Καιρὸς νὰ μάθουμε τί ἀκριβῶς λέει ὁ Ἰσοκράτης..

Καιρὸς νὰ μάθουμε τί ἀκριβῶς λέει ὁ Ἰσοκράτης..Κι ὄχι νὰ ὑποθέτουμε ἢ νὰ ἐκτιμοῦμε ἢ νὰ φανταζόμαστε. Διότι, ὅπως ἔχω ξαναγράψει, ἡ μεγαλυτέρα ἀθλιότης ποὺ συμβαίνει γύρω μας, ἀφορᾷ στὴν προσπάθεια συγκεκριμένων κύκλων νὰ ἐφησυχάσουν συνειδήσεις.

Γιὰ ὁλόκληρες δεκαετίες μᾶς ἀποκοιμίζουν στὰ σχολία καὶ στὰ Πανεπιστήμια, σπρώχνοντάς μας σὲ εὔκολες λύσεις, μὴ αὐτοπαιδεύσεως!

Τὸ ἀποτέλεσμα; Τὸ βλέπουμε γύρω μας παντοῦ!

Στὰ σκουπίδια τοῦ δρόμου, στὰ σκουπίδια τοῦ λόγου καὶ στὰ σκουπίδια τῆς ζωῆς μας.

Εἶναι προσωπικὴ ὑπόθεσις καὶ ἀτομικὸς δρόμος ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὴν ἀδράνεια καὶ τὴν ἀπαιδευσία. Ἐὰν δὲν τό κάνουμε μόνοι μας, δὲν θὰ τὸ κάνῃ κανένας γιὰ ἐμᾶς.

Κι ἐκεῖ  εἶναι κι ὅλη ἡ ὀμορφιά. Στὸν δρόμο, στὴν ἀναζήτησι καὶ στὸν σκοπό.

Ἂς παύσουμε ἐπί τέλους νὰ ζοῦμε ἄσκοπα.

Ἄχθος ἀρούρης ἔλεγαν οἱ πρόγονοί μας γιὰ τοὺς ἀχρήστους συμπολίτες μας. Μᾶς ἀρέσει;

Φιλονόη.

Σεβασμό στους προγόνους .

