Ἡ κατάρρευσις τοῦ ἀσφαλιστικοῦ συστήματος!

Διαβάζοντας πολλ κείμενα τώρα τελευταα, πο ναφέρονται σ δημόσιες καὶ ἰδιωτικές σφαλίσεις, θυμήθηκα κάποιες λλες πληροφορίες πο π καιρό θέλω ν μοιραστ μ τος φίλους ναγνστες.

Γνωρίζετε μήπως πς κριβς «ργάζεται» τ σφαλιστικό σύστημα;

Βασίζεται σ δύο πυλῶνες-βάσεις. Τὸν ἀσφαλιστὴ καὶ τὸν ἀσφαλισμένο. Καὶ σὲ μίαν σύμβασι.

ς ποθέσουμε πς εμαι γ τ σύστημα σφαλίσεως.

Μο δίδεις κάτι λίγα σύ, ὁ ἀσφαλισμένος, κι γ πο εμαι τ σύστημα, μαζεύοντας κι π λλους, πάρα πολλούς ντίστοιχα ποσά, ναλαμβάνω τ «ίσκο» τς οκονομικς σου καλύψεως σ περίπτωσιν βλάβης τς γείας σου.

Γι ν μπορέσω μως γώ, πο εμαι τ σύστημα σφαλίσεως (δημόσιο διωτικό, δν χει σημασία) ν συντηρ τν αυτό μου κα ν κερδίζω κάτι, ς τε ν χω κίνητρο γι ν ξακολουθήσω ν σο παράσχω ατ τ γαθό, πο χουμε «προσυμφωνήσει», θ πρέπ ν εσπράττω. Ἐὰν δν εσπράττω, τελ ν οκονομικ δυναμία, πτωχεύω κα χάνουμε λοι τ χρήματά μας.

λο τ σύστημα βασίζεται στς ναλογιστικς μελέτες. Ο ναλογιστς, μαθηματικοί κατ βάσιν,  γνωρίζουν μ κάθε λεπτομέρεια, πόσοι θ ζήσουν, πόσοι θ πεθάνουν κα πόσοι θ σθενήσουν βαρέως.

ως δ φαντάζομαι πς σ κάποιους εναι γνωστά τ παραπάνω.

π δ κα πέρα μως ρχίζουν τ περίεργα, τ παράλογα, τ νέντιμα…

Τ σύστημα χει τν παραπάνω λογική στν βάσι του. Γιατί μως δν τν φαρμόζει; Γιατί καθες προσπαθε ν ίξ τν λλον δίχως μως ν πέσ σύμβασις κα διος;;

Καλ ρωτήματα! Μ συνειδητοποιημένη πολιτεία, μ συνειδητοποιημένος πιχειρηματίας (ἢ κράτος), μ συνειδητοποιημένος πολίτης-πελάτης.

Ἐὰν ταν διαφορετικά…

Ἐὰν γι παράδειγμα, ντίμως, γ φρόντιζα ν πληρώνω μόνον σους χουν συμβάλλει, τότε σως ν φαινόμουν καρδη πάνθρωπη, λλ κατ βάσιν θ εχα προστατεύσει λους τος λλους πο χουν  συμβάλλει ως σήμερα. ταν «μο πιβάλλεται» ν λειτουργ νθρωπιστικς, κάποιοι πο δν δικαιονται παροχν λαμβάνουν, δίκως κα ες βάρος σων χουν συμπράξει στν συντήρησι κα διατήρησι το συστήματος.

Συνεπῶς, ἐφ’ ὅσον συντρέχουν κάποιοι σοβαροὶ λόγοι, γιὰ νὰ λειτουργήσῃ ἀνθρωπιστικῶς ἕνα σύστημα ἀσφαλίσεως, θὰ πρέπῃ νὰ τὸ ἔχῃ προβλέψῃ, νὰ εἶναι ὑγιὲς (ὕπαρξις ἀποθεμάτων) καὶ νὰ συμφωνοῦν οἱ πολίτες ποὺ τὸ συντηροῦν.

Στὴν Ἑλλάδα δὲν εἶναι ὅμως ἔτσι. Οἱ πολίτες δὲν συναινοῦν, τὰ ἀποθεματικὰ δὲν ὑπάρχουν (εἶτε λόγῳ κακῆς διαχειρίσεως, εἶτε λόγῳ ἀτασθαλιῶν) καὶ δὲν ἔχει ὑπάρξει οὐδεμία πρόβλεψις ὡς τε νὰ συντηρηθῇ τὸ ἔκτακτον κόστος ἀπὸ ἄλλες πηγές.

Ἄρα;

Ἄρα τὸ σύστημα νοσεῖ κι ὁδηγεῖται  σὲ ἀδιέξοδο. Ἐὰν τὰ  δημόσια ταμεῖα ποὺ κάλυπταν τὴν ἀσφάλισι ἔως σήμερα, εἶχαν τύποις ἕναν λογικὸ τρόπο διαχειρίσεως, ἴσως κάποιαν στιγμὴ νὰ εὕρισκαν διεξόδους. Σήμερα ὅμως αὐτὸ ἀποκλείεται. Οἱ συνθῆκες χειροτερεύουν, τὰ ἔξοδά τους αὐξάνονται διαρκῶς, τὰ ἔσοδα ἐξανεμίζονται καὶ ἡ κατάρρευσίς τους εἶναι ζήτημα χρόνου.

Νὰ ζήσουμε νὰ τὰ θυμόμαστε….

Καὶ φυσικά, νὰ ζήσουμε, ἐὰν ζήσουμε γιὰ νὰ τὰ ξαναπιάσουμε ὅλα ἀπὸ τὴν ἀρχή!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Τὸ παραπάνω κείμενον ἐξαιρετικὰ ἀφιερωμένο σὲ κάθε «ἀνθρωπιστὴ» ποὺ ἔχει κατακλέψει τὸ μέλλον μας καὶ τὸ  μέλλον τῶν παιδιῶν μας! Ὅπως ἐπίσης ἀφιερωμένο στὰ παιδιά του. Ἐκτὸς ἐὰν ὑπολογίζῃ νὰ τὰ πάρῃ καὶ νὰ ἐξέλθῃ συντόμως τῆς χώρας.

(Visited 20 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ κατάρρευσις τοῦ ἀσφαλιστικοῦ συστήματος!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ κατάρρευσις τοῦ ἀσφαλιστικοῦ συστήματος! | αἰέν ἀριστεύειν

Leave a Reply