό χέρι

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply