Εἶναι δικαίωμά σου Μουζουράκη νὰ μὴ σέβεσαι…

 

Εἶναι δικαίωμά σου Μουζουράκη νὰ μὴ σέβεσαι...Τὴν ἱστορία τῶν δικῶν μας προγόνων (διότι μᾶλλον δικοί σου δὲν εἶναι).

Ἀλλὰ δὲν εἶναι δικαίωμά σου νὰ προσβάλλῃς! Καὶ μάλλιστα σὲ θέματα προσφάτου ἱστορίας, στὰ ὁποῖα οἱ μνῆμες εἶναι νωπές!

Εἶναι δικαίωμα σου Μουζουράκη νὰ κάνῃς σάτιρα.

Ἀλλὰ δὲν εἶναι δικαίωμά σου νὰ κάνῃς σάτιρα μὲ νεκρούς ποὺ δὲν μποροῦν νὰ σοῦ ἀπαντήσουν.

Εἶναι δικαίωμά σου Μουζουράκη νὰ μὴν ἐκτιμᾶς τὴν σημαία.

Ἀλλὰ εἶναι ὑποχρέωσίς σου νὰ σεβαστῇς αὐτοὺς ποὺ τὴν τιμοῦν.

Εἶναι ἐπίσης δικαίωμά σου Μουζουράκη νὰ μὴν σοῦ ἀρέσῃ ἡ σημαία καὶ νὰ τὴν βλέπῃς ὡς πανί!

Ἀλλὰ δὲν εἶναι δικαίωμά σου Μουζουράκη νὰ τὸ λές δημοσίως. Διότι γιὰ κάποιους ἄλλους δὲν εἶναι πανί. Εἶναι σύμβολο. Ἕνα σύμβολο κατακόκκινο ποὺ  στάζει αἷμα!

Εἶναι δικαίωμά σου Μουζουράκη νὰ πιστεύῃς σὲ ὅποιον θεό θέλεις. Ἢ καὶ σὲ κανέναν.

Ἀλλὰ δὲν εἶναι δικαίωμά σου νὰ φτύνῃς τὸν θεό τῶν  ἄλλων.

Εἶναι δικαίωμα σου Μουζουράκη νὰ εἶσαι παντελῶς ἀμόρφωτος.

Ἀλλὰ δὲν εἶναι δικαίωμά σου νὰ κρίνῃς τὶς γνώσεις καὶ τὰ πιστεύω τῶν ἄλλων, ὑπαρκτὲς ἤ ἀνύπαρκτες.

Εἶναι δικαίωμά σου Μουζουράκη νὰ μὴν γνωρίζῃς ἱστορία καὶ βιολογία.

Ἀλλὰ δὲν εἶναι δικαίωμά σου νὰ καταργῆς αὐτοὺς ποὺ γνωρίζουν.

Εἶναι δικαίωμά σου Μουζουράκη νὰ μὴν σὲ ἐνδιαφέρῃ ἐὰν θὰ καῇ ἡ Ἑλληνικὴ σημαία.

Ἀλλὰ δὲν εἶναι δικαίωμά σου νὰ τὴν κάψῃς.

Ἐὰν ἐπικαλεσθῶ τὸ Σύνταγμα Μουζουράκη, ἔχεις προσβάλει πολλά. Δὲν τὸ ἐπικαλοῦμε ὅμως. Βασίζομαι στὸ γεγονὸς τῆς μεγάλης σου βλακείας γιὰ νὰ σοῦ καταδείξω πὼς αὐτὸ ποὺ βλέπω στὸ παρακάτω ταινιάκι εἶναι ἐν τελῶς ἀνήθικο.

Καὶ ξέρεις βρὲ Μουζουράκη τὶ μὲ προβληματίζει περισσότερο ὅλων; Ὄχι ἡ βλακεία σου. Ὄχι ἡ ἀνιστορικότης σου. Ὄχι ἡ σαχλαμάρα ποὺ ῥέει ὡς ποτάμι ἀπὸ πάνω σου.

Μὲ προβληματίζει βρὲ Μουζουράκη τό γεγονός πὼς εἶσαι νέος «ἄνθρωπος», ἀλλὰ τόσο χαμένος γιὰ χαμένος… Ποὺ ὅσο καὶ νὰ ψάξῃς, φῶς στὴν «ἄκρη τῆς σήραγγος» δὲν θὰ καταφέρῃς ποτέ νὰ βρῇς…

Καὶ γιὰ ἐτοῦτο μόνον λυπᾶμαι Μουζουράκη… Μόνον….

Φιλονόη.

(Visited 171 times, 1 visits today)
Leave a Reply