Γράφει ο Λεωνίδας Ορφανουδάκης
Με τον τίτλο η δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται , σε ένα καλαίσθητο σποτ  , κυκλοφορεί στο διαδίκτυο   ένα  απόσπασμα από τον ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟ λόγο του Ισοκράτη  . Το απόσπασμα αυτό είναι παραποιημένο  , από πρόθεση ή  από άγνοια   , αδιάφορο , και  απευθύνεται σε ημιμαθείς ή επιπόλαιους στους οποίους συγκαταλέγω και τον εαυτό μου αφού αρχικά αβασάνιστα το υιοθέτησα και μάλιστα  το προώθησα . Σήμερα επανέρχομαι για να θέσω υπόψη των αναγνωστών μου τόσο αυτό  «το σποτ» όσο και το γνήσιο απόσπασμα από τον ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟ λόγο του Ισοκράτη  με τη μετάφραση που του έκανα . Επειδή το κείμενο  είναι ένα σύντομο μεν μα καλό μάθημα δε  για την αρχή και τις αρχές της γνήσιας Δημοκρατίας , ειδικά στις μέρες μας  που αυτή  έχει χάσει εντελώς το νόημα της , καλό είναι να το μελετήσετε προσεκτικά για  να διακρίνετε τις…….. διαφορές της , από αυτό που σήμερα μας πλασάρουν σαν  Δημοκρατία .
Αντιγράφω αρχικά  το γνήσιο απόσπασμα από τον λόγο .
Ο γρ κατ’ κενον τν χρόνον τν πόλιν διοικοντες κατεστήσαντο πολιτείαν οκ νόματι μν τ κοινοτάτ κα πραοτάτ προσαγορευομένην, π δ τν πράξεων ο τοιαύτην τος ντυγχάνουσι φαινομένην, οδ’ τοτον τν τρόπον παίδευε τος πολίτας σθ’ γεσθαι τν μν κολασίαν δημοκρατίαν, τν δ παρανομίαν λευθερίαν, τν δ παρρησίαν σονομίαν, τν δ’ ξουσίαν το τατα ποιεν εδαιμονίαν, λλ μισοσα κα κολάζουσα τος τοιούτους βελτίους κα σωφρονεστέρους παντας τος πολίτας ποίησεν….
Παρακάτω  το μεταφέρω και το μεταφράζω γραμμή προς γραμμή  , όχι για να επιδείξω Ελληνομάθεια  ,  (είμαι μηχανικός και όχι φιλόλογος )  αλλά διότι οι διαστρεβλωτες παραμονεύουν .
ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ   ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ
Οι γαρ κατ’ εκεινον τον χρόνον την πόλιν διοικουντες (ουκ ) κατεστήσαντο πολιτείαν
Αυτοί λοιπόν που διοικούσαν τότε την πόλη (δηλ. ο Σόλων και ο Κλεισθένης) δενεγκατέστησανένα πολίτευμα (πολιτείαν)
(ουκ ) ονόματι μεν τω κοινοτάτω και πραοτάτω προσαγορευομένην,
κατ` όνομα μεν να λέγεται  πραότατη  δημοκρατία (του δήμου , του κοινού )  ,
επι δε των πράξεων ου τοιαύτην τοις εντυγχάνουσι φαινομένην,
ενώ στην πράξη (στην εφαρμογή (η πολιτεία) να μην φαίνεται τέτοια σε όσους την ζουν ,
ουδ’ (το  η με δασεία και οξεία = η οποία )
ούτε η οποία
τούτον τον τρόπον επαίδευε τους πολίτας
με τέτοιο τρόπο εκπαίδευε τους πολίτες
ωσθ’ ηγεισθαι την μεν ακολασίαν δημοκρατίαν,
ώστε να νομίζουν την ατιμωρησία σαν δημοκρατία
την δε παρανομίαν ελευθερίαν, την δε παρρησίαν ισονομίαν,
την παρανομία ελευθερία , το  δε  θράσος ισονομία
την δ’ εξουσίαν του ταυτα ποιειν ευδαιμονίαν,
και την εξουσία του να τα κάνουν αυτά ευδαιμονία ,
αλλα μισούσα και κολάζουσα τους τοιούτους
αλλά επειδή   μισούσε και τιμωρούσε τους τέτοιους(όποιους έκαναν αυτά)
βελτίους και σωφρονεστέρους  απαντας τους πολίτας εποίησεν.
έκαμε καλλίτερους  και σωφρονέστερους όλους  τους πολίτες .
Από το παραπάνω απόσπασμα προκύπτει και πως τους πολίτες εφόσον η πολιτεία τους θέλει ενάρετους τους εκπαιδεύει να είναι ενάρετοι και ότι ακόμα και αν είμαστε σήμερα αυτό που μας λένε ότι είμαστε , δηλαδή μικροκλέφτες , είναι επειδή τέτοιους μας ήθελαν και μας έκαναν για να  αποδεχόμαστε την εξουσία των μεγαλοκλεφτών. Θα το γράψω επ`  ευκαιρία και σήμερα και για εκατοστή ίσως φορά , «δεν φταίει σε τίποτα ο λαός» , οι εξουσίες διαμορφώνουν το ήθος των λαών με την παιδεία και το παράδειγμα τους .
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://books.google.com/books/download/Isokratous_logoi.pdf?     Ολόκληρος ο ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟ λόγος  του Ισοκράτη , γιατί η αποσπασματική γνώση είναι πάντα αποσπασματική και συχνά πλανεμένη .
Λεωνίδας Ορφανουδάκης .

πηγή μήνυμα καὶ πολιτικό καφενεῖο

(Visited 30 times, 1 visits today)
One thought on “Καιρὸς νὰ μάθουμε τί ἀκριβῶς λέει ὁ Ἰσοκράτης..

  1. με τη μετάφραση που του έκανα Η ΛΕΞΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ. ΠΙΟ ΟΡΘΟ ΘΑ ΗΤΑΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ ΑΠΟΔΟΣΗ .

Leave a Reply