Ἀθανάσιος Ῥαζηκότσικας.

Ἀθανάσιος Ῥαζηκότσικας.θανάσιος αζς θανάσιος Κότσικας.

μεινε στν μνήμη τν λλήνων καδίως τν Μεσολογγιτν, μ τνομα αζηκότσικας.

Στς 20 Μαΐου 1821 ταν μέσα στος πρωτεργτες ποψωσαν τν σημαία τς παναστάσεως στ Μεσολόγγι. π τότε, κι ως τν θάνατο του, κύριο του μέλημα στάθηκε προστασία τς πόλεως.

Ἐγκεφαλος καὶ κύριος πεύθυνος τς χυρώσεως  το Μεσολογγίου κα πρωτεργάτης τς ντιστάσεως κατ τν διάρκεια κα  τν τριν πολιορκιν τς μαρτυρικς πόλεως.

Πρ τς τρίτης πολιορκίας το Μεσολογγίου εχε λάβει μέρος μ σμα ξηρς σ διάφορες μικρές συγκρούσεις μ κυριοτέρα τν μάχη στ Βραχώρι.  

Τχυρωματικά ργα ταν τόσο πολύ καλά μελετημένα, σ συνδιασμό μ τν φύλαξι κα τς σκοπιές στν λιμνοθάλασσα, ποπέτρεψαν στν πόλι ν ζήσ μνες πολιορκημένη.  (Σχεδόν ἕναν χρόνον.)

χθρούς δν εχε. κτς το Μαυροκορδάτου.

Μαυροκορδτος πολέμησε τν αζηκότσικα, ετε μ τν λόγο του, ετε μ τργα του, διότι πρ τς μάχης το Πέτα (4 ουλίου 1822), τν ποία ργάνωσε (καγήθηκε) Μαυροκορδτος, πρίγηψ εχε γκατασταθε στ Μεσολόγγι κι φέρετος …πρίγκηψ. αζηκότσικας κα πολλο ντόπιοι πλαρχηγοί, ρνήθηκαν ν καλύψουν τξοδα τς «πριγκηπικς» διαμονς, πως κα τ νναλάβ πόλις το Μεσολογγίου τν οκονομικ στήριξι το …πριγκηπικο στρατο κα τς πριγκηπικς κολουθίας.  λλως τε, προεχαν λων, τχυρωματικά ργα τς πόλεως.

 Ατ εχε σν ποτέλεσμα τν μήνι το Μαυροκορδάτου κα φυσικ στν συνέχεια, τν ρνησι τς κεντρικς κυβερνήσεως, ν στηρίξλη τν προετοιμασία πο γινόταν γι νντιμετωπιστ πολιορκία. πίσης, μήνις το Μαυροκορδάτου πέρασε στ γραπτά διαφόρων στορικν, πως το Τρικούπη (γαμβρός Μαυροκορδάτου). Γιὰ ἐτοῦτο κι ὀ Ῥαζηκότσικας συχνὰ ἀγνοεῖται ὅταν μνημονεύονται οἱ ἥρωες τοῦ Μεσολογγίου.

Τελικς, αζηκότσικας, χοντας τν στήριξι λων τν συμπολιτν του (πλν νός) πλαρχηγν, καθς κα τν Σουλιωτν, κατάφερε νλοκληρώσ τχυρωματικα ργα κα νφοδιάσ τν πόλι το Μεσολογγίου μ μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Κάτι βέβαια, πο μετ τν μακρόχρονη πολιορκία, κλήθη νπαναλάβ μ δια ξοδα.

Στν ξοδο, 11 πριλίου 1826, αζηκότσικας, στν προσπάθειά του ν προστατεύσ μίαν μάδα μάχων, πεσε μαχόμενος.

Σλικία μόλις 28 τν.

Τιμή στν ρωα! 

θάνατος!

 

Φιλονόη.

 

Υ.Γ. σύζυγός του, λαβε μίαν μικρή σύνταξι μετπό ρκετά χρόνια.

Σήμερα τ Μεσολόγγι τιμ τν ρωα, χοντας δόσει τνομα του σ μίαν μικρή πλατεία.

(Visited 71 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ἀθανάσιος Ῥαζηκότσικας.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀθανάσιος Ῥαζηκότσικας. | αἰέν ἀριστεύειν

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀφῆστε τους νὰ φύγουν ἐπὶ τέλους! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Προσκλητήριον Πολεμιστῶν! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply