Ἔχουμε ἐλευθερία ἢ ἔχουμε «δὲν πληρώνω»;

Ἔχουμε ἐλευθερία ἢ ἔχουμε «δὲν πληρώνω»;1

χθς στν Λαμία (διόδια γίας Τριάδος Μώλου) βουλευτς το μΠΑτΣΟΚ Χρστος Μαγκούφης, λαβε μέρος σ κάποια, χι κα τόσο επρεπ πεισόδια.

Στ διόδια εχε στηθε μία μάδα π τ κίνημα πολιτν «δν πληρώνω» κα εχαν πιτρέψει λευθέρα δίοδο γι λα τ χήματα. ταν φθασε τ χημα το βουλευτο, κενος πέλεξε ν πληρώσ κα τότε κάποια κυρία, μέλος το κινήματος, τν μπόδισε.

π κε κα πέρα ξεκίνησαν τ κτροπα. Κάποιοι σχυρίζονται πς  βουλευτής κτύπησε τν γυναίκα. Κάποιοι λλοι πς γλίστρησε κι πεσε. Δν θ σχοληθ διόλου μ τ πεισόδιο το τραυματισμο της, διότι γνο βασικς λεπτομέρειες. Θ σταθ μόνον στ σημεον το διαπληκτισμο.

Πρωτίστως, θ πρέπ κάποιοι π τ συγκεκριμένο κίνημα ν ντιληφθον τ δικαίωμα ατοδιαχειρίσεως το κάθε πολίτου. Δν χει σημασία πο  συγκεκριμένος ταν βουλευτής. Κα καντηλανάφτης ν ταν, θ ντιδροσα τ διο. π τν στιγμ πο κάποιοι μέσα στ κίνημα δν σέβονται βασικ νθρώπινα δικαιώματα, λυπομαι, λλ δν θ πρέπ ν τυγχάνῃ σεβασμοῦ οὐδεῖς ἐκ τοῦ κινήματος, ἐφ’ ὅσον δὲν συμπράττει στὴν παύσιν τέτοιων φαινομένων.


Τ περιστατικν δν εναι τ πρτο.

den plirono από fon1972

Εχαμε προσφάτως σ λλο σημεον τς λλάδος, σ σταθμό λεκτρικο σιδηροδρόμου, κάπου στν θήνα, να νάλογον πεισόδιον, μ πίθεσιν μέλους το κινήματος σ λικιωμένη

Ἔχουμε ἐλευθερία ἢ ἔχουμε «δὲν πληρώνω»;2 γυναίκα.

Κάποιες κυρίες θέλοντας νὰ πληρώσουν τὸ εἰσιτήριό τους, δέκτηκαν φραστικὴ ἐπίθεσιν καὶ μία ἀπὸ αὐτὲς χειροδικία.

Ἀκριβῶς σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖον εἶναι τὸ πρόβλημα! Στὴν μὴ ἀναγνώρισι τοῦ δικαιώματος στὸν ἀντίλογο!

Βέβαια, κάποιες φασιστικοῦ τύπου ἐκδηλώσεις τοῦ κινήματος, ἔχουμε ἤδη συνειδητοποιήσει, ἀπὸ τὸν ἀποκλεισμό στὸ κίνημα ὅσων ἐπιθυμοῦν νὰ κρατοῦν τὴν Ἑλληνικὴ σημαία. Ἔχουν κάποιοι ἀπὸ ἐκεῖ μέσα μίαν «ἐχθροπάθεια» γιὰ τὴν σημαία καὶ γιὰ ὅσους τὴν κρατοῦν! Μάλλιστα χαρακτηρίζουν ὠς φασίστες τοὺς τιμητές της!

Μετὰ διαπιστώσαμε μίαν ἄλλην ἐχθροπάθεια γιὰ τὶς κυρίες ποὺ θέλησαν νὰ πλήρωσουν εἰσιτήριο στὸν ἠλεκτρικό σιδηρόδρομο. Κι ἐχθὲς γιὰ τὸν βουλευτή. Γενικῶς ἔχουν κάποιο πρόβλημα νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν ἄρνησι ἀπὸ ὅσα ἀντιλαμβάνομαι!

Ξέρετε κάτι κυρίες καὶ κύριοι τῶν συντονιστικῶν ἐπιτροπῶν τοῦ κινήματος «δὲν πληρώνω»; Σᾶς ἔχω δηλώσει ἐπανειλημμένως ὅτι συμφωνῶ μὲ τὶς δράσεις σας γιὰ τὰ διόδια. Εἶναι παράλογες οἱ συμβάσεις, παράλογος ὁ ἀριθμὸς τῶν σταθμῶν διοδίων στοὺς ὀδικοὺς ἀξονες, παράλογος ὁ τρόπος ἀντιμετωπίσεως ἀπὸ τὴν κυβέρνησι τοῦ συγκεκριμένου ζητήματος. Ἀλλὰ ἔως ἐδῶ. Ἡ δράσις καὶ οἱ  δράσεις κατὰ ἑνὸς παραλόγου συστήματος εἶναι ἐν μέρει ἡ ἐπιλογή σας νὰ κρατᾶτε τὰ διόδια ἀνοικτά, νὰ μὴν πληρώνετε καὶ νὰ ἀναμένετε ἀπὸ τὴν δικαιοσύνη μίαν ἀπόφασι ποὺ νὰ κατοχυρώνῃ τὴν στάσιν σας καὶ τὰ ἔως σήμερα ἔργα σας ὡς νόμιμα!

Κάθε τι ἄλλο εἶναι ἐκτός θέματος! Ἐκτός λογικῆς κι ἐκτὸς νομιμότητος. Εἶναι κατανοητὸν νὰ πολεμᾶς τὴν ἀνομία ἀκόμη καὶ μὲ ἀνομία, ὅπως ἡ ἄρνησις πληρωμῆς τῶν διοδίων. Ἀλλὰ δὲν εἶναι κατανοητὸν νὰ πολεμᾶς κάτι νόμιμον μὲ κάτι ἄνομον! Καὶ εἶναι νόμιμον τὸ εἰσιτήριον στὰ νοσοκομεῖα καὶ στὰ μέσα μεταφορᾶς! Νομιμότατον!

Δὲν ἐργαστήκατε ΠΟΤΕ γιὰ νὰ λάβετε δωρεὰν μεταφορές! Δὲν σᾶς χρεώθηκε ΠΟΤΕ νοσοκομειακὴ περίθαλψις ὅταν εἴχατε ταμεῖον ἀσφαλίσεως. Σᾶς χρεώθηκε τὸ ἐξωτερικὸν ἰατρεῖον καὶ ἡ προγραμματισμένη ἐπίσκεψις.

Ποῦ συναντήσατε στὸν πολιτισμένο κόσμο δωρεὰν περίθαλψι; Πήγατε στὴν Εὐρώπη; Πήγατε στὴν Ἀμερική; Πήγατε κάπου ποὺ νὰ διαθέτουν ἕνα ἀξιοπρεπὲς σύστημα ὑγείας καὶ βρήκατε δωρεάν περίθαλψι; Οἱ μόνοι ποὺ λαμβάνουν δωρεὰν περίθαλψι στὴν Ἑλλάδα, εἶναι οἱ ΛΑΘΡΟέποικοι. Ἐὰν ὅμως ἐσεῖς ὡς Ἕλληνες κι Εὐρωπαῖοι πολῖτες βρεθεῖτε στὴν Βιέννη, ἢ στὸ Λονδίνο, ἢ στὴν Μαδρίτη καὶ χρειαστεῖτε νοσηλεία, νὰ εἶστε σίγουροι πὼς θὰ τὴν πληρώσετε χρυσάφι!!!!

Πᾶτε λοιπὸν νὰ πολεμήσετε μὲ ἄνομα μέσα κάτι νόμιμον. Ἐὰν τὰ εἰσιτήρια εἶναι ἀκριβά, σᾶς ἔχω ξαναγράψει, πὼς πρέπει νὰ αἰτηθεῖτε ΝΟΜΙΜΩΣ εἶτε ἀπαλλαγὲς γιὰ εὐπαθεῖς ὁμᾶδες τοῦ πληθυσμοῦ εἶτε σοβαρότατες ἐκπτώσεις. Δὲν σᾶς εἶδα νὰ πηγαίνετε μὲ τὴν νόμιμο ὁδὸ ὅμως. «Κλωτσιὲς» στὸ σύστημα σκέτο; Γιατί; Γιὰ νὰ δείξετε δύναμι; Πῶς; Μὲ σφαλιᾶρες στὶς γυναικοῦλες;

Ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριά, ἔχετε στήσει ἕνα τέτοιο «φιλοσοφικό» σύστημα, ποὺ μᾶλλον στοχεύει στὴν δημιουργία μίας γενεᾶς ΤΖΑΜΠΑ!!!  Εἶναι «θαυμάσιον» νὰ ὑποδεικνύετε στοὺς νέους μας πὼς ὅλα εἶναι ἐλεύθερα, δίχως ἀντίτιμον! Τὶ γουστάρουν; Κάνουν ἔτσι, τὸ ἁρπάζουν καὶ εἶναι δικό τους! Μὰ τότε σὲ τί θὰ διαφέρουν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τοὺς κηφῆνες; Ἢ μήπως αὐτὸ θέλετε; Μίαν νέαν γενεὰ κηφήνων!!! Μϊαν νέαν γενεὰν καταστροφέων;

Θὰ πρέπῃ ὅμως νὰ θυμᾶστε κάτι πολὺ σημαντικό. Οἱ κηφῆνες, μὲσα στὶς κυψέλες, παίζουν συγκεκριμένον ῥόλο! Ὅταν ὁ ῥόλος τους τελειώσῃ, οἱ ἐργάτριες τοὺς ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ! Αύτὸ θέλετε; Νὰ σηκωθοῦν οἱ «ἐργάτριες» καὶ νὰ «σκοτώσουν τοὺς κηφῆνες» σας; Ἢ δὲν τὸ περιμένετε;

Σὲ κάθε περίπτωσιν, τίθονται σοβαρότατα ἐρωτήματα ποὺ ἀφοροῦν στὶς ἀρχὲς τοῦ κινήματος καὶ στοὺς στόχους του. Τὸ τζάμπα καὶ τὸ «ὅ,τι πῶ ἐγὼ θὰ κάνῃς» ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ παύσῃ! Ἄλλο ἡ συνειδητοποίησις τῶν ὑποχρεώσεων μας κι ἄλλο ἡ ἀποφυγή τους.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Οἱ τακτικές σας μοῦ θυμίζουν τακτικές ΠΑΜΕ. Ὅταν κάποιοι δὲν θέλουν νὰ ἀπεργήσουν, τὸ ΠΑΜΕ τοὺς ἐπιβάλλει τὴν ἀπεργία μὲ κάπως …..κλωτσομπουνίδικες μοθόδους! Κι ἐὰν τοῦς δηλώσῃς τὴν ἀποστασιοποίησίν σου, τότε σοῦ ἀπαντοῦν: «ἐὰν κερδίσουμε ἐμεῖς, θὰ ἀπολαύσῃς κι ἐσύ»! «Δὲν θέλω βρὲ παιδιὰ νὰ άπολαύσω! Θέλω νὰ μὴν ἀπολαύσω! Τί θὰ γίνῃ; Μὲ τὸ ζόρι νὰ ἀπολαύσω; Θέλω αὐτὰ ποὺ ἔχω! Μοῦ ἀρκοῦν!» Κι ἐδῶ ἀρχίζει ἡ μέθοδος τῆς …«πειθοῦς» διὰ χειρὸς (καὶ ποδὸς)  ΠΑΜΕ! Δοκιμασμένη μέθοδος κι ἀληθινό τὸ παράδειγμα!

φωτογραφίες ἀπὸ adena καὶ news247

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply