Κένεντυ: εὑρισκόμεθα ἐμπρὸς σὲ μίαν παγκόσμια συνωμοσία!

Κένεντυ εὑρισκόμεθα ἐμπρὸς σὲ μίαν παγκόσμια συνωμοσία!Πόσα χρόνια ἔχουν περάσει; Ἔφθασε ἡ στιγμή νὰ μάθουμε τὴ ἀλήθεια γιὰ τὸν θάνατό του;

Ἐὰν ὁ Κένεντυ ἔλεγε πολὺ λιγότερα ἀπὸ ὅσα ἤξερε, λόγῳ θέσεως καὶ λόγῳ …γνώσεως; Τοὐλάχιστον οἱ πρόεδροι τῶν ΗΠΑ δὲν ἄνοιγαν ποτὲ ὅλα τοὺς τὰ χαρτιά! Καὶ γενικότερα οἱ πρόεδροι… Καὶ οἱ κυβερνῆτες… Καὶ οἱ πρωθυπουργοί… Καὶ γενικότερα ὅσοι κατέχουν μικρὴ ἢ μεγάλη ἐξουσία…

Πάντως τὰ γνώριζε… Ἴσως μία δημόσια ὁμολογία νὰ ἔπαιζε τὸν ῥόλο τῆς προετοιμασίας… Ἴσως καὶ νὰ τοὺς ξέφυγε… Γιὰ ἐτοῦτο καὶ νὰ μὴν  ..ξέφυγε στὸ τέλος…

Φιλονόη

Πηγή μήνυμα καὶ Ἐθνικά θέματα.

(Visited 30 times, 1 visits today)
Leave a Reply