Τί κλέφτης εἶσαι;

Ἀφιερωμένον σὲ κάθε μικρὸ ἢ μεγάλο κλεφτρόνι!

 

Ἅμα ἁρπάξῃς ἕνα πεντοχίλιαρο, λέγεται κλοπή, εἰς βαθμὸν πταίσματος, καὶ χρᾶαααπ, τσακώνεις ἕναν μῆνα….

Ἃμα γραπώσῃς 100.000, λέγεται κλοπὴ εἰς βαθμὸν πλημμελήματος  καὶ μπορεῖ νὰ ἁρπάξῃς μέχρι τέσσερα…. (ἐννοεῖ μηνάκια…)

 Ἃμα τσακώσῃς 10.000.000, λέγεται ὑπεξαίρεσις… Συμφωνοῦντος τὸ λοιπὸν εἰσαγγελέως καὶ ἀνακριτοῦ, ἐξέρχεσαι ἀπὸ τὴν ἀνάκρισιν.

Ἃμα τσακώσῃς 100.000.000, λέγεται κατάχρα ἐμπιστοσύνης μὲ κακούργημα, νὰ ποῦμε… Καὶ τέλος πάντων, ἡ δίκη ἀναβάλλεται  κι ἐξέρχεσαι μὲ βούλευμα….

Ἂμα τσακώσῃς 500.000.000, λέγεται σύμβασις καὶ δέχεσαι συγχαρητήρια..

Κι ἂμα μπλεχθῇς μὲ τὰ δὶς καὶ μὲ τὰ τρίς, λέγεται ἐξαγωγὴ συναλλάγματος καὶ χρᾶααααπ, παίρνεις τὸ παράσημο!

Ὑπάρχει κάποια ἀντίῤῥησις;

Φιλονόη.

 

 

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply