Ποιός πιστεύει πὼς ὁ Τοῦρκος ἀλλάζει;

Ὁ Ἑλληνικός λαός ἔχει γευθεῖ ἀμέτρητες φορές τὴν «τουρκική» κτηνωδία. Εἶτε μέσῳ βασανιστικῶν θανατώσεων, εἶτε μέσῷ ἁπλῶν θανατώσεων  (σπανιότατον) , εἶτε μέσῳ φρικιαστικῶν βασανιστηρίων, εἶτε μέσῳ ἐξανδραπονδισμῶν, εἶτε μέσῳ πολλῶν ἄλλων τρόπων, ποὺ μοναδικό τους μέλημα ἔχουν τὴν ἐπιβολή τῆς ὑπανθρώπου ἐξουσίας τῶν γειτόνων, ἐπὶ παντὸς ἀνθρωπίνου ὄντος! (Δεκάδες φυλῶν ἔχουν γευθεῖ τὴν τουρκική κτηνωδία καὶ μάλλιστα, κάποιες ἀπὸ αὐτὲς ἔχουν ἐξαφανισθεῖ ἀπὸ τοὺς χᾶρτες πλέον.)

Ἡ βαθυτάτη συνείδησίς τῶν «Τούρκων», πὼς δὲν θὰ καταφέρουν νὰ ἀνέλθουν σὲ ἐπίπεδα ἀποδεκτὰ ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη ἀνθρωπότητα, ἐὰν πρωτίστως δὲν ἀναγνωρίσουν τὶς γενοκτονίες καὶ τὶς βιαιότητές τους, κι ἐὰν δὲν μεταμεληθοῦν εἰκλικρινῶς, τοὺς καθιστᾶ ἀκόμη πιὸ ἐπικινδύνους καὶ βιαίους. Λὲς καὶ μέσα ἀπὸ τὸ διαρκὲς κουκούλωμα ποὺ διενεργοῦν, τὶς θανατώσεις καὶ τὶς ἱστορικὲς ἐπιχωματώσεις, θὰ καταφέρουν νὰ διαγράψουν αἰώνων πόνους καὶ ἀθλιότητες!

Πέραν ὅμως τῶν ὅσων ἐκεῖνοι μεθοδικότατα ἐφαρμόζουν, κι ἔχουν σὲ ἕναν βαθμό, μὲ τὶς ἔως τώρα ἐνέργειές τους, ἐπιτύχει, στὴν συνείδησι τῶν δικῶν τους πολιτῶν, ὑπάρχει ἡ ἱστορική καταγραφή καὶ ἡ παράδοσις τῆς μνήμης ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεά, τῶν λαῶν θυμάτων τους,  ποὺ δὲν τοὺς ἐπιτρέπει νὰ ἐφαρμόσουν στὸ ὅλον τὰ ἀποτελέσματα τῶν πράξεών τους.

Κάπου κάπου ἐπίσης, ξεφεύγουν ψήγματα πληροφοριῶν ποὺ ἔρχονται νὰ ἀνασκευάσουν τὸ ψευδὲς οἰκοδόμημά τους. Καὶ ἡ εἰκόνα ποὺ τόσον καιρό δομοῦσαν, κατακρημνίζεται ἐκ νέου!

Προσφάτως λοιπὸν ἔφθασαν στὴν δημοσιότητα  παραδοχὲς τούρκου ἀξιωματούχου, γιὰ τὶς διάφορες μεθοδεύσεις ποὺ ἔπραξε ἡ τότε ἡγεσία τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ, πρὸ κειμένου νὰ τῆς «ἐπιτραπῇ» ἡ ἐπέμβασις στὴν Κύπρο καὶ ἡ διχοτόμησις αὐτῆς. (Λεπτομέρειες στὸ press.gr)

Ἀκολούθησαν πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων οἱ δημοσιεύσεις περὶ ὁμαδικῶν ταφῶν.  Ἔνα ἔγκλημα ποὺ εἶχε γίνει γνωστό, μόνον ἀπὸ τὶς μαρτυρίες τῶν θυμάτων.

Ἕνα ἄλλο σημεῖο ποὺ ὁ πολύς κόσμος ἀγνοεῖ, εἶναι ἡ τύχη τῶν αἰχμαλώτων Ἑλλήνων, μετὰ τὴν τουρκική εἰσβολή στὴν Κύπρο μας. Ὁ Θεόφιλος Γεωργιάδης, θῦμα τῆς ΜΙΤ, εἶχε καταφέρει νὰ φέρῃ στὸ φῶς τῆς δημοσιότητος, πολλὲς πληροφορίες ποὺ φώτιζαν κάπως τὴν πορεία τῶν ἀγνοουμένων.  Μέρος αὐτῶν τῶν ἀγνοουμένων, εἶχαν χρησιμοποιηθεῖ ὡς πειραματόζωα, ἀπὸ τὴν, κατὰ τὰ ἄλλα «ἀνθρωπιστική», τουρκική στρατιωτικὴ ἡγεσία.

Μὲ τὴν ἔγκρισι τῶν θυμάτων; Ὄχι φυσικά! Τὰ θύματα, γιὰ τοὺς γείτονες, δὲν ἔχουν κανένα δικαίωμα. Ἔχουν χειρότερη θέσι κι ἀπὸ τὰ κτήνη στὶς κονωνίες τους. Συμπεριφορὰ ποὺ εἶναι πασίγνωστη σὲ κάθε καταπατητὴ καὶ κατακτητή. Μὲ ὅποια καταγωγή κι ἐὰν ἕλκῃ!

Φιλονόη.

Έλληνες αιχμάλωτοι πολέμου χρησιμοποιήθηκαν ως πειραματόζωα από τους Τούρκους υπανθρώπους

Ο ισχυρισμός ότι οι Τούρκοι τρέφουν ελάχιστη εκτίμηση για την ανθρώπινη ζωή επιβεβαιώνεται καθημερινά από τα περιστατικά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με αναφορά που δημοσίευσε η εφημερίδαBugün έξι ιατροί της περιβόητης Στρατιωτικής Iατρικής Aκαδημίας (Gülhane Military Academy of Medicine / GATA) χρησιμοποίησαν 20 Τούρκους οπλίτες κατά τη διάρκεια της θητείας τους τo 2008 ως ανθρώπινα πειραματόζωα (guinea pigs) για τη διεξαγωγή νευρολογικών ερευνών. Στους ιατρούς που διεξήγαγαν τα πειράματα, συγκαταλέγεται και ο…
Semai Βek, υιός του διοικητή του 6ου Σώματος Στρατού Στρατηγού Nejat Bek, εμπλεκόμενου στην υπόθεση Βalyoz για την ανατροπή της φιλο-ισλαμικής κυβέρνησης του ΑΚΡ. Οι Τούρκοι στρατιωτικοί ιατροί εμφανίζονται σε βιντεοσκοπημένες λήψεις να βομβαρδίζουν με ηλεκτρομαγνητικά κύματα τους εγκεφάλους των οπλιτών, καταγράφοντας τις αντιδράσεις τους: από δυσκινησία μέχρι απώλεια αισθήσεων και προσωρινή αμνησία.
O καθηγητής Zeki Odabaşı, που επέβλεπε τη διαδικασία παραδέχθηκε ότι οι έρευνες διεξήχθησαν χωρίς άδεια από την αρμόδια Επιτροπή Βιοϊατρικής Ηθικής του τουρκικού υπουργείου Υγείας και αρκέστηκε να δηλώσει ότι υπήρξε η αρχική συγκατάθεση των συγκεκριμένων οπλιτών, αφού με το τέλος των πειραμάτων θα ολοκλήρωναν νωρίτερα τη στρατιωτική τους θητεία. Ο αρχίατρος ε.α Nevzat Tarhan, ειδικευμένος στη Ψυχολογία, ζήτησε από το τουρκικό Γενικό Επιτελείο να διεξάγει έρευνα για την υπόθεση ενώ ο αντισυνταγματάρχης ε.α Kemal Mete κάλεσε τις οικογένειες των έξι στρατιώτων να καταθέσουν μηνύσεις κατά των γιατρών.
Ελλαδίτες και Ελληνοκύπριοι αγνοούμενοι στα χέρια της GATA
Τον Οκτώβριο του 2006 προκάλεσε σάλο η δημοσίευση έκθεσης της εταιρείας στρατηγικών αναλύσεων Defense and Foreign Affairs Strategic Policy με έδρα τη Βιρτζίνια, σύμφωνα με την οποία «στη διάρκεια των ετών 1984 και 1985, Eλληνοκύπριοι και Eλληνες στρατιώτες που αιχμαλωτίστηκαν κατά την εισβολή του 1974, κατέληξαν στα μυστικά βιοχημικά εργαστήρια του τουρκικού στρατού». Eκεί, τονίζει η έκθεση, «χρησιμοποιήθηκαν ως πειραματόζωα». Tα βιοχημικά εργοστάσια ελέγχονται από την ηγεσία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και υπάγονται στην περίφημη GATA. Στην έκθεση αναφέρεται ότι οι πληροφορίες για τις φρικτές δολοφονίες των Eλλήνων και Eλληνοκυπρίων αγνοουμένων δόθηκαν στον Θεόφιλο Γεωργιάδη από Kούρδους μαχητές που κατάφεραν να αποδράσουν από τις εγκαταστάσεις της τουρκικής Στρατιωτικής Iατρικής Aκαδημίας.«Aυτοί οι Kούρδοι», τονίζεται χαρακτηριστικά, «ήταν αυτόπτες μάρτυρες των όσων συνέβαιναν στα βιοχημικά εργαστήρια στους Eλληνες και Eλληνοκύπριους αιχμαλώτους». Σημειώνεται ότι ο Θεόφιλος Γεωργιάδης εκτελέστηκε έξω από την κατοικία του στη Λευκωσία, αφού προηγουμένως, στις 12 και 13 Mαρτίου 1994, ενημέρωσε για τις αθλιότητες των Tούρκων τους συμμετέχοντες σε διεθνή διάσκεψη, στις Bρυξέλλες (βλ. Η δολοφονία του Θεόφιλου Γεωργιάδη από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες).
http://www.strategyreport.gr/?p=8466

Πασπαρτοῦ

(Visited 73 times, 1 visits today)
Leave a Reply