«Δικαιοσύνη» κι ὄχι δικαιοσύνη πλέον.

Ἐδῶ καὶ πολύ καιρὸ φθάνουν συχνὰ καταγγελίες στὸ διαδίκτυο  (κυρίως) ποὺ οὔτε λίγο οὔτε πολύ,  καταδεικνύουν πρόσωπα ἢ ὁμᾶδες, δίχως τίτλους σπουδῶν, τοὐλάχιστον, ὄχι ἀναγνωρισμένους μὲ τὰ ἑλληνικὰ πρότυπα. Αὐτὰ  τὰ πρόσωπα καταλαμβάνουν θέσεις ἐργασίας ποὺ δὲν δικαιοῦνται.

Οἱ καταγγελίες γιὰ τὴν Δραγώνα (παραδείγματος χάριν) καὶ τὴν μή ἐπιστημονικὴ της κατάρτησι, ἔχουν φθάσει ἔως την δικαστικὴ ὁδό.

Ὅμως, τὸ ὑπουργεῖον ἀΠαιδείας, ἐν ὦ θὰ ἔπρεπε νὰ θορυβηθῇ, ἀδιαφόρησε, ἐπέτρεψε (κι ἐπιτρέπει) στὴν Δραγώνα νὰ δρᾶ μὲ ἐν τελῶς ἀκυρωτικὸ τρόπο, κατὰ Ἑλλήνων Πομάκων, παίδων καὶ μή. Ὄπως ἐπίσης καὶ κατὰ τῆς συνολικῆς  ἑλληνικῆς παιδείας, στήνοντας ἢ παγιώνοντας, μίαν μηχανή πασαλείμματος γνώσεων καὶ ἐξοβελισμοῦ τῆς οὐσιαστικῆς παιδείας.

Κάποιαν στιγμή, τὸ θέμα ἔφθασε στὴν δικαιοσύνη ἀλλὰ ἡ «δικαιοσύνη» ἀπεφάνθη πὼς ἡ Δραγώνα, παρὰ τοῦ ὅ,τι δὲν κατέχει τίτλο σπουδῶν, πρέπει νὰ παραμείνῃ στὴν θέσι της. (Λεπτομέρεις στὸ Ἡ Δραγώνα εἶναι παράνομη ἀλλὰ παραμένει!) Κι ὅλα αὐτὰ διότι ἐν ὁλίγοις ἔχει παραγραφεῖ τὸ ἔγκλημα! Ἄκουσον ἄκουσον! Ἔχει παραγραφεῖ τὸ ἔγκλημα, ἀλλὰ ἡ κυρία αὐτὴ παραμένει δίχως πτυχία.

Δῆλα δὴ τὸ ἔγκλημα ἐξακολουθεῖ. Ἔχει παραγραφεῖ γιὰ τὴν περίοδο τῆς προσλήψεως. Σήμερα, ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ διαπράττῃ ἔγκλημα, μὴ κατέχοντας τίτλο σπουδῶν, δὲν ἐξακολουθεῖ νὰ ἐγκληματῇ; Τὸ κατ’ ἐξακολούθησιν  ἔγκλημα, δὲν σημαίνει αὐτομάτως ἐπανάληψι τοῦ ἐγκλήματος καὶ συνεπῶς ἐπανέλεγχό του ἀνὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα; Μήπως ἀπέκτησε στὸ μεταξύ τὸν τίτλο σπουδῶν ποὺ ἦταν ἀναγκαῖος; Κι ἐὰν τὸν ἀπέκτησε, πότε τὸν ἀπέκτησε; Μήπως πληρωνόταν παρανόμως γιὰ πολλὰ χρόνια ὡς κάτι ποὺ δὲν ἦταν; Μήπως κατέχοντας θέσιν καθηγητοῦ, πολὺ ἁπλᾶ ἀφαιροῦσε ἀπὸ κάποιον ἄλλον τὸ δικαίωμα τῆς ἐργασίας; Μήπως τὸ ἔγκλημα εἶναι πολλαπλὸ κι ἐπαναλαμβανόμενον, ὅπως προανέφερα;

Συνεπῶς καλῶς τοποθετῶ τὰ εἰσαγωγικά; Μιλᾶμε γιὰ «δικαιοσύνη» ποὺ ἐξυπηρετεῖ τὸ σύστημα (ποὺ τὴν προασπίζει) καὶ ἀκυρώνει τὴν δικαιοσύνη; Μᾶλλον. Καὶ μετὰ θέλουν καὶ λευκή ἀπεργία… Τὴν λευκὴ ἀνεργία νὰ μάθω πότε θὰ ἀνακαλύψουν….

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἡ δικαιοσύνη ἀπὸ τυφλὴ κατήντησε μονόφθαλμος….

 

σχετικὰ θέματα:

Πτυχία μαϊμοῦδες καὶ δάσκαλοι «ἀρκοῦδες»!

Δραγώνα εναι παράνομη λλ παραμένει!


(Visited 12 times, 1 visits today)
3 thoughts on “«Δικαιοσύνη» κι ὄχι δικαιοσύνη πλέον.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πτυχία μαϊμοῦδες καὶ δάσκαλοι «ἀρκοῦδες»…. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ Δραγώνα εἶναι παράνομη ἀλλά παραμένει!!! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: "Δικαιοσύνη" κι ὄχι δικαιοσύνη πλέον.!

Leave a Reply