Τὰ «συμπονετικά» παιδιά!

Διαβάζω καὶ ξαναδιαβάζω τὴν ἀνάρτησι τῶν Ἰατρῶν δίχως (Ἑλληνικά) σύνορα καὶ τρελαίνομαι! Κάτι παθαίνω… Δὲν γίνεται λέω… Δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι τόσο ἀθεράπευτα ἀνθέλληνες ἢ ἠλίθιοι κάποιοι… Δὲν γίνεται…

Ιατρική και ψυχολογική φροντίδα σε πρόσφυγες και μετανάστες

Πληθυσμός στόχος: 19.000
Κόστος προγραμμάτων: 420.803 €
Ιατρικές επισκέψεις: 3.806

Τὰ «συμπονετικά» παιδιά!Η κατάσταση στην χώρα
Η σοβαρή οικονομική κρίση και η αυξανόμενη ανεργία μαστίζουν τον πλέον ευάλωτο πληθυσμό που αποτελείται κυρίως από μετανάστες. Καθώς η Ελλάδα αποτελεί πύλη εισόδου, εκτιμάται ότι στη χώρα ζουν 200.000 με 500.000 μετανάστες χωρίς έγγραφα. Οι ανθρωπιστικές ανάγκες αυτού του πληθυσμού δεν καλύπτονται εξαιτίας της ανεπάρκειας υποστήριξης από τις αρχές, ενώ επιπλέον οι αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται συστηματικά και οι πρόσφυγες εγκαταλείπονται στην τύχη τους.

Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2009, οι ΓΧΣ λειτουργούσαμε ένα πρόγραμμα ιατρικής και ψυχολογικής φροντίδας σε μετανάστες από το Αφγανιστάν και την υποσαχάρια Αφρική σε έναν καταυλισμό στην Πάτρα, το οποίο ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο με τη διάλυση του καταυλισμού από τις αρχές. Τον Ιούλιο, οι ΓΧΣ ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής φροντίδας για τους μετανάστες χωρίς έγγραφα στα κέντρα κράτησης των νομών Έβρου και Ροδόπης, στη βόρεια Ελλάδα, και στη Μυτιλήνη, στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Οι ΓΧΣ προσπαθούμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση των μεταναστών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τον Ιούνιο του 2009, υπογράφτηκε μία συμφωνία συνεργασίας με τα Υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών, όπου καταγράφονται οι δραστηριότητες των ΓΧΣ και του ελληνικού κράτους έτσι ώστε να καλυφθούν οι ιατρικές και ανθρωπιστικές ανάγκες των μεταναστών χωρίς έγγραφα.

(Πηγή: Ετήσια Αναφορά Δράσης 2009)

 

Λέω.. Ἀλλά γίνεται….

Τὰ «συμπονετικὰ» αὐτὰ παιδιά, κάθε ἀνθρωπίνου πόνου, ὅπου ΛΑΘΡΟκάτι τρέχουν… Νοιάζονται.. Ἀγωνιοῦν… Δὲν τοὺς εἶδα ὅμως νὰ νοιάζονται ἐξ ἴσου καὶ γιὰ τοὺς Ἕλληνες πολίτες…

Γιὰ παράδειγμα, ἀντί νὰ παραγγείλουν τὰ διαφημιστικά τους ἔντυπα ἀπὸ Ἕλληνες τυπογράφους, τὰ ἀγοράζουν στὴν Ἰσπανία. Μεγάλο ἐνδιαφέρον τοὺς κόπτει γιὰ τὴν ἰσπανική ἀγορά ὅμως… Ἀλλὰ  εἴπαμε… Δίχως Ἑλληνικὰ σύνορα…

Ἀπὸ τὴν ἄλλην, ὅπου κάθε κατακαϋμένος τρέχουν… Τὰ 1000 τοὐλάχιστον παιδιά ποὺ ἔχουν ἐγκαταλείψει Ἕλληνες σὲ ὀρφανοτροφεῖα δὲν τοὺς ἐνδιαφέρουν; Κι αὐτοὶ ἄνθρωποι δὲν εἶναι; Οὔτε περίθαλψι ἔχουν, οὔτε κἄν τροφή καὶ στέγη..  Ἀλλὰ  εἴπαμε… Δίχως Ἑλληνικὰ σύνορα…

Ποῦ τὰ βρῆκαν λοιπὸν αὐτὰ τὰ 420.803 εὐρόπουλα; Ἀπὸ τὴν τσέπη τους; Ἀπὸ Ἕλληνες δὲν τὰ πῆραν; Γιὰ τί; Γιὰ νὰ μὴν ἔχουν οἱ Ἕλληνες νοσοκομεῖα; Διότι μὲ τὶς δράσεις τους (καὶ κάποιων ἄλλων τὶς δράσεις ἐπίσης) τὸ δημόσιο πρόσωπο τῆς νοσηλείας κατέρρευσε… Γιατί δὲν πληρώνουν ἀπό τὶς δικές τους τσέπες αὐτά τὰ «ἀνθρωπιστικά» τους; Γιατί πρέπει νὰ τὸ χρεωθῶ ἐγὼ ποὺ δὲν εἶμαι οὔτε «συμπονετικό» παιδί, οὔτε κι «ἀνθρωπιστικά» αἰσθήματα διαθέτω. Ἁπλῶς εἶμαι ἀρκετὰ περισσότερο ἀπὸ αὐτοὺς δικαία καὶ μπορῶ νὰ τὰ ἀναδιανείμω ἐκεῖ ποὺ πράγματι τὰ χρειάζονται.

Φιλονόη.

(Visited 23 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Τὰ «συμπονετικά» παιδιά!

Leave a Reply