Μία ἐπιγραφή ὡς ὑπογραφή!

Μία ἀκόμη ὑπογραφή στὸ ἄρρηκτο συμβόλαιο αἵματος τῶν τότε Μακεδόνων Ἑλλήνων μὲ τοὺς λοιποὺς Ἕλληνες!

Μία ὑπογραφή ποὺ ἐπιβεβαιώνει τὴν Ἕλληνικότητα τῶν Μακεδόνων καὶ καταρρίπτει τὴν θεώρησι τῶν σκοπιανῶν!

Τὰ ὅπλα τῆς ἐπιστήμης κατὰ τῆς προπαγάνδας ποὺ στήνουν οἱ σλαυικῆς καταγωγῆς σκοπιανοί,  εἶναι ἀμέτρητα. Σαφῶς τὸ ἀμερικανοθρεμμένο «ἐπιστημομικό» καθεστῶς τῶν σκοπιανῶν, βασίζεται στὴν ἀνοχή καὶ τὴν ἡμιμάθεια. Σαφῶς κι ἔχοντας παραποιήσει τὴν ἱστορία τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ἔχουν δημιουργήσει στρατιὲς παραπληροφορημένων καὶ φανατικῶν. Σαφῶς καὶ εἶναι πάρα πολὺ δύσκολο ὅλους αὐτοὺς νὰ τοὺς ἐπιμορφώσῃς καὶ νὰ τοὺς ἀναδομήσῃς πεποιθήσεις ψευδεῖς. Ὅμως παραμένει πρόβλημα τῆς γείτονος κι ὄχι δικό μας.

Δικό μας πρόβλημα καὶ ὑποχρέωσις εἶναι ἡ διατήρησις τοῦ ὀνόματος καὶ τῆς γεωγραφικῆς ἀκεραιότητος τῆς Μακεδονίας μας! Ὅπως καὶ κάθε Ἑλληνικοῦ ἐδάφους! Καθημερινῶς νὰ ἐπιβεβαιώνουμε πὼς ἀξίζουμε νὰ θεωροῦμε ἑαυτούς τέκνα ἀξίων προγόνων. Προγόνων ποὺ πότισαν κάθε σπιθαμὴ ἐδάφους μὲ τὸ αἵμα τους, πρὸ κειμένου νὰ θεωρούμαστε σήμερα ἐλεύθεροι.

Φιλονόη.

πηγή πληροφορίας Οὐτιδανός

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply